miniatura

ks. Henryk Schröder (1942–2024)

W wieku 81 lat – 5 stycznia 2024 roku – zmarł ks. Henryk Schröder – emerytowany proboszcz parafii ewangelickiej w Kluczborku, pasjonat ewangelickiego dziedzictwa oraz pożarnictwa. Zmarły pozostawił żonę Wierę z domu Rynas, z którą przeżył w związku małżeńskim 55 lat, dwie córki i syna z rodzinami.

Urodził się 17 czerwca 1942 roku w Toruniu. Lata młodości spędził w Rozogach na Mazurach, gdzie był konfirmowany. Uczył się w Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie. Idąc śladem ojca wybrał studia teologiczne. Po ukończeniu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ordynowany został na duchownego 20 września 1964 roku w Warszawie przez bpa Andrzeja Wantułę w asyście ks. dra Wiktora Niemczyka i ks. dra Alfreda Jaguckiego.

Po ordynacji służył jako wikariusz w parafii w Giżycku, a następnie jako wikariusz diecezji pomorsko-wielkopolskiej z siedzibą w Sopocie. W roku 1968 został mianowany proboszczem administratorem parafii w Koninie.

Od 1976 do przejścia na emeryturę w 2007 roku był proboszczem parafii w Kluczborku. W latach 1977-1979 pełnił także funkcję proboszcza administratora parafii w Wołczynie, a od stycznia do września 1998 roku proboszcza administratora parafii w Lasowicach Wielkich.

Był człowiekiem wielu talentów i pasji. Kochał muzykę i śpiew, literaturę, jazdę na nartach, żeglowanie i lotnictwo. Znane było szczególnie jego zamiłowanie do historii, kultury i sztuki. Był inicjatorem powstania wokalno-instrumentalnego zespołu dziecięco-młodzieżowego „Maranatha” oraz parafialnej orkiestry dętej. Przez wiele lat w lokalnej prasie publikował artykuły o tematyce religijnej i nie tylko. Jest autorem albumu Kościoły ewangelickie na ziemi kluczborskiej. Z pasją zgłębiał historię miasta. Na szukanie dokumentów i badanie wątków związanych z ewangelickimi dziejami Kluczborka, poświęcał wiele czasu i energii. W roku 1985 zainicjował cykliczne koncerty organowe, które do dziś są muzyczną wizytówką miasta.

Za swoje osiągnięcia odznaczony został m.in.: Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki oraz Złotą Odznakę Konserwatora Zabytków za zrealizowane prace konserwatorskie w kościele w Kluczborku, Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego, Medalem 750-lecia Kluczborka, odznakami Zasłużony dla Opolszczyzny i Zasłużony dla Kluczborka oraz nagrodą Mosty Dialogu przyznawaną za zasługi w działalności m.in. kulturalnej i ekumenicznej.

Ks. Henryk Schröder odbierający nagrodę Mosty Dialogu
i razem ze strażakami

Zaangażowany w ochotniczy ruch strażacki, był kapelanem kluczborskiej OSP i propagatorem postaci Johannesa Hellmanna, ojca śląskiego pożarnictwa.

Pogrzeb ks. Henryka Schrödera odbył się w Kluczborku 10 stycznia 2024 roku. Zmarłego pożegnał i kazanie podczas nabożeństwa żałobnego wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Uczestniczyli w nim oprócz rodziny zmarłego liczni duchowni luterańscy z różnych diecezji, m.in. biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec oraz bp Marcin Makula. Wdzięczność za długoletnią służbę zmarłego wyraził ks. Mateusz Łaciak, obecny proboszcz parafii w Kluczborku.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył także starosta powiatu Mirosław Birecki, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar, przedstawiciele państwowej i ochotniczej straży pożarnej, delegacje parafii, w których pracował zmarły duchowny. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziło go również wielu kluczborczan – był postacią znaną i szanowaną w mieście, nie tylko wśród ewangelików. „To była osobowość. Wspaniały człowiek i charyzmatyczny duchowny, który na trwałe zostanie w pamięci (…) będzie go nam brakowało” – mówił kluczborski burmistrz żegnając zmarłego.

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2024