miniatura

Apel Biskupa Kościoła o modlitwę i wsparcie dla Ukrainy

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od niego jest zbawienie moje. Ps 62,2

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!

Ze smutkiem i lękiem myślę dzisiaj o rozpoczętej nad ranem agresji Rosji na Ukrainę. Niepokoi mnie to, że mimo doświadczeń wojennych sprzed ponad 80 lat, za naszą wschodnią granicą ponownie słychać strzały i bombardowania. Moje myśli płyną w kierunku mieszkańców Ukrainy, ich życie jest teraz poważnie zagrożone.

Przede wszystkim chcę Was prosić o modlitwę, bo w Bogu jest uciszenie naszych dusz. Módlmy się wspólnie do naszego Pana i Boga pokoju o działanie, o uciszenie naszego strachu i powstrzymanie wojny. Prośmy przez Jezusa Chrystusa o otrzeźwienie dla agresorów, zatrzymanie inwazji oraz pokój między ludźmi. Prośmy też o otoczenie opieką wszystkich osób, które cierpią z powodu działań wojennych. Możemy zwracać się do Boga słowami zawartej poniżej modlitwy, lecz potrzebne są też wszystkie nasze ciche i głośne modlitwy.

Zarówno nasz Kościół, jak i wiele osób w Polsce ma bliskie kontakty z mieszkańcami Ukrainy, niektórzy mają tam rodziny, przyjaciół, współwyznawców. Dochodzą nas głosy, że część z nich szuka schronienia na miejscu, ale są też osoby, które uciekają tam, gdzie mogą być bezpieczne. Dlatego zwracam się do Was z apelem i prośbą o otwarcie Waszych parafii dla Sióstr i Braci z Ukrainy. Proszę o informację, które parafie byłyby gotowe przyjąć osoby z Ukrainy i zaoferować im opiekę w tym trudnym czasie. Chcemy teraz stać razem i udzielić wsparcia tym, którzy potrzebują pomocy i schronienia przed wojną.

W Zbawicielu Jezusie Chrystusie jest nasza nadzieja, Jemu powierzamy wszystkie nasze troski i strach. Zmiłuj się, Panie.

Wasz w Chrystusie

 bp Jerzy Samiec

24 lutego 2022 r.

Modlitwa

Panie, pojednawco i twórco wszelkiego pokoju!

W czasach naznaczonych konfliktami, wyzyskiem, niesprawiedliwością i przemocą przychodzimy do Ciebie z zawstydzeniem jako Twoje dzieci, wyznając, że jako ludzie wciąż nie wyciągamy wniosków z historii i nieszczęść rozgrywających się na całej Ziemi. Wybacz nam nasze zaniedbania.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

W obliczu wojny, tak blisko naszych granic, prosimy o nawrócenie dla nas wszystkich – Kościołów, polityków, zwykłych ludzi. Napełniaj nas nadzieją i spraw, aby Ewangelia o pokoju i pojednaniu w Jezusie Chrystusie, przenikała do ludzkich serc i umysłów, przemieniała rządzących i nas wszystkich, byśmy zamiast prowadzenia wojen budowali pokój.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

Boże Miłosierny, Ty pokazałeś nam w Chrystusie, że jesteś miłością. Naucz nas, jak żyć w świetle Twojej miłości, aby ludzie na całym świecie mogli słuchać siebie nawzajem i żyć w pokoju.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

Miej w opiece naród ukraiński, naszą Ojczyznę i cały świat. Wszelką naszą troskę składamy na Ciebie, bo Ty wszystko możesz, także zmienić każdego człowieka. Wlej w nasze serca odwagę, ufność, nadzieję, uczyń nas rzecznikami i rzeczniczkami Twojego pokoju.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!


Oświadczenie Konsystorza w sprawie agresji Rosji przeciwko Ukrainie

Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro. Iz 52,7a

Trudno znaleźć słowa, które mogą wyrazić to, co czujemy w związku z nieusprawiedliwioną, militarną agresją Rosji przeciwko Ukrainie, w tym także przeciwko jej ludności cywilnej. Po krwawych dwóch wojnach światowych, które zostawiły Europę zniszczoną, po okrutnej wojnie na Bałkanach, oczy całego świata ponownie oglądają okrucieństwa wojny. Nieszczęście dotknęło ponownie Ukrainę, która od ośmiu lat mierzy się już z rosyjską agresją. Tym razem to atak o niepomiernie większym zasięgu i z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami dla architektury bezpieczeństwa w Europie i świecie. Bombardowana i ostrzeliwana Ukraina przeżywa swoją pasję. Nie możemy stać obok, nie możemy być neutralnymi obserwatorami. Ukraina i Europa to nasza wspólna sprawa.

Jesteśmy poruszeni wydarzeniami rozgrywającymi się w Ukrainie i jednocześnie przerażeni skłonnością potężnych do zadawania cierpienia słabszym, siania zniszczenia i śmierci, a to w imię imperialnych ambicji, pychy i demonstracyjnego nieposłuszeństwa wobec Bożego przykazania: Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Owocem przemocy nie może być pokój, pojednanie i zrozumienie, a jedynie unicestwienie życia, niepokój, bezradność i chaos, niszczące dobro i wszelkie przejawy człowieczeństwa.

Nie ma alternatywy dla pokoju. Wojna jest przekleństwem, nigdy nie była i nie jest przestrzenią dobra. Wojna to wrogość, nienawiść i zamach na to, co składa się na dar życia.

Jako Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej łączymy się w modlitwie i apelach o pokój ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, bez względu na wyznanie czy religię. Modlimy się o wiernych naszego siostrzanego Kościoła w Ukrainie, o Ukrainki i Ukraińców, uciekających przed terrorem i tych, którzy żyją obok nas w Polsce, martwiąc się o swoich najbliższych.

Wyrażamy wsparcie dla działań humanitarnych Rządu Rzeczypospolitej, Kościołów i organizacji pozarządowych wobec naszych ukraińskich Przyjaciół, którzy doświadczają obecnie niewyobrażalnego cierpienia.

Zwracamy się do parafii naszego Kościoła o modlitwę i lokalne włączanie się we wszelkie inicjatywy pokojowe, w tym konkretną pomoc humanitarną dla Ukrainy. Bądźmy tymi, którzy nie tylko ogłaszają, ale czynią pokój, niosą ulgę w cierpieniu i są wsparciem dla potrzebujących pomocy Ukrainek i Ukraińców.

U progu czasu pasyjnego, w którym mówimy o drodze Jezusa Chrystusa i nas wszystkich na Golgotę, uczyńmy wszystko, aby w imieniu Zbawiciela, który odrzucał przemoc i bezwarunkowo stał się Miłością dla nas, nastał pokój, zamilkły strzały, płacz ludzi i widmo śmierci.

 Warszawa, 24 lutego 2022 r.


Apel o wsparcie dla Ukrainy

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prezes Diakonii Polskiej apelują o okazanie solidarności z Ukraińcami i Ukrainkami w związku z sytuacją konfliktu zbrojnego.

W sytuacji, kiedy docierają do nas kolejne relacje o eskalacji napięć i rozpoczęciu działań zbrojnych we wschodniej Ukrainie, o ofiarach śmiertelnych i ostrzeliwanych obiektach – nie możemy pozostać obojętni. Chcemy zapewnić naszych sąsiadów, że w kryzysowych momentach człowiek nie zostaje pozostawiony sam sobie.

Biskup Jerzy Samiec i biskup Ryszard Bogusz zaapelowali wspólnie o składanie ofiar na realizację pomocowych projektów. Diakonia Polska pragnie reagować tam, gdzie będzie to możliwe. Z jednej strony ważne będzie zaopatrzenie centrów pomocowych w Ukrainie w żywność, środki higieniczne, materace, koce, śpiwory czy kuchnie polowe. Z drugiej strony – potrzeba przygotować i wyposażyć miejsca, w których uchodźcy mogliby znaleźć schronienie na terenie Polski. W dłuższej perspektywie niezbędne mogą okazać się również programy wsparcia psychologicznego dla dzieci i dorosłych – cała niełatwa sytuacja powoduje problemy ze zdrowiem, zwiększa stres i uczucie niepokoju.

„Życie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa to prawo każdego człowieka. Nie możemy więc pozostać obojętni na to, co dotyka naszych sąsiadów. Dlatego też chcemy wesprzeć tych, którzy znaleźli się w środku konfliktu i zmuszeni są podejmować decyzje, które wpłyną na dalsze życie zarówno ich samych, jak i ich najbliższych. Okażmy im wsparcie w tym trudnym czasie” – napisali biskupi.

Aby dać nadzieję na lepsze jutro i stworzyć namiastkę normalności – liczy się każdy dar.

Zbiórka potrwa do dnia 30 kwietnia 2022.

Dziękujemy za każdy dar serca! Każda wpłata ma wielką wartość i przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej bezpośrednich odbiorców działań pomocowych.

Wpłacać można na konto bankowe:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
Numer: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384, z dopiskiem „Ukraina

Wpłat można także dokonywać na: www.diakonia.org.pl/darowizny


Stanowiska i apele w sprawie wojny w Ukrainie wystosowały także inne organizacje religijne:

Światowa Federacja Luterańska

Polska Rada Ekumeniczna

Wspólnota Sumienia

Modlitwa GEKE (Wspólnota Ewangelickich Kościołów w Europie)


Modlitwy o pokój odbędą się najbliższych dniach m.in.:

27 lutego, w Olsztyniewww.facebook.com/events/323554686249664/?ref=newsfeed

25 lutego, w Warszawiewww.facebook.com/events/644831903421409/?ref=newsfeed z transmisją – youtu.be/9nul-0VNNvg

2 marca, w Łodziwww.facebook.com/events/631839391440752/?ref=newsfeed