miniatura

Wisła-Jawornik W dniach 22 grudnia 2022 – 2 stycznia 2023 r. już po raz 26. Dom Gościnny w Wiśle-Jaworniku stał się miejscem spotkań, rozmów, wspólnych posiłków i rodzinnej atmosfery. We wczasach świąteczno-noworocznych uczestniczyło 25 osób. Uczestnicy przybyli z kilkunastu różnych parafii diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Kilka osób przyjechało po raz pierwszy, ale większość to już stali bywalcy. Wczasy zorganizowała miejscowa parafia ewangelicka przy wsparciu Diakoni Polskiej. W czasie wigilijnego wieczoru, świątecznego obiadu oraz niektórych spotkań obecny był proboszcz ks. Marcin Podżorski. Na co dzień wczasowiczami opiekował się ks. Zdzisław Sztwiertnia, emerytowany proboszcz. Uczestników odwiedził również ks. Marek Londzin z Dzięgielowa, który przybliżył historię diakonatu Eben-Ezer oraz biskup Adrian Korczago, który podzielił[...]

miniatura

Już po raz piąty w Domu Dziecka w Lasowicach Małych odbyło się kolędowanie przy niezdrowym jedzeniu. Tym razem w dniu 19 stycznia 2023 roku. W dawnym obiekcie Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury obecnie przebywa 14 mieszkańców prowadzonego przez powiat kluczborski domu dziecka. Na terenie powiatu kluczborskiego działają trzy domy dziecka prowadzone przez samorząd w: Bąkowie, Bogadzicy i Lasowicach Małych. W okresie poświątecznym, w pobliżu Święta Epifanii wychowankowie lasowickiego domu, a także zainteresowani z pozostałych placówek oraz ich opiekunowie i wychowawcy, spotykają się z ks. Ryszardem Pieronem, proboszczem lasowickiej parafii, na wspólnym śpiewaniu i czytaniu tekstów związanych z przyjściem na świat zapowiadanego przez proroków Chrystusa. Spotkania rozpoczynają się zawsze od czytań tekstów biblijnych, później przy akompaniamencie[...]

miniatura

Młodzież z diecezji katowickiej co roku spotyka się 27 grudnia na Diecezjalnym Zjeździe Młodzieży. W 2022 roku spotkanie zorganizowano w parafii w Golasowicach. Było one podzielone na dwie części. Najpierw w kościele młodzież przygotowała program świąteczny w formie Familiady. Był też czas na kolędowanie. Druga część odbyła się w sali parafialnej, gdzie oprócz poczęstunku, młodzież wysłuchała wystąpienia przygotowanego przez ks. Mateusza Mendrocha, duszpasterza młodzieży diecezji cieszyńskiej. „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

Sejmik Województwa Śląskiego 19 grudnia 2022 roku ogłosił, że patronem roku 2023 będzie postać związana ze Śląskiem Cieszyńskim, luteranin, prof. Józef Buzek. Z taką inicjatywą wystąpił radny sejmiku Andrzej Molin z parafii w Wiśle. Józef Buzek (1873-1936) był statystykiem, ekonomistą, politykiem, posłem na Sejm Ustawodawczy i senatorem I kadencji w II RP. Urodził się 16 listopada 1873 roku w Końskiej. Był absolwentem gimnazjum w Cieszynie, studiował w Krakowie, Wiedniu oraz we Lwowie. Był profesorem zwyczajnym nauki i prawa administracyjnego. Był ponadto krewnym premiera Jerzego Buzka. W polityce znany był jako członek Ligi Narodowej, należał do Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, był posłem do sejmu austriackiego, w którym należał do Koła Polskiego będąc jego wiceprzewodniczącym. Był generalnym referentem Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej[...]

miniatura

W dniach 23-24 października 2022 r. w kościele ewangelickim w Krakowie odbywał się ekumeniczny Maraton biblijny, który był częścią Małopolskich Ekumenicznych Dni Biblijnych. Wydarzenie zorganizowały Rada Dialogu Archidiecezji Krakowskiej i krakowski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Maraton rozpoczął się w niedzielne popołudnie. Obecnych w kościele chrześcijan rożnych wyznań przywitali ks. Łukasz Ostruszka, proboszcz krakowskiej parafii ewangelickiej oraz ks. Bartosz Norman z Kościoła Polskokatolickiego, przewodniczący oddziału PRE. Czytanie Nowego Testamentu z Biblii ekumenicznej zainaugurował abp Wojciech Polak z Kościoła Rzymskokatolickiego. Kolejne rozdziały Ewangelii Mateusza przeczytali reprezentanci PRE i Rady Dialogu, a później wszyscy chętni, którzy uprzednio zadeklarowali swoją gotowość w ogólnodostępnym formularzu[...]

miniatura

Podczas ekumenicznego nabożeństwa z okazji 505. Pamiątki Reformacji w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach 31 października 2022 r., zostały wręczone Śląskie Szmaragdy. W tym roku uhonorowani zostali: Władysława Magiera oraz dyrygent Mirosław Jacek Błaszczyk, długoletni dyrektor Filharmonii Śląskiej w Katowicach. W roku jubileuszu 500 lat Reformacji filharmonicy pod jego batutą zagrali wiele koncertów propagujących dorobek ewangelickich kompozytorów. Jako dyrektor przyczynił się do nazwania filharmonii imieniem ewangelika Karola Stryi – znakomitego dyrygenta, którego był uczniem. Władysława Magiera jest członkinią rady parafialnej w Cieszynie oraz delegatką do synodu diecezji cieszyńskiej. Jest działaczką społeczną, historyczką, przewodniczką. Była inicjatorką powstania Cieszyńskiej Uliczki Kobiet na Wzgórzu Zamkowym, jest[...]

miniatura

  Przed ćwierć wiekiem rozpoczął się ostatni rok szkolny dla małej wiejskiej szkoły podstawowej w Lasowicach Małych. W miejscowości, gdzie od prawie 100 lat istniała szkoła, podjęto decyzję o zamknięciu tej lokalnej placówki. Po prawie trzech latach od zamknięcia obiektu, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lasowicach Wielkich podjęła decyzję, aby ten budynek szkolny należący kiedyś do Kościoła, odzyskać. Bez zwracania się do działającej wówczas kościelnej komisji rewindykacyjnej, kupiła nieruchomość, aby w nim utworzyć lokalny, wiejski dom kultury dla młodszych i starszych. Obiekt, zanim został placówką gminną, był szkołą ewangelicką. Przez lata niedofinansowany, był w bardzo złym stanie. Jak pisała na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” 20/2004 Danuta Plinta-Wawrzyniak, „gmina próbowała znaleźć na niego nabywcę, ale[...]

miniatura

Lasowice Małe, wioska w województwie opolskim, istnieje już ponad 700 lat. Historia ewangelików związanych z tym miejscem rozpoczyna się jakieś 200 lat później. Kaplica w tej małej wiosce wybudowana została w 1932 roku. Skromny dom Boży z przylegającą plebanią do dziś służą wiernym i kolejnym duchownym. Od wielu lat proboszczem jest tam ks. Ryszard Pieron. W dniach od 23 do 25 września 2022 r. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lasowicach Wielkich zorganizowała obchody 90 lat swojej kaplicy w Lasowicach Małych. Pierwszego dnia miał miejsce wykład ks. dra Romana Prackiego pt. Inny w domu. Poruszał on problem odmienności na wielu płaszczyznach ludzkiego życia. Następnego dnia odbyły się dwa spotkania. Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Polskiej omówiła najważniejsze zagadnienia dotyczące tej instytucji. Drugie ze spotkań to wykład o Lasowicach[...]

miniatura

W dniach 22-25 września 2022 r. parafia ewangelicka w Rybniku była gospodarzem XXIII Zjazdu Przewodników Ewangelików. Nad organizacją i przebiegiem spotkania czuwali Dariusz Wantulok oraz Ewa Gatnar. W pierwszym dniu przewodnicy zwiedzali ewangelicki kościół apostołów Piotra i Pawła z 1791 r. w Rybniku. Następnie udali się na spacer po Rybniku i odwiedzili m.in. I LO im. Powstańców Śląskich, które w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia. Po zabytkowym budynku oprowadzał jego dyrektor Tadeusz Chrószcz. Pierwszym maturzystą tej szkoły był kardynał Bolesław Kominek, który położył wielkie zasługi dla polsko-niemieckiego pojednania. Następnie przewodnicy przeszli reprezentacyjną ul. Kościuszki do katolickiej bazyliki, o której opowiadał proboszcz ks. Marek Bernacki. Kościół ten posiada najwyższe wieże na Górnym Śląsku, a z jednej roztacza się[...]

miniatura

W cztery niedziele, od 31 lipca do 21 sierpnia, odbywały się koncerty w ramach już VIII Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Sola Musica w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie. Zorganizowano je dzięki zaangażowaniu wie-lu osób oraz wsparciu mecenasów: bpa Mariana Niemca, prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz starostę częstochowskiego Krzysztofa Smelę. W tegorocznej edycji organizatorzy przygotowali cztery koncerty mające swoje przesłanie, ale także pokazują-ce różnorodność muzyki kameralnej. Wszystkie zostały spięte wspólnym mianownikiem, a był nim głos – śpiew solowy. Festiwal zainaugurowano koncertem Stylus Fantasticus et Gloriosa w wykonaniu ContrO Ensemble. Publiczności zaprezentowana została muzyka barokowa, muzyka dawna, która bardzo dobrze brzmi w murach częstochowskiego kościoła. Sola Musica to także okazja[...]