miniatura

Diecezja cieszyńska W Wiśle-Malince 2 marca 2024 r. odbyła się IV sesja VII kadencji synodu diecezji cieszyńskiej. Obrady poprzedziło nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, które przebiegało według materiałów liturgicznych ze Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. Na początku obrad nowi członkowie synodu złożyli ślubowanie. Byli to: ks. Arkadiusz Raszka od 1 marca 2024 r. proboszcz administrator parafii w Dzięgielowie i delegatka z pa-rafii w Czechowicach-Dziedzicach. W dalszej kolejności biskup diecezji przedstawił sprawozdanie za 2023 rok, które wraz ze sprawozdaniami diecezjalnych komisji zostało przyjęte. Kurator diecezjalny Tomasz Bujok zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2023, przedstawiono także protokół komisji rewizyjnej, a następnie synod udzielił absolutorium radzie diecezjalnej za rok 2023. Preliminarz na[...]

miniatura

W Wiśle 6 marca 2024 roku Konferencja Duchownych Diecezji Katowickiej wytypowała bpa Mariana Niemca do wyborów na biskupa diecezji. Jego dziesięcioletnia kadencja na tej funkcji kończy się we wrześniu bieżącego roku. Był on jedynym kandydatem duchownych. Obradom przewodniczył bp Kościoła Jerzy Samiec. Zgodnie z prawem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zwierzchnika diecezji wybiera synod diecezjalny na dziesięcioletnią kadencję. Biskup może startować w wyborach na kolejne kadencje. Duchowni typują do trzech kandydatów. Świeccy delegacji do Synodu także mogą typować swojego kandydata. Biskup Marian Niemiec (63 l.) został ordynowany na duchownego w 1985 r. Służył w parafii w Starym Bielsku, a następnie w Opolu. Jest doktorem teologii ekumenicznej. Od 2006 r. w Synodzie Kościoła, przez jedną kadencję radca konsystorza. Od 2014 r. jest proboszczem parafii[...]

miniatura

– po roku od tragedii w Szopienicach Dnia 27 stycznia 2024 roku minęła pierwsza rocznica tragicznych wydarzeń w Katowicach-Szopienicach. Rok temu na skutek wybuchu gazu przestała istnieć plebania ewangelickiej, szopienickiej parafii. Jak wygląda dziś sytuacja w Szopienicach? Rozpoczął się proces karny Ostatnio wydarzenia sprzed roku przypomniały różne media. Jednak to nie pierwsza ich rocznica była bezpośrednią przyczyną zainteresowania dziennikarzy. Kilka dni wcześniej, 24 stycznia 2024 roku, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód rozpoczął się proces 75-letniego Edwarda Dz., oskarżonego przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji gazu ziemnego oraz doprowadzenie do jego eksplozji, w wyniku czego doszło do zawalenia się budynku plebanii oraz powstania zniszczeń w znajdującym się obok kompleksie[...]

miniatura

Prawie 80 osób przyjechało 27 grudnia 2023 r. do Pszczyny z różnych części diecezji katowickiej na coroczny, poświąteczny zjazd młodzieży. Organizatorzy przygotowali różne atrakcje. Spotkanie prowadziły Agata i Wiktoria, które przygotowały też grę integracyjną. Śpiew prowadził zespół młodzieży z parafii. Krótkie przedstawienie pt. Drzwi do miłości zaprezentowali pszczyńscy, parafialni aktorzy pod kierunkiem katechetki Sabiny Szłapy. Główny temat – Gdyby Bóg był jednym z nas – przedstawił praktykant z parafii w Krakowie Filip Lipiński. Natomiast słowa pozdrowienia przekazali: bp Marian Niemiec oraz diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Marcin Ratka-Matejko. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku dla uczestników.         [...]

miniatura

W dniu 29 listopada 2023 r. zakończono remont głównej wieży kościoła ewangelickiego w Pszczynie. Ze względu na zabytkowy charakter przebiegał on pod okiem wojewódzkiego konserwatora zabytków. W ramach prac, które trwały od kwietnia do listopada 2023 r., wykonano nowy krzyż i odrestaurowano kulę pod krzyżem, w której 18 października 2023 r. umieszczono nową „kapsułę czasu”. Prócz tego wymieniono całe pokrycie z blachy miedzianej, wymieniono więźbę dachową w 40% – pozostała część została odrestaurowana. Odnowiono też elewację wieży od poziomu 9,60 m, na co złożyło się: skucie tynków, naniesienie nowej warstwy tynków, odnowienie gzymsów oraz elementów ozdobnych przy oknach i malowanie. Pierwszy kościół w Pszczynie wzniesiono w 1746 roku. Po pożarze w 1905 roku trzeba było dom Boży wznosić na nowo (1905-1907), w czym wydatnie pomógł[...]

miniatura

Diecezja katowicka Trzecia sesja VII Synodu Diecezji Katowickiej odbyła się w sobotę 4 listopada 2023 r. w Katowicach. Jak zawsze sesja rozpoczęła się nabożeństwem, podczas którego kazanie wygłosił nowy duchowny w diecezji, proboszcz administrator w Zabrzu, ks. Łukasz Gaś. Po nabożeństwie, w pierwszej części sesji synod przyjął preliminarz budżetowy na 2024 rok. Bp Marian Niemiec przygotował prezentację pt: Wyzwania administracyjne i duszpasterskie diecezji. Diecezja za około 10 lat widziana oczami bpa Mariana Niemca. W swoim wystąpieniu analizował dane statystyczne parafii pod względem liczby wiernych, posiadanych nieruchomości, zwłaszcza kościołów i plebanii. Na 40 parafii tylko dwie liczą więcej niż 1000 wiernych. Najwięcej jest parafii w przedziale 100-300 wiernych. Natomiast majątek parafii wydaje się imponujący: 57 kościołów, 13 kaplic[...]

miniatura

W kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach 31 października 2023 r. odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji Pamiątki Reformacji połączone z wręczeniem nagrody Śląski Szmaragd przyznawanej osobom ze Śląska zasłużonym w zakresie działań ekumenicznych, tolerancji i pojednania. Nagrodę przyznaje diecezja katowicka od 2004 roku – co roku otrzymuje ją ewangelik i osoba spoza Kościoła luterańskiego. Nabożeństwo poprowadził biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec oraz radca diecezjalny ks. Henryk Reske. W nabożeństwie udział wzięli duchowni z różnych Kościołów, reprezentanci władz samorządowych wraz z prezydentem Katowic Marcinem Krupą, laureaci nagrody z lat ubiegłych oraz parafianie. Kazanie wygłosił bp Ryszard Bogusz. Wręczenie statuetek poprzedziła prezentacja laureatów, laudacje wygłosił ks. Henryk Reske. W pierwszej kolejności[...]

miniatura

Jesteśmy małżeństwem z Krakowa, nasza wspólna droga i droga do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zaczęła się w czasie studiów. Wówczas trafiliśmy do wspólnoty prowadzonej przez starszego kolegę, który razem z Piotrem studiował psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a wcześniej był w nowicjacie u jezuitów. Po czasie podjął decyzję o dzieleniu się swoim doświadczeniem wiary jako osoba świecka. Mimo dobrych rekomendacji przełożonych co do jego dalszej drogi w zgromadzeniu, opuścił zakon. W skład grupy, którą założył, wchodzili studenci różnych kierunków, początkowo spotykający się w krakowskim miasteczku studenckim. Początki. Spotkanie ze Słowem Bożym Bycie we wspólnocie, to wzajemne poznanie się, koleżeństwo, które po kilku latach zaowocowało małżeństwem i grupa przyjaciół, w której mogliśmy doświadczać wzajemnej[...]

miniatura

– otwierajmy nasze kościoły „Jestem rybniczaninem od urodzenia, a po raz pierwszy jestem w tym kościele. Zachwyca mnie wszechobecna biel i prostota wystroju”. Takie wypowiedzi można było usłyszeć od wielu odwiedzających latem rybnicki kościół ewangelicki apostołów Piotra i Pawła. Jak co roku parafia ewangelicka w Rybniku w okresie wakacyjnym otwarła swój kościół dla odwiedzających. Takie Dni Otwarte parafia organizuje od roku 2016. Jest to spory wysiłek organizacyjny. W tym roku kościół był otwarty we wtorki, środy, czwartki w godzinach 9.30-12.30, a w poniedziałki od 14.30 do 17.30. Dyżury pełniło na zmianę kilku parafian oraz piszący te słowa – nad całością projektu czuwałem osobiście. Mieliśmy przygotowane informacje o parafii w formie folderu, w tym ich skrót po angielsku, niemiecku i czesku – ze względu na bliskość czeskiej[...]

miniatura

W kościele w Bytomiu-Miechowicach 24 września 2023 r. po raz 10. wręczono Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy. Tegorocznymi laureatami zostali Aneta Żwak i Tomasz Żwak z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie (diec. cieszyńska), prowadzący rodzinę zastępczą, a także Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusa w Bytomiu, które prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną i zakład opiekuńczo-leczniczy dla przewlekle chorych. Statuetki wręczał prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. W uroczystości udział wzięli m.in. bp diecezji katowickiej Marian Niemiec i skoczowski proboszcz ks. Alfred Borski. Galę wręczenia nagród zakończył koncert. „Serce, miłość, poświęcenie, wiarę – tak to wszystko trzeba mieć, żeby wychowywać swoje i nieswoje dzieci. Ale sam w sobie idealizm jest mocno niewydolny w codziennym życiu zawodowej rodziny zastępczej, gdzie[...]