miniatura

W ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” odbyły się w Falentach pod Warszawą w dniach 13-17 listopada 2023 r. warsztaty dla studentów pt. Tożsamość i jej postrzeganie przez młodych ludzi z różnych krajów i konfesji religijnych. Młodzi ludzie z Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy dyskutowali o tożsamości w różnych kontekstach, a także zaplanowali dalsze wspólne działania w ramach projektu koordynowanego przez Polską Radę Ekumeniczną. W warsztatach wzięli udział studenci i studentki z Kościołów protestanckich, prawosławnych i rzymskokatolickiego.

Uczestnicy wysłuchali czterech wykładów dotyczących tożsamości z perspektywy historii (prof. Daniel Cyranka z Niemiec), socjologii (dr Gienadij Korszunow z Białorusi), religii (prof. Marek Rembierz z Polski) i polityki (ks. dr Andriy Zelinskyy z Ukrainy). Studenci i studentki przedstawiali swoje prezentacje na temat tożsamości. Mówili m.in. o swoich Kościołach, o tym czym się zajmują, co jest ich pasją. Spotkali się też z grupą roboczą projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Dyskutowali o tym, co ich łączy, a co różni w pracy w grupach wyznaniowych i krajowych.

Podczas kilkudniowych warsztatów odbyły się też spotkania integracyjne. Studenci częstowali się jedzeniem ze swoich regionów, rozmawiali, tańczyli i uczestniczyli w karaoke. Współpracę budowali też rozwiązując zagadki w escape roomie.

Przez cały czas warsztatów oprócz studentów obecni byli również dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza, członek grupy roboczej projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” Marcus Grimm, a także pracownicy biura PRE.

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2023