miniatura

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce od początku wojny w Ukrainie czynnie włączył się w pomoc osobom szukającym za granicą schronienia i wsparcia. Ponadto dzięki współpracy oraz finansowemu wsparciu Światowej Federacji Luterańskiej parafie i inne organizacje związane z Kościołem realizują 16 projektów pomocowych na kwotę ponad 500 tys. euro. Projekty ukierunkowane są na pomoc w zorganizowaniu codziennego życia, integracji z lokalną społecznością oraz przywróceniu poczucia bezpieczeństwa. Obejmują głównie: naukę języka polskiego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wsparcie nauki dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczną, ale także koncerty, pikniki i warsztaty – sprzyjające wzajemnemu poznaniu. Ważnym celem tych działań jest przywrócenie godności i poczucia sprawczości tym, którzy stracili całe dotychczasowe życie. 

Więcej na www.luteranie.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2022