miniatura

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Sola Musica” organizowany jest od 9 lat. Koncerty odbywają się w kościele ewangelickim Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie w ostatnią niedzielę lipca i trzy niedziele sierpniowe, wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Koncertom corocznie towarzyszy wystawa plastyczna – malarska, rzeźbiarska lub fotograficzna. W tym roku były to prace Adama Rokowskiego Rysunki z Urbino. W tegorocznej edycji „Sola Musica” przygotowano cztery koncerty mające swoje przesłanie, ale także pokazujące różnorodność muzyki kameralnej. Rozpoczęto od modlitwy i błogosławieństwa udzielonego przez bpa Mariana Niemca. Prezentowana była muzyka różnych epok – od dawnej po współczesną, różne zespoły instrumentalne, nie zabrakło popisów solowych. Koncerty prowadziła Beata Młynarczyk. Podczas pierwszego koncertu pt. Krystalicznie[...]

miniatura

– odkrycie zapomnianej leśnej ambony Wrzesień 2022 roku. Zjazd Przewodników Ewangelików dociera do wsi Rozumice w województwie opolskim, tuż przy granicy z Czechami. Tutaj, w pobliżu zrujnowanego, dawnego ewangelickiego kościoła, na nieistniejącym cmentarzu szczególnie brzmi rozważanie Słowa Bożego. Wygłasza je diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk, która nawiązuje do słów z 2. Księgi Mojżeszowej 3,5 „Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”. Ten werset wielu kojarzy z leśnym kościołem na Równicy, gdzie w czasach kontrreformacji zbierali się na tajnych nabożeństwach ewangelicy, aby wielbić Boga, słuchać i rozważać Jego Słowo, i pokrzepiać się Wieczerzą Pańską. Kościół w Rozumicach „Sklepienie kościoła to firmament niebieski, a zgromadzeniem wiernych są drzewa” „Dlaczego akurat[...]

miniatura

W 2023 r. działający w mysłowickiej parafii chór Jubilate Deo obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia. Razem z chórem jubileusz pracy dyrygenckiej świętuje Joanna Bliwert-Hoderny. Z tej okazji w kościele ewangelickim w Mysłowicach 18 czerwca odbył się jubileuszowy koncert, podczas którego jubilaci zaprezentowali swój repertuar, a zaproszeni goście mogli przeżyć chwile muzycznych wzruszeń. Koncert nawiązywał do historii chóru i jego zróżnicowanego repertuaru i składał się z kilku części. „Chcemy w pieśniach, które usłyszymy, wielbić Boga, zgodnie z tym, co znajduje się w nazwie naszego chóru” – powiedział w czasie przywitania proboszcz ks. Adam Malina. W trakcie jubileuszowego koncertu kościół wypełnił się słuchaczami. Wśród nich byli m.in.: biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec, poseł Wojciech Król, były prezydent Mysłowic Edward[...]

miniatura

– na nabożeństwie rodzinnym Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał, mówi przysłowie. Jeśli Jaś nie będzie odczuwał potrzeby uczestniczenia w nabożeństwach w kościele, we wspólnocie wierzących, tego Jan też nie będzie uważał za ważne! Tej nauce służyć mogą nabożeństwa rodzinne. To forma, która pozwala dzieciom przyzwyczajać się, że dobrze, miło i ciekawie jest w kościele, i że to jest też ich miejsce. A jak to wygląda w praktyce? Nabożeństwa rodzinne odbywały się w różnej formie i z różną częstotliwością w wielu parafiach. W związku ze zmianami w prawie kościelnym, umożliwiającym dzieciom w wieku przedkonfirmacyjnym (pod pewnymi warunkami) przystępowanie do Stołu Pańskiego, Synod Kościoła 28 kwietnia 2019 roku przyjął uchwałę o dopuszczeniu do użytku Porządku nabożeństwa rodzinnego z Sakramentem[...]

miniatura

Pierwszy diecezjalny zjazd w tym roku zorganizowano w diecezji cieszyńskiej 23 kwietnia. Przed nabożeństwem w kościele Jezusowym w Cieszynie wszystkie chóry zaśpiewały na schodach kościoła pieśń Pan jest światłem mym. Słowo Boże na podstawie fragmentu z 1. Listu Piotra zwiastował w trakcie zjazdu biskup diecezji Adrian Korczago. Nabożeństwo prowadzili wraz z biskupem duchowni cieszyńskiej parafii – proboszcz ks. Marcin Brzóska oraz wikariusz ks. Mateusz Mendroch. Uczestnicy wystąpili w dwóch blokach. Przed kazaniem zaśpiewały chóry z Dzięgielowa, Bażanowic, Jaworza, Ustronia oraz Hażlacha-Zamarsk. Natomiast po rozważaniu Słowa Bożego wystąpiły: trzy chóry cieszyńskie – Chór Kościelny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, Cieszyński Chór Męski oraz Wyższobramski Chór Kameralny, a także chóry z Drogomyśla, Cisownicy i Wisły[...]

miniatura

O pokój modlono się 16 kwietnia 2023 r. w parafii ewangelickiej w Krakowie wspominając wydarzenie sprzed trzydziestu lat. Związane było ono ze stojącym przed kościołem tzw. Słupem Pokoju. Przypomina on o konieczności podejmowania działań na rzecz zapobiegania konfliktom i przemocy, a także zachęca do międzyludzkiej solidarności. Słupy są znakiem, jaki propaguje Światowe Towarzystwo Modlitwy o Pokój (The World Peace Prayer Society) powstałe w 1955 r. w Japonii. Działa ono na rzecz popularyzacji idei światowego pokoju zachęcając do modlitwy wszystkich, bez względu na wyznawaną religię czy światopogląd. Krakowski słup z przesłaniem „Niech będzie pokój na ziemi” w językach: polskim, angielskim i japońskim, został umocowany 3 kwietnia 1993 r. Przesłanie o pokoju nabiera szczególnego znaczenia w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Parafia[...]

miniatura

Po raz pierwszy Bezsenna Noc odbyła się na terenie diecezji katowickiej. W tym roku czuwanie rozpoczęło się 8 kwietnia 2023 roku w Wielką Sobotę w parafii w Jastrzębiu-Zdroju. Hasło przewodnie brzmiało Zauważeni. Uczestnicy zastanawiali się, czy czują się zauważeni przez Boga i innych wierzących. I czy zauważają, co człowieka od Boga odciąga. Grupa młodzieżowa z Jastrzębia-Zdroju przygotowała sondę i zabawę – wprowadzające w hasło spotkania, a całość prowadzili Wiktoria i Bogusz. Proboszcz parafii i duszpasterz młodzieży diecezji katowickiej ks. Marcin Ratka-Matejko przeprowadził rozmowę ze zwierzchnikiem diecezji bp. Marianem Niemcem. Uczestnicy tegorocznej Bezsennej Nocy mogli przystąpić również do spowiedzi i Komunii Świętej. Jastrzębscy parafianie zadbali, by uczestnicy czuli się dobrze, a po spotkaniu w kościele był czas na rozmowy i[...]

miniatura

– obradowały synody diecezjalne Na wszystkich wiosennych synodach diecezjalnych w tym roku wybierani są świeccy delegaci do Synodu Kościoła. Pierwsza sesja w nowej kadencji odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia w Warszawie. W sobotę 4 marca 2023 roku w Wiśle-Malince obradował synod diecezji cieszyńskiej. Obrady poprzedziło nabożeństwo komunijne, podczas którego kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Po nabożeństwie otwarto wystawę Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku. Jej autorka prof. Grażyna Kubica-Heller wygłosiła krótki wykład dotyczący tematu wystawy. Biskup diecezji Adrian Korczago przedstawił sprawozdanie za 2022 rok, w trakcie którego prezentowano zdjęcia z ubiegłorocznych wydarzeń. Kurator diecezji Tomasz Bujok zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz[...]

miniatura

Wisła-Jawornik W dniach 22 grudnia 2022 – 2 stycznia 2023 r. już po raz 26. Dom Gościnny w Wiśle-Jaworniku stał się miejscem spotkań, rozmów, wspólnych posiłków i rodzinnej atmosfery. We wczasach świąteczno-noworocznych uczestniczyło 25 osób. Uczestnicy przybyli z kilkunastu różnych parafii diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Kilka osób przyjechało po raz pierwszy, ale większość to już stali bywalcy. Wczasy zorganizowała miejscowa parafia ewangelicka przy wsparciu Diakoni Polskiej. W czasie wigilijnego wieczoru, świątecznego obiadu oraz niektórych spotkań obecny był proboszcz ks. Marcin Podżorski. Na co dzień wczasowiczami opiekował się ks. Zdzisław Sztwiertnia, emerytowany proboszcz. Uczestników odwiedził również ks. Marek Londzin z Dzięgielowa, który przybliżył historię diakonatu Eben-Ezer oraz biskup Adrian Korczago, który podzielił[...]

miniatura

Już po raz piąty w Domu Dziecka w Lasowicach Małych odbyło się kolędowanie przy niezdrowym jedzeniu. Tym razem w dniu 19 stycznia 2023 roku. W dawnym obiekcie Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury obecnie przebywa 14 mieszkańców prowadzonego przez powiat kluczborski domu dziecka. Na terenie powiatu kluczborskiego działają trzy domy dziecka prowadzone przez samorząd w: Bąkowie, Bogadzicy i Lasowicach Małych. W okresie poświątecznym, w pobliżu Święta Epifanii wychowankowie lasowickiego domu, a także zainteresowani z pozostałych placówek oraz ich opiekunowie i wychowawcy, spotykają się z ks. Ryszardem Pieronem, proboszczem lasowickiej parafii, na wspólnym śpiewaniu i czytaniu tekstów związanych z przyjściem na świat zapowiadanego przez proroków Chrystusa. Spotkania rozpoczynają się zawsze od czytań tekstów biblijnych, później przy akompaniamencie[...]