miniatura

W październiku podsumowano zbiórkę na rzecz projektów w Wenezueli. Zebrano łącznie kwotę: 31 954 zł. W dniach od 30 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. trwała zbiórka funduszy dla przedszkola Casa de la Amistad i domu dziecka dla dzieci ulicy Casa Hogar w Walencji oraz na działalność na rzecz dzieci i młodzieży w Barquisimeto w Wenezueli. Projekty te znalazły się w katalogu Gustaw Adolf Werk (GAW) na rok 2021. GAW co roku wspiera Kościoły partnerskie na całym świecie. Zachęca również do uczestniczenia w zbiórkach i organizowania wsparcia dla projektów prowadzonych przez Kościoły luterańskie na całym świecie.

Wenezuela przeżywa dramatyczny kryzys polityczny i gospodarczy. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej pogorszyła sytuację. Parafiom luterańskim coraz trudniej jest utrzymać przedszkole i dom dziecka dla dzieci ulicy oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

Wychodząc naprzeciw zaproszeniu GAW, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, na posiedzeniu 23 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę o jednorazowej zbiórce na rzecz GAW z przeznaczeniem na wsparcie projektów w Wenezueli. Do akcji dołączyła Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa.    

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2021