miniatura

– wzniosły moment dziękczynienia czy międzyparafialna turystyka? W tej rubryce prezentujemy ważne i ciekawe teksty, które ukazały się na naszych łamach. Tym razem wracamy do artykułu ze „Zwiastuna Ewangelickiego” 11/2003. Co roku w maju zaczynamy sezon pamiątek poświęcenia kościołów. Wielu parafian odwiedza wówczas sąsiednie parafie, spotyka się ze znajomymi, ma możliwość wysłuchania kazań innych duchownych. Z tego powodu chcemy przypomnieć tekst obecnego biskupa diecezji cieszyńskiej Adriana Korczago, w którym przypomina, czym dla nas powinny być uroczystości pamiątek. Znów, jak co roku, rozbrzmiewać będzie w wielu zakątkach naszej ojczyzny pieśń: „O, jak to miejsce jest rozkoszne, gdzie Bóg przebywa z Słowem swym” (ŚE 557), wszak rozpoczął się okres pamiątek poświęcenia naszych kościołów i kaplic. Czym są i co znaczą[...]

miniatura

Parafia w Ustroniu 23 lipca 2023 r. świętowała dwa jubileusze: 185. rocznicę poświęcenia kościoła apostoła Jakuba Starszego oraz 240 lat parafii. Niedzielne uroczystości rozpoczął poranek pieśni i muzyki w wykonaniu Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego pod dyr. Szymona Staniszewskiego, solistki Estery Tomaszko, Marleny Janik grającej na skrzypcach oraz organistki Justyny Gazdy. Nabożeństwa w kościele i na placu kościelnym zebrały prawie tysiąc osób pragnących wsłuchiwać się w Słowo Boże i dziękować za Bożą łaskę. Wiernych przywitał proboszcz parafii ks. Dariusz Lerch cytując fragmenty kazania ks. Wilhelma Raschke, który 25 lipca 1838 r. w dniu poświęcenia kościoła tak przemawiał do ustrońskiego zboru: „Gdyśmy przed trzema laty, w dniu apostoła Jakuba, zakładali kamień węgielny pod budowę tego kościoła, niejedno małowierne serce się[...]

miniatura

W dniach 21-25 czerwca 2023 roku odbyły się uroczystości z okazji 185. rocznicy poświęcenia kościoła apostołów Piotra i Pawła w Wiśle. W Domu Zborowym 21 czerwca obchody rozpoczęto promocją książki Małgorzaty Kiereś Wiślański wiesieli. W pierwszej części publikacji znalazł się tekst autorstwa Andrzeja Podżorskiego na temat obrazu tradycyjnego góralskiego wesela w Wiśle. Natomiast w drugiej części autorka omówiła uroczystości weselne wiślańskich górali z perspektywy współczesnych badań etnograficznych. Dzień później odbyła się otwarta dla wszystkich godzina biblijna. Kolejnym punktem programu była promocja XV tomu „Rocznika Wiślańskiego”, która odbyła się 23 czerwca w Domu Zborowym. Prelekcję pod tytułem Prof. Józef Buzek i jego związki z Wisłą wygłosiła Danuta Szczypka. W dniach 24-25 czerwca w wiślańskim kościele miały[...]

miniatura

W niedzielę Cantate – 7 maja 2023 roku – świętowano 40. rocznicę poświęcenia kaplicy i ośrodka parafialnego w Wiśle-Jaworniku. W nabożeństwie uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie i goście, w tym ks. Edwin Pech z Karpacza i ks. Zdzisław Sztwiertnia – emerytowany pierwszy proboszcz jawornickiej parafii. Pozdrowienia przekazał Tomasz Bujok – burmistrz Wisły i kurator diecezji cieszyńskiej. Słowo Boże zwiastował biskup Kościoła Jerzy Samiec. Dziękczynnemu nabożeństwu towarzyszył śpiew chóru parafialnego z Wisły Centrum, miejscowego zespołu dziecięcego oraz młodzieżowego, a także grupy śpiewaczej Wańcy. Po nabożeństwie odbył się piknik parafialny. Można też było nabyć tradycyjny kołocz – ciasto przygotowane przez miejscowych parafian. zdjęcia Szymon Brodacki Z kart historii Ewangelicy z Wisły-Jawornika[...]

miniatura

Brenna W kościele ewangelickim w Brennej 10 lipca 2022 roku świętowano 30 lat parafii Brenna-Górki. Wprowadzano także w urzędowanie nową radę parafialną. Nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza prowadził proboszcz parafii ks. Roman Kluz, a współtworzył parafialny chór pod dyrekcją Marka Madzi. Uroczystego wprowadzenia nowo wybranych członków rady parafialnej dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który wygłosił kazanie w oparciu o słowo z Ewangelii Mateusza: „Wy dajcie im jeść” (Mt 14,16), stwierdzając, że „zarówno wprowadzenie rady parafialnej, jak i jubileusz samodzielności ściśle związane są z pojęciem odpowiedzialności”. Samodzielna parafia została tam utworzona w 1992 roku. Wcześniej był to filiał parafii w Ustroniu. O tej zmianie mówił biskup w kazaniu: „30 lat temu radni ustrońskiego filiału Brenna-Górki[...]

miniatura

– 250 lat miejscowości i parafii W dniach 11-12 września 2021 r. w Lędzinach i w Kozach odbyły się uroczystości związane z 250. rocznicą powstania Hołdunowa i miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej. Hołdunów – Anhalt Hołdunów, dziś północno-wschodnia część miasta Lędziny, powstała w 1770 roku. Została założona jako samodzielna kolonia na ziemiach księcia pszczyńskiego Fryderyka Erdmanna z rodu Anhaltów, na cześć którego otrzymała nazwę Anhalt. Obie nazwy – Hołdunów (czasem w wersji Hołdynów) i Anhalt – były używane zamiennie na oznaczenie bardzo specyficznego miejsca na górnośląskiej mapie. Osadę założyli uchodźcy z małopolskich Kóz, miejscowości dziś graniczącej z miastem Bielsko-Biała. Byli ewangelikami, którzy w niepewnych i pełnych chaosu czasach schyłku pierwszej Rzeczpospolitej znosili różnego rodzaju[...]

miniatura

W Bażanowicach, który jest filiałem parafii w Cieszynie, w dniach 4-5 września 2021 r. świętowano z dwóch powodów. W sobotę 4 września ewangelicki chór mieszany w Bażanowicach obchodził 40 lat swojego istnienia. Uroczystość początkowo była zaplanowana na rok 2020, lecz ze względu na pandemię koronawirusa jubileusz przesunięto o rok. Chór zaśpiewał 15 pieśni w czterech blokach. Koncert prowadził proboszcz parafii w Cieszynie ks. Marcin Brzóska, który nawiązywał do historii chóru, wskazując, że swoją działalność rozpoczął on 19 listopada 1980 roku, jeszcze w budowanym gmachu kościoła Świętej Trójcy. Wspominał także zmarłych chórzystów. Podczas jubileuszu głos zabrał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który wyraził dumę z działalności chóru oraz podkreślał znaczenie pieśni dla budowy i życia ewangelickiego Kościoła[...]

miniatura

  Uczcijmy Pamiątkę Reformacji nie tylko opinią uczonego, który jej tyle dobrych słów poświęcił w swych Dziejach kultury polskiej, ale również jeszcze starszymi tekstami Biblii brzeskiej – pierwszego tłumaczenia na język polski z języków oryginalnych – hebrajskiego i greckiego. Prof. Aleksander Brückner (1856-1939), wnikliwy badacz historii, języka i literatury polskiej, tak określa wpływ Reformacji na zmianę sposobu myślenia i działania pierwszych ewangelików polskich: „Co wniosła Reformacja? W pierwszej jej fazie uderza widoczne umoralnienie jednostek; może nie przejęło całego człowieka, nie wytrawiło zeń starego Adama zupełnie, ale w porównaniu z dawniejszym stanem beztroskim i bezmyślnym, powaga większa, skupienie myśli, wyrzeczenie się wszelakich zdrożności, gorące zajęcie się wiarą (na którą dotąd tylko zewnętrznemi[...]

miniatura

Skromny jubileusz 15 lat istnienia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie pobudził zbór do dziękczynienia Bogu, za Jego wierność, prowadzenie i duchowy rozwój. Pomimo pandemii zaplanowano świętowanie na dwa dni, czyli na sobotę i niedzielę 5-6 września 2020 r. Na tarasie przy kościele jak zawsze przy okazji pamiątki powołania parafii i poświęcenia kościoła Eben-Ezer – a w tym roku była to jego 60. rocznica – stanął namiot, aby zwiększyć liczbę miejsc w kościele, zapewniając dystans społeczny. Przygotowano też miejsca w zakrystii, holu wejściowym i altanie. W sobotę 5 września w kościele odbył się koncert dziękczynny w wykonaniu Zespołu CME. Dziękowano Bogu w pieśniach. Słowo Boże zwiastował ks. Tymoteusz Bujok, zastępca dyrektora Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. W niedzielę 6 września rozpoczęto świętowanie[...]

miniatura

Święto w Trójwsi W niedzielę 2 sierpnia 2020 r. parafia ewangelicko-augsburska w Istebnej obchodziła 90-lecie kościoła. Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się od preludium na trąbce wykonanego przez Andrzeja Sikorę. Zebranych parafian oraz gości powitał proboszcz ks. Dariusz Madzia, który zaprezentował nową publikację autorstwa Jerzego Kędziora pt. Duszpasterze ewangelickich górali Trójwsi Beskidzkiej. W trakcie nabożeństwa śpiewał parafialny zespół CDN (Chrystus Daje Nadzieję), który wykonał cztery pieśni. Słowo pozdrowienia oraz okolicznościowy upominek przekazali reprezentanci parafii partnerskiej z Weigersdorf w Niemczech. W liturgii wstępnej uczestniczyli: Jerzy Kędzior, radny sołectwa Istebna oraz Sabina Rabin, członkini synodu diecezjalnego, którzy odczytali tekst biblijne. Kazanie wygłosił bp Adrian Korczago, który wybrał tekst[...]