miniatura

W 1. Niedzielę Pasyjną – 26 lutego 2023 r. obchodziliśmy w Kościele Święto Diakonii. Rozpoczęła się wówczas 28. edycja ekumenicznej akcji charytatywnej Skarbonka diakonijna. Organizatorzy zachęcają w niej do ograniczenia niektórych swoich przyjemności i zbierania zaoszczędzonych w ten sposób funduszy do specjalnych skarbonek.

Hasło akcji brzmi Czas miłosierdzia. Zarówno jej idea, jak i hasło mają szczególne znaczenie w sytuacji, w której znalazł się w ostatnich latach świat. Pandemia COVID-19 przyniosła globalne zagrożenie dla życia i zdrowia miliardów ludzi. Wojna, która toczy się w Ukrainie w wyniku agresji rosyjskiego reżimu, codziennie zabiera życie wielu osobom, stanowi też ciągłe zagrożenie ludzkiego bezpieczeństwa, niszczy domostwa i infrastrukturę, zmusza ludzi do uchodźstwa. Problemy gospodarcze, które dręczą świat, przyczyniają się do ubożenia społeczeństw. Katastrofy naturalne sprawiają, że ludzie tracą życie, domy, dobytek.

W tak złożonych okolicznościach tym bardziej ważna jest społeczna solidarność. „W akcji Skarbonka diakonijna chcemy zwrócić uwagę na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz wskazać, że każdy z nas może ofiarować dar serca drugiemu człowiekowi, przynosząc nadzieję na lepsze jutro. Czas pasyjny to wyjątkowy okres w roku – czas zadumy, wyciszenia. Zachęcamy, by był to też czas miłosierdzia. Jest ono szczególnym rodzajem miłości – solidarnością z tymi, którzy mierzą się z trudnościami, szczególnie w chorobie i nieszczęściu” – napisała dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk.

Akcja Skarbonka diakonijna trwa od początku czasu pasyjnego do Wielkanocy. Zebrane środki Diakonia Polska przekaże na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących – leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków, wsparcie projektów na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. W tym roku Diakonia Polska rozprowadziła 8 tysięcy skarbonek, które trafiły do parafii ewangelickich w całej Polsce.

Organizatorzy podkreślają, że nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość. Jest bowiem wyrazem społecznej solidarności, odpowiedzialności i wrażliwości. Jest wyrazem miłosierdzia.

„Zwiastun Ewangelicki” 5/2023