miniatura

W numerze 24/2022 ogłosiliśmy konkurs literacki, w którym zachęcamy do refleksji nad Bożą obecnością w naszym życiu. Opiekę i prowadzenie Wszechmogącego uświadamiają nam często zagrożenia, ale niekiedy też zwyczajne, codzienne wydarzenia. Zanim upłynie termin nadsyłania prac, publikujemy pozakonkursowe teksty naszych autorów, których temat W jasne dni i grozy czas zainspirował do własnych przemyśleń. „W jasne dni i grozy czas” – w ciągu swojego ponad pięćdziesięcioletniego życia wiele razy śpiewałam te słowa, stanowiące ostatni wers pieśni Brońże, Panie, nas na wieki, śpiewanej na zakończenie nabożeństwa. Nigdy jednak nie miały one takiego wydźwięku, jak w trakcie mijających dwunastu miesięcy od rozpoczęcia brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę. W tym czasie wyrażenia takie, jak „dawne niepokoje” czy „grozy czas”[...]

miniatura

W numerze 24/2022 ogłosiliśmy konkurs literacki, w którym zachęcamy do refleksji nad Bożą obecnością w naszym życiu. Opiekę i prowadzenie Wszechmogącego uświadamiają nam często dopiero zagrożenia, takie jak niedawna pandemia czy tocząca się tuż za granicą wojną, ale niekiedy też zwyczajne, codzienne wydarzenia. Poprosiliśmy uczestników o wybranie jednego lub dwóch istotnych momentów życiowych, w których poczuli wyraźnie, że Bóg jest z nimi, wspiera ich, chroni i prowadzi. Zanim upłynie termin nadsyłania prac, publikujemy pozakonkursowe teksty naszych autorów, których temat W jasne dni i grozy czas zainspirował do własnych przemyśleń. Kiedy śpiewam pieśń „Brońże, Panie, nas na wieki”, nieraz przechodzą mnie dreszcze. Poruszają mnie zarówno słowa, jak i melodia tej pieśni. Śpiewając ją na koniec nabożeństwa mam odczucie, że[...]

miniatura

W numerze 24/2022 ogłosiliśmy konkurs literacki, w którym zachęcamy do refleksji nad Bożą obecnością w naszym życiu. Opiekę i prowadzenie Wszechmogącego uświadamiają nam często dopiero zagrożenia, takie jak niedawna pandemia czy tocząca się tuż za granicą wojną, ale niekiedy też zwyczajne, codzienne wydarzenia.Poprosiliśmy uczestników o wybranie jednego lub dwóch istotnych momentów życiowych, w których poczuli wyraźnie, że Bóg jest z nimi, wspiera ich, chroni i prowadzi. Zanim upłynie termin nadsyłania prac, publikujemy pozakonkursowe teksty naszych autorów, których temat W jasne dni i grozy czas zainspirował do własnych przemyśleń. Poniżej pierwszy z nich. Lato 1963 roku. Jestem małą dziewczynką. Przy stole, podczas posiłku, rodzice często rozmawiają o tym, co dzieje się w szpitalu. Tata – ordynator oddziału zakaźnego – opowiada[...]

miniatura

Koniec roku kościelnego, adwent i świąteczny czas to dla wielu z nas okres refleksji nad życiem. Nad tym, co naprawdę ważne i co moglibyśmy w nim zmienić lub naprawić. Zastanawiamy się wtedy także – a może przede wszystkim – nad obecnością Boga w naszym codziennym życiu. Czy ją dostrzegamy? Czy bierzemy pod uwagę Jego wolę? Minione lata pandemii i miesiące toczącej się tuż za granica wojny, to właśnie taki szczególny czas. Zagrożenie dla zdrowia i życia naszego i naszych bliskich, zapewne wzbudziło przemyślenia, ile zawdzięczamy Panu Bogu. I nad tym, jak On w naszym życiu działa, jak ratował, bronił i prowadził – w jasne dni i w czas trwogi. Zapraszamy do podzielenia się tymi refleksjami w formie pisemnych wypowiedzi i do nadsyłania ich do redakcji jako prac konkursowych. Może natchną one także innych czytelników do osobistych[...]

miniatura

Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” jest organizowany co roku przez Wydawnictwo Augustana oraz Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego. Edycja 2022/2023 nosi tytuł Świadectwo apostoła Jana. Uczniowie poznają Ewangelię Jana oraz listy apostoła. W Bielsku-Białej, Pszczynie, Świętochłowicach, Sopocie, Warszawie i Gorzowie Wielkopolskim 3 grudnia 2022 r. odbył się etap diecezjalny konkursu. Wzięło w nim udział ponad 200 uczniów z 5 diecezji. Pszczyna Bielsko-Biała Sopot Warszawa Uczniowie mieli 45 minut, aby odpowiedzieć na 25 pytań, m.in. „Po co uczniowie Jezusa poszli do miasta Sychar w Samarii?” lub „Który z uczniów Jezusa nosił przy sobie sakiewkę?”. Część pytań polegała na uzupełnieniu fragmentu biblijnego i wymagała dobrego przyswojenia tekstu Pisma Świętego. W tej edycji podstawą odpowiedzi był jego[...]

miniatura

– finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” 2021/2022 W dniu 5 marca 2022 roku, po dwóch latach przerwy odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” 2021/2022. Jak w wielu przedsięwzięciach, w ostatnich latach pandemia przeszkodziła w organizacji poprzednich dwóch edycji konkursu. W roku 2020 nie udało się rozegrać finału – konkurs zakończono na etapie diecezjalnym. W 2021 roku organizatorzy zdecydowali się przeprowadzić konkurs tylko jako jednoetapowy test online. W edycji 2021/2022 zorganizowano trzyetapowy konkurs biblijny. Jednak jeszcze w tym roku wszyscy uczestnicy nie spotkali się, jak w poprzednich latach, na Bielskim Syjonie w Bielsku-Białej. Finał zorganizowano w 4 miejscach. W finale 15. edycji konkursu biblijnego wzięło udział 81 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczniowie z[...]

miniatura

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” 2021/2022 odbył się 5 marca 2022 roku. Jak w wielu przedsięwzięciach w ostatnich latach pandemia przeszkodziła w organizacji poprzednich dwóch edycji konkursu. W roku 2020 nie udało się rozegrać finału – konkurs zakończono na etapie diecezjalnym. W 2021 roku organizatorzy zdecydowali się przeprowadzić konkurs tylko jako jednoetapowy test online. Po dwóch latach przerwy zorganizowano trzyetapowy konkurs biblijny. Jednak jeszcze w tym roku wszyscy uczestnicy nie spotkali się, jak w poprzednich latach na Bielskim Syjonie w Bielsku-Białej. Finał zorganizowano w 4 miejscach. Uczniowie z diecezji cieszyńskiej spotkali się w Bielsku-Białej, z diecezji katowickiej w Świętochłowicach, z diecezji pomorsko-wielkopolskiej, mazurskiej i wrocławskiej w Bydgoszczy oraz z diecezji warszawskiej w[...]

miniatura

Co królowa Saby przywiozła dla Salomona? Ile umywalni postawiono w świątyni? Na co chorował król Asa na starość? To przykłady pytań, na które w sobotę 15 stycznia 2022 r. odpowiadali uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. W etapie diecezjalnym wzięło udział 140 uczestników, nie tylko z Kościoła luterańskiego. Organizatorzy ze względu na trwająca pandemię zdecydowali, że drugi etap konkursu odbędzie się w kilku miejscach, aby uczniowie nie spotykali się w zbyt licznych grupach. W diecezji cieszyńskiej zorganizowano etap w Białej (Bielsko-Biała), Cieszynie, Cisownicy i Wiśle, w diecezji katowickiej w Katowicach, Opolu i Pszczynie, w diecezji mazurskiej w Olsztynie, w diecezji pomorsko-wielkopolskiej w Bydgoszczy, Słupsku i Sopocie, w diecezji warszawskiej w Warszawie, a w diecezji wrocławskiej w Gorzowie[...]

miniatura

W związku z pandemią w tym roku nie zorganizowano finału Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020”. Najpierw konkurs przeniesiono na 20 czerwca, jednak w maju, ze względu na nadal trwające ograniczenia sanitarne, organizatorzy zdecydowali się go odwołać. Dyplomy finalistów i laureatów zostały przyznane na podstawie wyników etapu diecezjalnego, który odbył się 11 stycznia 2020 r. W ten sposób wyłoniono: w grupie pierwszej, klasy IV-V szkoły podstawowej, 22 laureatów i 17 finalistów, w grupie drugiej, klasy VI-VIII szkoły podstawowej, 30 laureatów i 36 finalistów, w grupie trzeciej, szkoły ponadpodstawowe, 31 laureatów i 31 finalistów. Dodatkowo organizatorzy „Sola Scriptura” postanowili, mimo odstąpienia od 3 etapu, zachować zwyczajowe wyróżnienie dla superfinalistów, czyli osób, które 6 razy uczestniczyły w finale[...]