miniatura

– obrady Synodu Kościoła w Łodzi

Jesienna sesja Synodu Kościoła odbyła się od 13 do 15 października 2023 roku w Łodzi. Synodałowie zebrali się na nabożeństwie w kościele św. Mateusza. Kazanie wygłosił miejscowy proboszcz ks. Michał Makula. Następnie wszyscy przeszli do sali Mateusik, gdzie rozpoczęły się formalne obrady II sesji Synodu Kościoła XV kadencji. Na początku ślubowanie złożyły trzy osoby włączone przez radę synodalną w skład Synodu Kościoła. Byli to: ks. Jerzy Below – dyrektor Wydawnictwa Augustana, ks. Tymoteusz Bujok – dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji i Wanda Falk – dyrektor Diakonii Polskiej.

Sprawozdania

Jak na każdej sesji synodałowie wysłuchali sprawozdań za minione pół roku. Prace rady synodalnej w tym okresie przedstawił prezes synodu ks. Adam Malina. Z kolei bp Jerzy Samiec omówił najważniejsze wydarzenia w Kościele. Pełna wersja sprawozdania biskupa Kościoła za ostatni rok ukaże się jak zawsze w „Kalendarzu Ewangelickim 2024”. Prace konsystorza przedstawił wiceprezes Emir Kasprzycki. Z kolei Adam Pastucha zaprezentował wyniki prac Komisji Regulacyjnej, która zajmuje się odzyskiwaniem nieruchomości kościelnych. Zwrócił uwagę na warunki jej pracy i problemy z jej obecnym funkcjonowaniem.

Ważnym punktem sprawozdawczym i podsumowującym była rozmowa o XIII Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. Wzięli w niej udział: biskup Kościoła Jerzy Samiec, przewodnicząca Komitetu Krajowego Organizacji Zgromadzenia Anna Wrzesińska, członek Rady ŚFL dr hab. Jerzy Sojka oraz Krajowa Koordynatorka Zgromadzenia Małgorzata Zachraj. Dyskusję poprowadziła rzeczniczka prasowa Kościoła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska. Uczestnicy mówili o znaczeniu tego wydarzenia dla Kościoła w Polsce i dla globalnej wspólnoty. Opowiadali o swoich doświadczeniach zdobytych przy organizacji tego światowego spotkania. Opisywali również te szczególne chwile, które najbardziej zapadły im w pamięci, jak chociażby wizyta w Auschwitz, czy zaangażowanie wolontariuszy z Polski.

Decyzje finansowe

Jesienna sesja synodu zajmuje się też sprawami finansowymi. Konsystorz nie wniósł poprawek do budżetu na rok 2023. Dyskutowano więc nad przedstawionym budżetem na rok 2024, który ostatecznie został przyjęty. Synod zatwierdził też, opierając się na rekomendacjach konsystorza i rady synodalnej, dotacje dla parafii i instytucji kościelnych w ramach Funduszu Rozwoju Kościoła.

Komisje synodalne

Rada synodalna w obecnej kadencji zaproponowała nowy układ komisji synodalnych i powołała następujące komisje: teologiczną (zakres działania: tożsamość wyznaniowa, liturgika, muzyka kościelna oraz historia Kościoła); ewangelizacji, misji i duszpasterstwa; wychowania chrześcijańskiego i młodzieży; kobiet; diakonii; współpracy ekumenicznej i międzynarodowej; prawną oraz administracji i finansów. Członkowie synodu zgłosili swój akces do poszczególnych komisji, które w trakcie tej sesji spotkały się i powołały swoich przewodniczących oraz pozostałe osoby kierujące ich pracami.

Wnioski w opracowaniu komisji

W trakcie obrad synodałowie skierowali do dalszych prac w komisjach wnioski zgłoszone na tej sesji. W części z nich chodzi o takie przygotowanie merytoryczne i prawne wniosków, aby na następnej sesji podjąć wiążące decyzje. Do wiosennej sesji będą trwały prace nad propozycją nagród jubileuszowych dla duchownych, nad problemem wyboru proboszcza w jednej parafii i skierowaniem go jako administratora do sąsiedniej, a także propozycjami wsparcia dla studentów teologii ewangelickiej.

Przy innych oznacza to rozpoczęcie prac, które będą kontynuowane w dłuższej perspektywie czasowej. Powołano zespoły do prac nad: agendą pogrzebową, reformą funduszu socjalnego, prawnym umocowaniem służby ewangelisty, weryfikacją i ujednoliceniem regulaminów wewnątrzkościelnych, dostosowaniem do obecnych warunków Statutu Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer”.

Postanowiono też zintensyfikować i udzielić wszelkiego potrzebnego wsparcia działaniom duszpastersko-kaznodziejskim w województwie podkarpackim, co ma doprowadzić do organizowania nabożeństw na tym terenie, prawdopodobnie w Rzeszowie.

Młodzież i studenci teologii

Ważnym tematem tej sesji Synodu Kościoła była kwestia młodzieży w Kościele. Tę część obrad rozpoczęły trzy wystąpienia. Z nagrania odtworzono wypowiedź ks. Ireneusza Lukasa, sekretarza ds. Europy ŚFL, który mówił o roli i zadaniach młodzieży w funkcjonowaniu ŚFL. Następnie ks. Tymoteusz Bujok przedstawił swoją perspektywę jako Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży. Z kolei ks. Grzegorz Olek omówił swoje doświadczenia jako duszpasterz studentów teologii. Te wypowiedzi były wprowadzeniem do dyskusji w grupach, które przedstawiono później na obradach plenarnych. Dyskutowano też o wniosku biskupa Kościoła, aby umożliwić przedstawicielom młodzieży uczestnictwo w radach parafialnych, synodach diecezjalnych i Synodzie Kościoła. Ostatecznie postanowiono po konsultacjach w ramach komisji synodalnych podjąć wiążącą decyzję na wiosennej sesji w 2024 roku.

Nabożeństwa i modlitwy

Czas synodu to też czas skupienia nad Słowem Bożym, na modlitwę i czas na wyrażanie wiary pieśnią. Z tego powodu przed obradami w piątek wszyscy spotkali się na nabożeństwie, a dzień ten zakończył się rozmyślaniem i modlitwą, którą poprowadziła ks. Katarzyna Rudkowska. Sobotnie obrady rozpoczęły się rozważaniem i modlitwą, którą przygotował ks. Tomasz Wigłasz. Dzień zakończył rozmyślaniem i modlitwą Andrzej Weigle.

Jubileusz łódzkiego kościoła

Szczególny charakter miało niedzielne nabożeństwo. Połączone było ze wspomnieniem 95 rocznicy poświęcenia kościoła św. Mateusza. Proboszcz łódzkiej parafii ks. Michała Makula witając obecnych zaczął od krótkiego wspomnienia: działo się to 1 listopada 1928 roku. Najpierw odbyło się uroczyste nabożeństwo w kościele św. Jana, a następnie pochód wiernych wyruszył ul. Ewangelicką, dziś Roosevelta, skręcając w ul. Piotrkowską i dochodząc do numeru 277, dziś 283. Stanął pod drzwiami nowo wybudowanego kościoła św. Mateusza. W tym czasie wierni zgromadzeni u św. Jana jeszcze nie opuścili placu kościelnego. Ponad 2-kilometrowa trasa wypełniła się łódzkimi luteranami. Aktu poświęcenia kościoła dokonał bp Juliusz Bursche, a tego dnia odbyło się jeszcze jedno nabożeństwo popołudniowe z asystą wojskową, które poprowadził ks. gen. Ryszard Paszke.

Historia łódzkiego ewangelicyzmu, to nie tylko tych 95 lat. Równo 200 lat temu powstała szkoła ewangelicka i ewangelicy wystąpili o zgodę na budowę kościoła, który poświęcony został w 1829 roku, był to kościół Świętej Trójcy przy pl. Wolności, dziś rzymskokatolicki św. Ducha.

Kazanie wygłosił prezes synodu ks. Adam Malina

Kazanie wygłosił prezes synodu ks. Adam Malina. W nabożeństwie uczestniczyli oprócz łódzkich parafian i członków synodu także biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Semko Koroza, biskup Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Andrzej Malicki oraz kardynał Grzegorz Ryś z Kościoła Rzymskokatolickiego.

Kolejna sesja Synodu Kościoła została zaplanowana od 5 do 7 kwietnia 2024 roku w Warszawie. 

„Zwiastun Ewangelicki” 21/2023