miniatura

Zapadł wyrok skazujący w sprawie zniszczenia dawnego cmentarza ewangelickiego w Nowej Wsi Ełckiej na Mazurach. Dewastacji dokonano wiosną 2021 roku na polecenie proboszcza parafii rzymskokatolickiej, do której teren cmentarza obecnie należy.

Sąd Rejonowy w Ełku w dniu 19 stycznia 2024 r. skazał proboszcza Andrzeja B. oraz kierującego pracami ziemnymi Józefa G. na takie same kary: po 9 tys. zł grzywny i po 14 tys. zł nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Oskarżeni mają też po połowie pokryć koszty sądowe i zapłacić po 900 zł opłaty sądowej. Wyrok nie jest prawomocny.

Przed ponad dwoma laty wycinkę drzew i karczowanie ciężkim sprzętem razem z przedwojennymi nagrobkami bez dokonania ekshumacji zauważył Zbigniew Achramowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Ełku. Sprawą, m.in. dzięki niemu, zajęła się policja i prokuratura.

Proboszcz został oskarżony o to, że „jako zarządzający mieniem parafii, mając świadomość zachowania w stanie nienaruszonym obszaru starego cmentarza, znieważył miejsca spoczynku i szczątki ludzkie poprzez kierowanie i nadzorowanie czynów przez inne osoby polegających na wycince kilkudziesięciu drzew o średnicy pnia 50 cm, a następnie prac ziemnych ciężkim sprzętem polegających na usunięciu kilkudziesięciu karp korzeniowych, w wyniku których doszło do zdewastowania, rozkopania grobów, do zniszczenia elementów nagrobków, w tym do zniszczenia terenu dawnego cmentarza ewangelickiego wraz z kwaterami wojennymi z okresu I wojny światowej założonego w pierwszej połowie XIX wieku”.      

„Zwiastun Ewangelicki” 3/2024