miniatura

W dniach 21-25 czerwca 2023 roku odbyły się uroczystości z okazji 185. rocznicy poświęcenia kościoła apostołów Piotra i Pawła w Wiśle.

W Domu Zborowym 21 czerwca obchody rozpoczęto promocją książki Małgorzaty Kiereś Wiślański wiesieli. W pierwszej części publikacji znalazł się tekst autorstwa Andrzeja Podżorskiego na temat obrazu tradycyjnego góralskiego wesela w Wiśle. Natomiast w drugiej części autorka omówiła uroczystości weselne wiślańskich górali z perspektywy współczesnych badań etnograficznych.

Dzień później odbyła się otwarta dla wszystkich godzina biblijna.

Kolejnym punktem programu była promocja XV tomu „Rocznika Wiślańskiego”, która odbyła się 23 czerwca w Domu Zborowym. Prelekcję pod tytułem Prof. Józef Buzek i jego związki z Wisłą wygłosiła Danuta Szczypka.

W dniach 24-25 czerwca w wiślańskim kościele miały miejsce koncerty organowe, które prowadziła Grażyna Durlow. Na wyremontowanym instrumencie swój repertuar zaprezentowali Tomasz Orlow oraz Krzysztof Lukas.

Na zakończenie obchodów odbyło się 25 czerwca nabożeństwo w kościele apostołów Piotra i Pawła w Wiśle, które poprzedził poranek pieśni religijnej. W liturgii uczestniczyli biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, proboszcz parafii w Wiśle ks. radca Waldemar Szajthauer oraz praktykant Daniel Wiśniewski. Słowo Boże zwiastował proboszcz parafii w Krakowie, a dawniej wikariusz wiślańskiego zboru, ks. Łukasz Ostruszka. Podczas nabożeństwa bp Adrian Korczago poświęcił również nową chrzcielnicę oraz wyremontowane organy.

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2023