miniatura

W sobotę 11 lutego 2023 roku odbyło się w Cieszynie spotkanie liderów młodzieżowych diecezji cieszyńskiej. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób z parafii diecezji cieszyńskiej, oraz z Pszczyny w diecezji katowickiej.

Słowa pozdrowienia przekazali młodym: proboszcz cieszyńskiej parafii ks. Marcin Brzóska oraz biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago.

Na początku, pod okiem Katarzyny Wesner-Macury z Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie uczestnicy przedstawiali się oraz dzielili się informacjami na temat działalności swoich grup młodzieżowych. Pod kierunkiem ks. Tymoteusza Bujoka, dyrektora CME, liderzy planowali wydarzenia młodzieżowe, które odbędą się na terenie diecezji cieszyńskiej w 2023 roku. Część prowadzona przez ks. Piotra Sztwiertnię z Goleszowa miała formę przedstawienia – dialogu opartego na historii biblijnej (bibliologu). Skoncentrowano się na haśle roku 2023: „Tyś Bóg, który mnie widzi” (1 Mż 16,13), zaczerpniętym z historii Hagar.

Po poczęstunku młodzi dzielili się swoimi doświadczeniami oraz przedstawiali pomysły na to, w jaki sposób można rozwijać działalność młodzieżową w parafiach. Na zakończenie, podczas wieczoru uwielbienia, uczestników prowadził w śpiewie zespół młodzieżowy z Cieszyna. Słowo Boże rozważał ks. Mateusz Mendroch, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

na podstawie relacji Damiana Rusina

„Zwiastun Ewangelicki” 4/2023