miniatura

– różne koncepcje życia w Paragwaju   Paragwaj jest nieco ściśnięty między swoimi dużymi sąsiadami: Brazylią, Argentyną i Boliwią. Tamtejsi ewangelicy są częścią Kościoła Ewangelickiego nad La Platą (Iglesia Evangélica del Río de la Plata – IERP), ale w wielu wspólnotach językowo i tradycyjnie istnieją bliskie związki z Brazylią. Stamtąd też przybyła większość luterańskich imigrantów w XX wieku. Brasiguayos To pracowici ludzie, z których wielu osiągnęło skromny dobrobyt dzięki swojej pracy. „Praca – to lubię w moim Kościele” – mówi Claudette z parafii ewangelickiej w liczącym 6000 mieszkańców mieście Naranjito. Praca oznacza dla niej utrzymanie porządku w kościele, pielęgnowanie ogrodu, sprzątanie chodników i pomaganie w wydarzeniach, no i współpraca, i jeszcze raz współpraca. – „Ponieważ w pracy dla[...]

miniatura

W połowie lipca 2020 r. z inicjatywy parafii ewangelicko-augsburskiej w Pszczynie, we współpracy z fundacją Błękitny Krzyż, została uruchomiona jadłodzielnia. Punkt mieści się w dzielnicy Stara Wieś, przy szpitalu im. Matki Ewy. Przy ul. Paderewskiego 3 postawiono „domek”, który mieści w sobie lodówkę oraz półki na produkty suche, takie jak chleb, mąka, dżem. Lokalizacja jest dogodna zarówno dla darczyńców, jak i dla potrzebujących. Już w pierwszym dniu funkcjonowania ktoś dostarczył produkty, a ktoś inny z nich skorzystał. Działania związane z funkcjonowaniem jadłodzielni koordynuje przewodnicząca parafialnej komisji diakonijnej Ruta Błaszczyk. Jest to trzecia jadłodzielnia na terenie Pszczyny. Pozostałe dwa punkty mieszczą się przy kościołach rzymskokatolickich. Podobne punkty pomocowe prowadzą parafie luterańskie w Ostródzie i[...]

miniatura

– Zjednoczony Kościół Protestancki w Belgii szuka odpowiedzi na pytania o swoją przyszłość   Dla przyszłości każdego Kościoła ważne jest kształcenie duchownych. Szczególnie dla takiego, jak Zjednoczony Kościół Protestancki w Belgii, który łączy różne nurty ewangelicyzmu. Ważne jest też, żeby był bezpiecznym domem dla wszystkich wierzących. Harry Sinnaghel jest duchownym Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego w Belgii (VPKB) od dwóch lat. Opiekuje się parafią położoną około 20 kilometrów od Brukseli. Jednocześnie specjalizuje się w Starym Testamencie i judaizmie oraz wykłada na Wydziale Teologii Protestanckiej uniwersytetu w Brukseli. To niezwykłe, że został teologiem i księdzem. Przez całe swoje dotychczasowe życie zawodowe podróżował po świecie jako inżynier IT (techniki informatycznej). Ale w wieku 56 lat postanowił[...]

miniatura

VI Charytatywny Bieg Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego organizowany co roku w Tychach w związku z ograniczeniami wprowadzonymi ze względu na panującą epidemię, miał zupełnie inny charakter. Odbywał się on od 17 maja do 21 czerwca 2020 r. pod hasłem Bieg z Różą. Na listę startową zapisało się 166 osób, dzięki czemu zebrano 4 640 zł. Równoległe prowadzona była zbiórka pieniędzy na portalu zrzutka.pl, gdzie zebrano 2 435 zł. Jeszcze trwają licytacje przekazanych przedmiotów. Pieniądze zbierano tym razem na pomoc dla szpitala jednoimiennego Megrez w Tychach. Tegoroczny bieg polegał na pokonaniu minimum 1 kilometra – biegiem lub spacerem. Uczestnicy po pokonaniu dystansu mieli zrobić sobie zdjęcie z różą i wysłać organizatorom. Zdjęcia były różne: jednoosobowe, rodzinne, grupowe, wykonane przez profesjonalistów lub telefonem. Organizatorzy[...]

miniatura

W Piotrkowie Trybunalskim 11 czerwca 2020 r. odbył się 157. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa (BPGA). W spotkaniu wzięło udział 37 delegatów z parafii z różnych części Polski. Wiele osób nie przyjechało ze względu na panującą epidemię. Całość zjazdu odbyła się według zaleceń sanitarnych – delegaci dezynfekowali ręce przed wejściem do kościoła, mieli założone maseczki, które ściągano tylko podczas wystąpień. Wszystkich zebranych przywitał prezes BPGA ks. Marcin Makula, proboszcz parafii ks. Wiesław Żydel oraz w imieniu diecezji warszawskiej bp Jan Cieślar. W obradach brał udział biskup Kościoła Jerzy Samiec. Protokół z zeszłorocznego zjazdu oraz sprawozdanie z prac zarządu odczytał ks. Marcin Makula. Oba dokumenty przyjęto większością głosów oraz udzielono absolutorium obecnemu zarządowi. W tegorocznej zbiórce uzyskano 292[...]

miniatura

  wwielu aspektach wolnościowe postulaty Reformacji były rewolucyjne jak na owe czasy. Wolność chrześcijańska zakładała równość wszystkich chrześcijan wobec Boga. W płaszczyźnie zbawienia nie było różnicy między kardynałem a ubogim chłopem, między księciem a miejskim żebrakiem. Jednak już na płaszczyźnie relacji społecznych reformatorzy z Marcinem Lutrem na czele nie byli aż tak rewolucyjni. Szczególnie po wybuchu powstania chłopskiego w 1525 roku Luter stał się bardziej konserwatywny w swych poglądach społecznych. Zaczął nawoływać do rozprawy z buntownikami, którzy łamią średniowieczny porządek społeczny. W swym piśmie Przeciw morderczym i zbójeckim bandom chłopskim podkreślał, że „chrzest nie ciało i nie majętność czyni wolnymi, lecz dusze”. Kobieta w społeczeństwie Jednym z obszarów, w których Reformacja również[...]

miniatura

– służba czynna w miłości wyrazem wolności   Życie chrześcijanina jest życiem człowieka wolnego – zbawionego i uwolnionego przez Jezusa Chrystusa, jest życiem człowieka, któremu objawione zostają Boża wola i łaska. Wraz z poznaniem Zbawiciela człowiek rozpoczyna niejako nowe życie. Rozpoczyna trwający już do końca jego dni pełen wzlotów i upadków proces poznawania Boga i naśladowania Go. Żywa wiara, tłumaczona przez Marcina Lutra jako ufność względem Boga, jest poszukująca, pytająca i otwarta. Bycie uczniem i świadkiem Chrystusa nigdy nie było sprawą łatwą. Dowody na to znajdujemy na kartach Nowego Testamentu, gdzie napotykamy historie, w których najbliżsi uczniowie wypierali się znajomości z Nauczycielem, kiedy trudno im było uwierzyć w zmartwychwstanie, kiedy „nie rozumieli”, a ich oczy „były zakryte” na przepowiadane[...]

miniatura

  Zagrożenie COVID-19 utrudnia działalność w wielu obszarach życia społecznego, w tym organizacji pomocowych. Ewangelickie Stowarzyszenie Syloe funkcjonuje przy parafii w Ostródzie i zajmuje się działalnością diakonijną. Prowadzi m.in. stację socjalną, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i lodówkę społeczną. „Początkowo po ogłoszeniu stanu epidemii zamknęliśmy zarówno stację, jak i lodówkę. Nasza pielęgniarka i podopieczni są bowiem w grupie ryzyka i nie chcieliśmy ich narażać” – opowiada ks. Wojciech Płoszek, prezes zarządu stowarzyszenia i proboszcz ostródzkiej parafii. Jednak po kilku dniach stowarzyszenie zdecydowało się wrócić do niektórych działań. „Wiele osób zostało bez pracy i dachu nad głową. Jak nigdy wcześniej pojawił się problem głodu i bezdomności. Staramy się na bieżąco reagować na te potrzeby i[...]

miniatura

„Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”. Ga 6,10   Wiele autorytetów mówi dziś, że już nic nie będzie takie, jakie było do tej pory, że po doświadczeniach, które przeżywamy, kiedy świat musiał zwolnić w swoim szaleńczym biegu, a nawet się zatrzymać, ludzie będą już inni, lepsi. Może Bóg daje nam ten czas na złapanie dystansu do siebie i innych, na nowe przemyślenia i refleksje? Życzyłbym sobie, żeby było w tym stwierdzeniu wiele prawdy, żebyśmy wyszli z tego trudnego okresu zwycięsko. Pozostają jednak rzeczy niezmienne, które nie podlegają upływowi czasu, są niezależne od jakiejkolwiek sytuacji w tym świecie. To Słowo Boga, obietnice Boże oraz wartości, do których się przyznajemy jako naśladowcy Jezusa Chrystusa. Jedną z tych wartości jest solidarność z siostrami i braćmi w Kościele. Solidarność wyrażająca[...]