miniatura

W dniach 23-24 października 2022 r. w kościele ewangelickim w Krakowie odbywał się ekumeniczny Maraton biblijny, który był częścią Małopolskich Ekumenicznych Dni Biblijnych. Wydarzenie zorganizowały Rada Dialogu Archidiecezji Krakowskiej i krakowski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).

Maraton rozpoczął się w niedzielne popołudnie. Obecnych w kościele chrześcijan rożnych wyznań przywitali ks. Łukasz Ostruszka, proboszcz krakowskiej parafii ewangelickiej oraz ks. Bartosz Norman z Kościoła Polskokatolickiego, przewodniczący oddziału PRE. Czytanie Nowego Testamentu z Biblii ekumenicznej zainaugurował abp Wojciech Polak z Kościoła Rzymskokatolickiego. Kolejne rozdziały Ewangelii Mateusza przeczytali reprezentanci PRE i Rady Dialogu, a później wszyscy chętni, którzy uprzednio zadeklarowali swoją gotowość w ogólnodostępnym formularzu internetowym.

Przewodnim słowem ekumenicznego, wieczornego nabożeństwa było hasło tegorocznej edycji Dni Biblijnych: „A tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę” (J 6,37). W czasie nabożeństwa Słowo Boże rozważali duchowni związani z krakowskim ruchem ekumenicznym: ks. prof. Łukasz Kamykowski, ks. Andrzej Pietrzyk i diakon Paweł Jamróz z Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. Bartosz Norman z Kościoła Polskokatolickiego oraz ks. Łukasz Ostruszka i Filip Lipiński z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Po rozważaniu zmówiono Ojcze nasz. Niedzielny cykl czytań trwał do godziny 22.00.

W poniedziałek 24 października czytania rozpoczęły się z samego rana. Od godziny siódmej zgłoszone osoby wznowiły czytanie Ewangelii Łukasza. Kolejne fragmenty Nowego Testamentu odczytywali m.in.: wierni i duchowni z parafii różnych wyznań, przedstawiciele krakowskich stowarzyszeń, uczniowie szkół, przedstawiciele społeczności akademickiej. Maraton przyciągał zaciekawionych przechodniów, którzy siadając w kościelnych ławkach przysłuchiwali się słowom Pisma Świętego.

Ostatnie dwa fragmenty Nowego Testamentu odczytali ks. prof. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Robert Chrząszcz, biskup pomocniczy rzymskokatolickiej archidiecezji krakowskiej, który również udzielił błogosławieństwa.                           

FL


Maraton biblijny jest realizowaną od lat krakowską inicjatywą ekumeniczną, jednoczącą chrześcijan różnych wyznań. Podstawą czytań jest wydana przez Towarzystwo Biblijne w Polsce Biblia ekumeniczna – przekład z 2018 roku, współtworzony przez tłumaczy z różnych Kościołów. W czytaniach może wziąć udział każdy, kto się zgłosi za pośrednictwem Internetu. Lektorzy czytają przez 10 minut następujące po sobie fragmenty Pisma Świętego.

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2022