miniatura

– 25 lat Szkoły Biblijnej

Szkoła Biblijna w Dzięgielowie obchodziła srebrny jubileusz. Obchody rozpoczęto 2 lipca 2023 r. W trakcie tegorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie wykładowcy Szkoły Biblijnej prowadzili cykl codziennych seminariów o tematyce biblijnej.

W sobotę 8 lipca w namiocie głównym TE odbyło się spotkanie pod hasłem Ćwierć wieku ze Słowem, w którym udział wzięli liczni słuchacze, absolwenci i wykładowcy szkoły, w tym biskup Kościoła Jerzy Samiec, ks. Grzegorz Giemza, ks. Tim Hinrichs, Renata Hinrichs, Maciej Oczkowski, ks. Grzegorz Olek. W trakcie niedzielnego nabożeństwa na zakończenie TE jedenastu tegorocznych absolwentów odebrało dyplomy ukończenia Szkoły Biblijnej.

Tydzień później, w dniach 15-16 lipca w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie odbył się Weekend Biblijny. Wykłady prowadzili m.in. ks. Bartosz Cieślar, ks. Tim Hinrichs, ks. Grzegorz Olek, ewangelista Jarosław Mazur.

Weekend Biblijny – za ołtarzem ks. Marek Londzin i ks. Tim Hinrichs

W 1998 roku jej funkcjonowanie rozpoczęli ks. Grzegorz Giemza, pierwszy dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji oraz ks. Tim Hinrichs. Wraz z żoną Renatą Hinrichs, kierowali szkołą do 2009 roku. Przez pierwszych 11 lat placówka funkcjonowała w trybie dziennym, a pod koniec tego okresu także w trybie zaocznym. Od 2009 do 2017 roku dyrektorem szkoły był Maciej Oczkowski, a od roku 2017, czyli szósty rok jest nim ks. Grzegorz Olek.

Weekend Biblijny

Do tej pory szkołę ukończyło 407 słuchaczy, w ostatnich latach, rok po roku, naukę rozpoczyna większa grupa słuchaczy: 10, 12, 14 i ostatnio 17 osób. W ostatnim roku w Szkole Biblijnej uczyło się łącznie, na pierwszym i drugim roku, 29 słuchaczy, a zajęcia prowadziło 18 wykładowców. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, średnio dwa razy w miesiącu, w soboty, co oznacza, że naukę w Szkole Biblijnej można łączyć z pracą, studiami, czy nauką w szkole średniej.

Do Szkoły Biblijnej przyjmowane są osoby po ukończeniu 16. roku życia, górnej granicy wieku nie ma. Nauka trwa dwa lata, łącznie obejmuje 38 zjazdów, 380 godzin lekcyjnych. W trakcie dwuletniego cyklu wykłady obejmują niemal wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu.

Co kilka lat organizowany jest tzw. 3 rok Szkoły Biblijnej, czyli kurs homiletyczno-liturgiczny, który przygotowuje do służby przyszłych ewangelistów. Planuje się kolejny taki kurs w tym roku, od października.

MC

zdjęcia: Ewa Mertens, Krzysztof Rakowski


Słowo twoje jest całkowicie czyste, dlatego kocha je sługa twój” (Ps 119,140) – czytamy u psalmisty. A więc chodzi o zakochanie się w Słowie Bożym, dlatego, że jest czyste, jest w nim dobro i prawda. Poprzez poznawanie Słowa dowiadujemy się o Bogu, który nas kocha, który jest miłością, i dowiadujemy się, jak możemy Jego miłość odwzajemniać. Uczymy się, jak kochać Boga, i… jak kochać człowieka. Tym, co przeżywamy spotykając się przez dwa lata w kręgu Słowa Bożego, możemy dzielić się potem z naszymi bliskimi, rodzeństwem, rodzicami, dziećmi, wnukami. (…) Najistotniejsze jest to, że odkrywamy, jak wielka, przewyższająca wszystko jest miłość Boga, naszego Stwórcy i Zbawiciela, który jako jedyny może nadać naszemu życiu właściwy sens i cel, i obdarzyć prawdziwy, pełnym szczęściem. Nie tylko w doczesności.

W księdze proroka Izajasza znajdujemy wezwanie: „Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko” (Iz 55,6), a prorok Jeremiasz przekazuje Bożą obietnicę: „Gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam – mówi Pan – odmienię wasz los” (Jr 29,13-14).

Marek Cieślar


Nabór na rok szkolny 2023/2024 trwać będzie do11 września, rozmowy wstępne zaplanowane są na 16 i 23 września,
a inauguracja zajęć nastąpi 1 października 2023 roku.

Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia
i organizacji zajęć znaleźć można na

www.szkola.cme.org.pl lub pod adresem
koordynatora szkoły: marek.cieslar@cme.org.pl

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2023