miniatura

W dniach 15-16 listopada 2022 r. obradował w Krakowie Komitet Wykonawczy Światowej Federacji Luterańskiej. Wybór miejsca spotkania nie był przypadkowy, gdyż wiązał się z przygotowaniami do XIII Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, które we wrześniu 2023 r. odbędzie się w tym mieście.

Komitet obradował w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, która mieści się w pałacu Wielopolskich. W trakcie pobytu komitetu w Krakowie obecni byli też zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec oraz koordynator ds. międzynarodowych Anna Wrzesińska. W Krakowie gościła także Kristen Opalinski, która zaprojektowała logo przyszłorocznego zgromadzenia i odpowiada za przygotowanie identyfikacji wizualnej spotkania.

Obrady otworzył prezydent ŚFL abp Panti Filibus Musa, a zebranych powitał w Polsce bp Jerzy Samiec. Dyskutowano m.in. na temat działań pomocowych ŚFL na rzecz Ukrainy, budżetu ŚFL na rok 2023, Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie. Oddzielny raport na temat stanu przygotowań złożyła koordynator Zgromadzenia Ogólnego Maryssa Camaddo.

Podczas pobytu w Krakowie abp Panti Filibus Musa, sekretarz generalna ŚFL ks. dr Anne Burghardt oraz bp Jerzy Samiec spotkali się z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim i podziękowali mu za wsparcie i zaangażowanie miasta w organizację Zgromadzenia Ogólnego ŚFL.

Komitet Wykonawczy ŚFL spotykał się na modlitwach porannych w kościele ewangelickim w Krakowie. Uczestnicy spotkania zwiedzili również Centrum Kongresowe ICE, które będzie miejscem obrad XIII Zgromadzenia Ogólnego ŚFL.

Odbyło się też spotkanie z przedstawicielami władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Obecni byli m.in. członkowie rady synodalnej, konsystorza, biskupi, członkowie Krajowego Komitetu Organizacji Zgromadzenia, przedstawiciel Rady ŚFL, członkowie krakowskiej rady parafialnej i pracownicy Krajowego Biura Zgromadzenia Ogólnego. Podczas spotkania w kościele w Krakowie ks. Anne Burghardt przedstawiła misję i działalność ŚFL, a sekretarz ŚFL ds. Europy ks. Ireneusz Lukas mówił o kontekście europejskim funkcjonowania federacji. Maryssa Camaddo i dyrektor ds. komunikacji ks. Arni Danielsson mówili o poprzednich zgromadzeniach i przedstawili plany związane ze Zgromadzeniem Ogólnym w Krakowie.

Sekretarz generalna ŚFL ks. Anne Burghardt, dyrektor Wydziału Planowania i Koordynacji Szabolcs Lörincz oraz bp Jerzy Samiec podpisali umowę o współpracy przy organizacji Zgromadzenia Ogólnego pomiędzy ŚFL a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.

W dniu 17 listopada delegacja ŚFL zwiedziła były nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Gościom towarzyszył biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago.

Ks. Anne Burghardt wraz z wiceprezydentami złożyła wieniec pod ścianą zagłady.           


W skład Komitetu Wykonawczego wchodzą: prezydent ŚFL, wiceprezydenci reprezentujący poszczególne regiony, przewodniczący komisji finansów, przewodnicząca Wydziału Służby Światu, przedstawiciele wybranych komisji działających w ramach ŚFL i osoby powołane do przez Radę ŚFL.

„Zwiastun Ewangelicki” 23/2022