miniatura

– podsumowanie roku 2023 oraz rozwiązywanie trudnych problemów W dniach 5-7 kwietnia 2024 roku odbyła się w Warszawie trzecia sesja XV Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Synod rozpoczął się w piątek nabożeństwem z Sakramentem Ołtarza. Kazanie wygłosił bp Marian Niemiec, który podkreślił rolę Ducha Świętego w budowaniu jedności w Kościele i procesie pojednania między ludźmi. Biskup diecezji katowickiej zwrócił uwagę na konieczność walki z pychą, która stanowi zagrożenie dla jedności oraz pojednania, podkreślając, że tylko poprzez Ducha Świętego jest możliwe osiągnięcie prawdziwej jedności w różnorodności. Biskup wezwał do pokładania nadziei w Chrystusie, podkreślając, że ta nadzieja jest darem Ducha Świętego i ma konkretny, trwały charakter. Dodał również: „Ten świat potrzebuje nadziei, potrzebuje Ducha[...]

miniatura

– obrady Synodu Kościoła w Łodzi Jesienna sesja Synodu Kościoła odbyła się od 13 do 15 października 2023 roku w Łodzi. Synodałowie zebrali się na nabożeństwie w kościele św. Mateusza. Kazanie wygłosił miejscowy proboszcz ks. Michał Makula. Następnie wszyscy przeszli do sali Mateusik, gdzie rozpoczęły się formalne obrady II sesji Synodu Kościoła XV kadencji. Na początku ślubowanie złożyły trzy osoby włączone przez radę synodalną w skład Synodu Kościoła. Byli to: ks. Jerzy Below – dyrektor Wydawnictwa Augustana, ks. Tymoteusz Bujok – dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji i Wanda Falk – dyrektor Diakonii Polskiej. Sprawozdania Jak na każdej sesji synodałowie wysłuchali sprawozdań za minione pół roku. Prace rady synodalnej w tym okresie przedstawił prezes synodu ks. Adam Malina. Z kolei bp Jerzy Samiec omówił najważniejsze[...]

a1

„On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym”. J 3,30 Blisko 25 lat temu, na spotkaniu w Wiśle, nieżyjący już filozof prof. Adam Schaff wypowiedział znamienne zdanie, że na świecie funkcjonować będzie zaledwie kilka marek skupionych w kilku koncernach. Wiele, zwłaszcza pomniejszych, przestanie istnieć! Jako człowiek o specyficznie lewicowych poglądach prorokiem „w sensie ścisłym” nie był, jednak w kwestiach gospodarczo-społecznych na taki tytuł zasługuje. Jego słowa stały się faktem. Obecnie na świecie liczy się kilka marek w poszczególnych branżach. Pozwolę tu sobie na prywatny wątek. Mam 20-letniego Saab-a. Samochody tej marki produkowano w Szwecji od 1947 roku. Mieć Saab-a to było „coś”. Świadomie używam czasu przeszłego. Znakomita marka: solidność, jakość, wytrzymałość, bezpieczeństwo – jednym słowem pochodząca z[...]

miniatura

– synod XV kadencji rozpoczął prace W dniach 15-16 kwietnia 2023 r. odbyła się w Warszawie pierwsza sesja XV kadencji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Obrady rozpoczęły się nabożeństwem, w którym kazanie wygłosił ks. Waldemar Szajthauer. Wtedy też biskup Kościoła Jerzy Samiec przyjął ślubowanie członków synodu. W sprawozdaniu z prac ustępującej rady synodalnej, prezes synodu ks. Adam Malina przypomniał szczególny charakter zakończonej XIV kadencji. Z jednej strony obejmowała ona obchody jubileuszu 500 lat Reformacji. Z drugiej strony w czasie jej trwania miały miejsce zmagania z pandemią koronawirusa. Z tego powodu kadencja została przedłużona o rok, a obrady synodu w tym okresie po raz pierwszy odbywały się w formie wideokonferencji. W ostatnim roku doszły jeszcze skutki agresji Rosji na Ukrainę i organizowanie przez parafie i[...]

miniatura

– obradowały synody diecezjalne Na wszystkich wiosennych synodach diecezjalnych w tym roku wybierani są świeccy delegaci do Synodu Kościoła. Pierwsza sesja w nowej kadencji odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia w Warszawie. W sobotę 4 marca 2023 roku w Wiśle-Malince obradował synod diecezji cieszyńskiej. Obrady poprzedziło nabożeństwo komunijne, podczas którego kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Po nabożeństwie otwarto wystawę Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku. Jej autorka prof. Grażyna Kubica-Heller wygłosiła krótki wykład dotyczący tematu wystawy. Biskup diecezji Adrian Korczago przedstawił sprawozdanie za 2022 rok, w trakcie którego prezentowano zdjęcia z ubiegłorocznych wydarzeń. Kurator diecezji Tomasz Bujok zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz[...]

miniatura

– Synod Kościoła kończy pracę w XIV kadencji W dniach od 14 do 16 października 2022 roku w Wiśle-Malince obradował Synod Kościoła. Była to ostatnia sesja w XIV kadencji. Tym razem była to 13 sesja, gdyż kadencja została przedłużona o rok z powodu pandemii. Trzeba było zwołać także jeszcze dodatkową sesję, aby uporać się z ówczesnymi kłopotami. Po raz pierwszy w historii niektóre obrady w tej kadencji odbywały się w formie wideokonferencji. Sesja rozpoczęła się nabożeństwem, które tak jak i wieczorne rozmyślania oraz modlitwy w piątek i sobotę, przygotowali członkowie konsystorza lub rady synodalnej. Na początku obrad ślubowanie złożył nowy członek synodu Adam Marek z diecezji katowickiej. Zajął on miejsce Emira Kasprzyckiego, który na poprzedniej sesji został wybrany wiceprezesem konsystorza i w skład synodu wchodzi z[...]

miniatura

– Synod Kościoła obradował w Warszawie Od 22 do 24 kwietnia 2022 roku obradował w Warszawie Synod Kościoła. Obrady 12. sesji synodu XIV kadencji rozpoczęły się nabożeństwem. W nawiązaniu do hasła roku: „Tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę” (J 6,37; BE) oraz Roku jedności Kościoła – „Jedno Ciało – Duch Święty tworzy jedność” kazanie wygłosił biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause. Nawiązał w nim między innymi do sytuacji Kościoła w pandemii, trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę, gościnnego przyjęcia uchodźców z Ukrainy i potrzebie wzajemnego wspierania się w Kościele. Podkreślił też: „Wierzę, że Pan Bóg nie da zginąć swemu Kościołowi. »Tego kto do mnie przychodzi ja nie odrzucę«. On słyszy modlitwy ginących z powodu wojny. Ale słyszy też każdego, kto doń się zwraca. Ufam, że słucha też naszych[...]

miniatura

Diecezja cieszyńska W Bielsku-Białej 12 marca 2022 roku odbyła się 10. sesja VI kadencji synodu diecezji cieszyńskiej. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem, w którym kazanie wygłosił bp Adrian Korczago. Czynny udział w nabożeństwie wzięli synodałowie: ks. radca Waldemar Szajthauer, ks. Mateusz Mendroch, Andrzej Cieślar, wiceprezes konsystorza Adam Pastucha, radczyni Krystyna Penkała, Leszek Podżorski, Danuta Szczypka oraz uczestniczka konkursu biblijnego Nadina Broda. W trakcie nabożeństwa wręczono dyplomy uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. W związku z tym, że była to ostatnia sesja obecnej kadencji synodu diecezji bp Adrian Korczago wraz z kuratorem diecezji Tomaszem Bujokiem wręczył synodałom okolicznościowy list zawierający podziękowania za ich pięcioletnią służbę. Po nabożeństwie, w auli Towarzystwa[...]

miniatura

W kościele w Wiśle-Malince 6 listopada 2021 r. odbyło się V Śląskie Forum Reformacyjne (ŚFR). Tematem przewodnim była 100. rocznica powstania diecezji cieszyńskiej. Sto lat temu było to wydarzenie raczej smutne, bo wiązało się z rozdzieleniem ewangelików Polaków granicą państwową po zajęciu przez Czechosłowację części Śląska Cieszyńskiego. Tworzenie się diecezji to był proces, który ostatecznie zakończył się w II połowie 1921 roku. Przed stu laty przedstawiciele parafii postanowili, że ewangelicy z polskiej części Śląska Cieszyńskiego przyłączą się do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z siedzibą w Warszawie. W II Rzeczpospolitej działało 7 Kościołów ewangelickich. Ważnym punktem konstytuowania się diecezji był wybór 21 sierpnia 1921 roku ks. Karola Kulisza z Cieszyna na seniora diecezji. Na początku forum bp Adrian Korczago[...]

miniatura

W dniach 22-24 października 2021 r. w Międzyzdrojach na Pomorzu obradował synod diecezji wrocławskiej. Głównym tematem obrad była tożsamość wyznaniowa zgodnie z wyznaczoną przez Synod Kościoła tematyką bieżącego roku. Synod rozpoczął obrady w piątkowe popołudnie modlitwą prowadzoną przez ks. Pawła Mikołajczyka. Następnie przekazane zostało sprawozdanie z obrad Synodu Kościoła, który zebrał się w Warszawie tydzień wcześniej. Biskup diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel omówił również bieżącą sytuację diecezji. Następnie członkowie synodu wzięli udział w wieczornym nabożeństwie w miejscowym kościele parafii rzymskokatolickiej, który służył kiedyś Kościołowi ewangelickiemu. Nabożeństwo odprawił i kazanie wygłosił ks. Karol Długosz. W sobotnie przedpołudnie gość synodu ks. Wojciech Froehlich podjął tematykę tożsamości[...]