miniatura

W sobotę 20 maja 2023 r. w parafii w Radomiu odsłonięto tablicę poświęconą ks. Janowi Szklorzowi. „Ci, którzy znali ks. Jana Szklorza, zawsze będą go mieć w sercu, a tym, którym nie było to dane, przypomni od dziś, granitowa tablica. Patrząc na numery pieśni nie sposób jej pominąć. Ksiądz Jan był wyjątkowym i kochanym duszpasterzem. Swoją pracę traktował jak powołanie, wnosząc w nią wszystkie swoje siły, zapał, serce, poświęcając także swoje zdrowie” – napisała ks. Katarzyna Rudkowska.

Podczas uroczystości nie zabrakło wspomnień, podziękowań i słów sympatii, wypowiedzianych przez dawną młodzież, której włosy przyprószyła nieco siwizna. Zebranym towarzyszył werset biblijny: „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (Hbr 13,7).

Po odsłonięciu tablicy zabrzmiała pieśń pt. Szumi jawor. Finałem tej uroczystości było udzielenie błogosławieństwa wdowie Halinie Szklorz, która wspierała męża w jego służbie duszpasterskiej. Pasują do niej słowa z Przypowieści Salomona 31,10-11: „Dzielna kobieta – trudno o taką – jej wartość przewyższa perły, serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego”.  


Ks. Jan Szklorz 15 maja 1976 r. został mianowany przez konsystorz administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu i Lublinie, a w kwietniu 1985 r. wybrany proboszczem parafii radomskiej. Opieką duszpasterską obejmował parafian mieszkających na rozległym terenie: od Radomia, przez Kielce, po Lublin i przygraniczną Kuzawkę.

„Zwiastun Ewangelicki” 12/2023