miniatura

Brenna W kościele ewangelickim w Brennej 10 lipca 2022 roku świętowano 30 lat parafii Brenna-Górki. Wprowadzano także w urzędowanie nową radę parafialną. Nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza prowadził proboszcz parafii ks. Roman Kluz, a współtworzył parafialny chór pod dyrekcją Marka Madzi. Uroczystego wprowadzenia nowo wybranych członków rady parafialnej dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który wygłosił kazanie w oparciu o słowo z Ewangelii Mateusza: „Wy dajcie im jeść” (Mt 14,16), stwierdzając, że „zarówno wprowadzenie rady parafialnej, jak i jubileusz samodzielności ściśle związane są z pojęciem odpowiedzialności”. Samodzielna parafia została tam utworzona w 1992 roku. Wcześniej był to filiał parafii w Ustroniu. O tej zmianie mówił biskup w kazaniu: „30 lat temu radni ustrońskiego filiału Brenna-Górki[...]

miniatura

– 250 lat miejscowości i parafii W dniach 11-12 września 2021 r. w Lędzinach i w Kozach odbyły się uroczystości związane z 250. rocznicą powstania Hołdunowa i miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej. Hołdunów – Anhalt Hołdunów, dziś północno-wschodnia część miasta Lędziny, powstała w 1770 roku. Została założona jako samodzielna kolonia na ziemiach księcia pszczyńskiego Fryderyka Erdmanna z rodu Anhaltów, na cześć którego otrzymała nazwę Anhalt. Obie nazwy – Hołdunów (czasem w wersji Hołdynów) i Anhalt – były używane zamiennie na oznaczenie bardzo specyficznego miejsca na górnośląskiej mapie. Osadę założyli uchodźcy z małopolskich Kóz, miejscowości dziś graniczącej z miastem Bielsko-Biała. Byli ewangelikami, którzy w niepewnych i pełnych chaosu czasach schyłku pierwszej Rzeczpospolitej znosili różnego rodzaju[...]

miniatura

W Bażanowicach, który jest filiałem parafii w Cieszynie, w dniach 4-5 września 2021 r. świętowano z dwóch powodów. W sobotę 4 września ewangelicki chór mieszany w Bażanowicach obchodził 40 lat swojego istnienia. Uroczystość początkowo była zaplanowana na rok 2020, lecz ze względu na pandemię koronawirusa jubileusz przesunięto o rok. Chór zaśpiewał 15 pieśni w czterech blokach. Koncert prowadził proboszcz parafii w Cieszynie ks. Marcin Brzóska, który nawiązywał do historii chóru, wskazując, że swoją działalność rozpoczął on 19 listopada 1980 roku, jeszcze w budowanym gmachu kościoła Świętej Trójcy. Wspominał także zmarłych chórzystów. Podczas jubileuszu głos zabrał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który wyraził dumę z działalności chóru oraz podkreślał znaczenie pieśni dla budowy i życia ewangelickiego Kościoła[...]

miniatura

  Uczcijmy Pamiątkę Reformacji nie tylko opinią uczonego, który jej tyle dobrych słów poświęcił w swych Dziejach kultury polskiej, ale również jeszcze starszymi tekstami Biblii brzeskiej – pierwszego tłumaczenia na język polski z języków oryginalnych – hebrajskiego i greckiego. Prof. Aleksander Brückner (1856-1939), wnikliwy badacz historii, języka i literatury polskiej, tak określa wpływ Reformacji na zmianę sposobu myślenia i działania pierwszych ewangelików polskich: „Co wniosła Reformacja? W pierwszej jej fazie uderza widoczne umoralnienie jednostek; może nie przejęło całego człowieka, nie wytrawiło zeń starego Adama zupełnie, ale w porównaniu z dawniejszym stanem beztroskim i bezmyślnym, powaga większa, skupienie myśli, wyrzeczenie się wszelakich zdrożności, gorące zajęcie się wiarą (na którą dotąd tylko zewnętrznemi[...]

miniatura

Skromny jubileusz 15 lat istnienia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie pobudził zbór do dziękczynienia Bogu, za Jego wierność, prowadzenie i duchowy rozwój. Pomimo pandemii zaplanowano świętowanie na dwa dni, czyli na sobotę i niedzielę 5-6 września 2020 r. Na tarasie przy kościele jak zawsze przy okazji pamiątki powołania parafii i poświęcenia kościoła Eben-Ezer – a w tym roku była to jego 60. rocznica – stanął namiot, aby zwiększyć liczbę miejsc w kościele, zapewniając dystans społeczny. Przygotowano też miejsca w zakrystii, holu wejściowym i altanie. W sobotę 5 września w kościele odbył się koncert dziękczynny w wykonaniu Zespołu CME. Dziękowano Bogu w pieśniach. Słowo Boże zwiastował ks. Tymoteusz Bujok, zastępca dyrektora Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. W niedzielę 6 września rozpoczęto świętowanie[...]

miniatura

Święto w Trójwsi W niedzielę 2 sierpnia 2020 r. parafia ewangelicko-augsburska w Istebnej obchodziła 90-lecie kościoła. Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się od preludium na trąbce wykonanego przez Andrzeja Sikorę. Zebranych parafian oraz gości powitał proboszcz ks. Dariusz Madzia, który zaprezentował nową publikację autorstwa Jerzego Kędziora pt. Duszpasterze ewangelickich górali Trójwsi Beskidzkiej. W trakcie nabożeństwa śpiewał parafialny zespół CDN (Chrystus Daje Nadzieję), który wykonał cztery pieśni. Słowo pozdrowienia oraz okolicznościowy upominek przekazali reprezentanci parafii partnerskiej z Weigersdorf w Niemczech. W liturgii wstępnej uczestniczyli: Jerzy Kędzior, radny sołectwa Istebna oraz Sabina Rabin, członkini synodu diecezjalnego, którzy odczytali tekst biblijne. Kazanie wygłosił bp Adrian Korczago, który wybrał tekst[...]

miniatura

Dzień 21 czerwca 2020 r. był dla parafii ewangelickiej w Studzionce (diecezja katowicka) dniem niezwykłym. Parafianie świętowali 80. rocznicę poświęcenia swojego kościoła, do której przygotowywali się od dawna – realizując kolejne remonty i pracując nad utrwaleniem dziejów parafii. Niewielka liczebnie społeczność jest parafią raczej diasporalną, niemniej mocno wpisaną swymi korzeniami w czasy Reformacji. Uroczystość rozpoczęła się, gdy przy dźwiękach dzwonów rada parafialna wraz z proboszczem procesjonalnie wprowadziła do odnowionego kościoła zaproszonych gości: biskupa Kościoła Jerzego Samca, bpa Mariana Niemca oraz ks. Marcina Makulę, prezesa BPGA. Gości, z przedstawicielem samorządu terytorialnego, sołtysem Studzionki Ireneuszem Gruszką, a także wszystkich zebranych w kościele przywitał proboszcz ks. Mirosław Czyż. Na wstępie[...]

miniatura

W Bąkowie (parafia Drogomyśl, diecezja cieszyńska) 14 czerwca 2020 roku odbyła się pamiątka związana z budową domu modlitwy. Zebranych powitał proboszcz parafii ks. Karol Macura. Liturgię prowadził razem z ks. Tomaszem Bujokiem. Teksty biblijne czytali tegoroczni konfirmanci. Zaprezentowano również film o powstaniu Domu Modlitwy w Bąkowie. W trakcie nabożeństwa śpiewał Zbigniew Szczyrba. Kazanie w oparciu o fragment z Ewangelii Jana 4,10.14 wygłosił bp Adrian Korczago. W rozważaniu odniósł się do świętowanej rocznicy oraz obecnej sytuacji, gdy kościoły były zamknięte ze względu na pandemię: „Niejedni z was pamiętają trud tamtych dni i rozpierającą dumę, gdy przed 20 laty wmurowywaliście kamień węgielny, a 13 czerwca 2004 roku poświęciliście ten kościół. Czy od tamtej pory zawsze w pełni docenialiście znaczenie tego miejsca dla[...]