miniatura

– 25 lat Szkoły Biblijnej Szkoła Biblijna w Dzięgielowie obchodziła srebrny jubileusz. Obchody rozpoczęto 2 lipca 2023 r. W trakcie tegorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie wykładowcy Szkoły Biblijnej prowadzili cykl codziennych seminariów o tematyce biblijnej. W sobotę 8 lipca w namiocie głównym TE odbyło się spotkanie pod hasłem Ćwierć wieku ze Słowem, w którym udział wzięli liczni słuchacze, absolwenci i wykładowcy szkoły, w tym biskup Kościoła Jerzy Samiec, ks. Grzegorz Giemza, ks. Tim Hinrichs, Renata Hinrichs, Maciej Oczkowski, ks. Grzegorz Olek. W trakcie niedzielnego nabożeństwa na zakończenie TE jedenastu tegorocznych absolwentów odebrało dyplomy ukończenia Szkoły Biblijnej. Tydzień później, w dniach 15-16 lipca w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie odbył się Weekend Biblijny. Wykłady prowadzili m.in. ks. Bartosz[...]

miniatura

  Może zastanawialiście się kiedyś, jak wesprzeć księdza w jego służbie kaznodziejsko-duszpasterskiej w parafii. Czy to w ogóle możliwe? Co trzeba wiedzieć, gdzie tego można się nauczyć? Najkrótsza odpowiedź brzmi: kurs homiletyczno-liturgiczny. O szczegółach najlepiej opowiedzą tegoroczni absolwenci. Wskażą, co skłoniło ich do podjęcia tego kształcenia, jakie mieli trudności i kto motywował ich do nauki. Oni najlepiej zachęcą do podjęcia takiej drogi życiowej, na której nie ma ograniczeń wiekowych. Co kilka lat w Centrum Kształcenia Wolontariuszy Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie organizowany jest kurs homiletyczno-liturgiczny, tzw. trzeci rok Szkoły Biblijnej. Absolwenci dwuletniego kursu biblijnego obejmującego 36 weekendowych zjazdów, czyli 360 godzin lekcyjnych, podejmują dalszą naukę, by przystąpić do egzaminu na[...]