miniatura

– wokół XIII Zgromadzenia Ogólnego ŚFL No i doczekaliśmy się. Ponad dwa lata intensywnych przygotowań w Krakowie i Genewie, i oto do Polski, do Krakowa, do naszego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przyjechali luteranie z całego świata. Przyjechali, żeby mówić o wspólnocie, o konieczności jedności w Duchu Świętym i o nadziei, która również łączy i jednoczy. Hasło Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej jest już chyba wszystkim dobrze znane: „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”. Modlę się o to i proszę Boga, żeby to trzynaste już zgromadzenie – odbywają się one co sześć lat – jeszcze bardziej zbliżyło do siebie wszystkich luteran rozsianych po całym świecie. Żebyśmy mogli, jako jedno ciało dawać świadectwo naszej wiary i nadziei. A przede wszystkim wspierać się wzajemnie, pomagać sobie, uczyć się[...]

miniatura

– delegaci przygotowują się do Zgromadzenia Ogólnego Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej spotka się we wrześniu w Krakowie po raz trzynasty. Patrząc na kolejne etapy przygotowań do obrad, można pokusić się już dzisiaj o wskazanie zagadnień, które będą szczególnie istotne dla delegatów Kościołów luterańskich. Zgromadzenie obradować będzie pod hasłem Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja, co jest bezpośrednim odwołaniem do Listu do Efezjan 4,4-6. Temat ten, będący wynikiem prac komisji złożonej z reprezentantów wszystkich siedmiu regionów geograficznych ŚFL, jest punktem wyjścia do dyskusji. Jego zatwierdzenie rozpoczęło przygotowanie materiałów wprowadzających w temat. Szybko powstała broszura wprowadzająca, a także – ponownie w gronie reprezentującym wszystkie regiony ŚFL – rozpoczęto prace nad Przewodnikiem[...]

miniatura

Wśród chętnych do namalowania ołtarzowego obrazu było wielu znanych podówczas artystów. Niewiele brakowało, a znalazłoby się w nim dzieło samego Jana Matejki. Ostatecznie w ołtarzu kościoła ewangelickiego w Krakowie zawisł obraz Henryka Siemiradzkiego. Został namalowany w Rzymie, gdzie wzięty malarz miał swoją pracownię, z przeznaczeniem do tego właśnie kościoła. Jezus Chrystus – Pan życia i śmierci – unosi dłoń, by uciszyć szalejący żywioł. W łodzi widać wystraszonych uczniów. Uniesiona dłoń jest silna, to dłoń, która łamie i rozdaje chleb. Chrystus jest centralną postacią wyróżniającą się na ciemnym, burzowym tle. Podobno, by osiągnąć ten efekt, artysta mieszał farby ze smołą, dlatego też dzieło ciemnieje z upływem czasu (patrz też „Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2015). Ołtarz, w który wbudowany został obraz, przez[...]

miniatura

O pokój modlono się 16 kwietnia 2023 r. w parafii ewangelickiej w Krakowie wspominając wydarzenie sprzed trzydziestu lat. Związane było ono ze stojącym przed kościołem tzw. Słupem Pokoju. Przypomina on o konieczności podejmowania działań na rzecz zapobiegania konfliktom i przemocy, a także zachęca do międzyludzkiej solidarności. Słupy są znakiem, jaki propaguje Światowe Towarzystwo Modlitwy o Pokój (The World Peace Prayer Society) powstałe w 1955 r. w Japonii. Działa ono na rzecz popularyzacji idei światowego pokoju zachęcając do modlitwy wszystkich, bez względu na wyznawaną religię czy światopogląd. Krakowski słup z przesłaniem „Niech będzie pokój na ziemi” w językach: polskim, angielskim i japońskim, został umocowany 3 kwietnia 1993 r. Przesłanie o pokoju nabiera szczególnego znaczenia w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Parafia[...]

miniatura

W dniach 15-16 listopada 2022 r. obradował w Krakowie Komitet Wykonawczy Światowej Federacji Luterańskiej. Wybór miejsca spotkania nie był przypadkowy, gdyż wiązał się z przygotowaniami do XIII Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, które we wrześniu 2023 r. odbędzie się w tym mieście. Komitet obradował w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, która mieści się w pałacu Wielopolskich. W trakcie pobytu komitetu w Krakowie obecni byli też zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec oraz koordynator ds. międzynarodowych Anna Wrzesińska. W Krakowie gościła także Kristen Opalinski, która zaprojektowała logo przyszłorocznego zgromadzenia i odpowiada za przygotowanie identyfikacji wizualnej spotkania. Obrady otworzył prezydent ŚFL abp Panti Filibus Musa, a zebranych powitał w Polsce bp Jerzy Samiec. Dyskutowano m.in. na temat działań pomocowych[...]

miniatura

W Krakowie dnia 3 listopada 2022 r. Urząd Miasta Krakowa, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce i Fundacja LWF w Polsce, we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska rozpoczęły dystrybucję żywności i artykułów higienicznych o łącznej wartości 1 490 000 zł przeznaczonych dla ukraińskich uchodźców w mieście. Współpraca ta jest przykładem działań podmiotów krajowych i lokalnych w odpowiedzi na kryzys humanitarny związany z wojną w Ukrainie. W spotkaniu ze strony parafii uczestniczył proboszcz ks. Łukasz Ostruszka oraz kurator parafii Joanna Godfrejów. Produkty będą wydawane w dwóch punktach w Krakowie. To również kolejny wkład społeczności ewangelickiej w pomoc uchodźcom. Aby wspierać ukraińskich uchodźców Wydział Służby Światu ŚFL utworzył biuro i na gruncie polskim rozszerzył działalność jako Fundacja LWF[...]

miniatura

W dniu 21 września 2022 r. oficjalnie otwarto biuro Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli biskup Kościoła Jerzy Samiec, koordynatorzy przygotowań do 13. Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie na czele z przewodniczącą Maryssą Janelle M. Camado, przedstawiciele grupy roboczej opracowującej dokument studyjny dotyczący stosunków chrześcijańsko-żydowskich, koordynatorka ds. współpracy zagranicznej Kościoła Anna Wrzesińska oraz inne osoby zaangażowane w przygotowanie zgromadzenia. Parafię reprezentowali ks. Łukasz Ostruszka, Aleksandra Duda oraz Filip Lipiński. Słowo Boże z Listu do Rzymian (Rz 12,18) rozważał bp Jerzy Samiec, który podkreślił znaczenie budowania pokoju i jedności we współczesnym świecie, zarówno pomiędzy chrześcijanami, jak i pomiędzy narodami. Nawiązał tym samym do hasła przewodniego 13.[...]

miniatura

Parafie luterańskie dalej pomagają uchodźcom z Ukrainy, którzy w Polsce są już ponad sto dni. W pierwszym okresie była potrzebna pomoc doraźna i zapewnienie noclegu. Nikt wtedy nie wiedział, na jak długo potrzebna będzie pomoc. Wielu z nas miało nadzieję, że wojna szybko się skończy. Teraz dla przybyłych z Ukrainy ważna jest integracja, nauka języka polskiego, a także pomoc psychologiczna oraz pomoc dzieciom w adaptacji do zajęć przedszkolnych i szkolnych, a w wakacje zapewnienie chociaż trochę oddechu i atrakcji. Parafianie starają się także pomóc uchodźcom znaleźć pracę, aby mogli zacząć samodzielnie mieszkać i się utrzymać. Parafie, które przyjęły rodziny, starają się zapewnić im nie tylko dach nad głową, ale też zorganizować czas wolny i pokazać nowe miejsca oraz pomagają załatwić wszystkie dokumenty i finansowe wsparcie m.in. w[...]

miniatura

Pierwszą styczność z protestantyzmem miałem przez płyty winylowe z muzyką gospel. Ojciec przywiózł je z USA, z Kalifornii, gdzie w latach 60. ubiegłego wieku pracował w obserwatorium astronomicznym na Palomarze. Słuchał ich często. Chłonąłem tę muzykę, czytałem niewiele mi mówiące nazwy, takie jak Abyssinian Baptist Church, marzyłem o tym, żeby znaleźć się w takim kościele i zastanawiałem się dlaczego takiej muzyki nie ma w naszych kościołach. Naszych – czyli mariawickich, bo wychowałem się w Kościele mariawickim. I to niemal dosłownie. Ojciec z zawodu był astronomem, ale był też księdzem i administratorem placówki mariawickiej w Krakowie. Z zaangażowaniem działał w krakowskim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz w komisji mieszanej mariawicko-rzymskokatolickiej. Komisji, która po paru latach obradowania ustaliła mniej więcej tyle,[...]

miniatura

Otwartość i zainteresowanie każdym człowiekiem poszukującym Boga sprawiają, że co roku do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wstępuje pewna liczba osób. Ich motywacje są różne, nieraz złożone. Teksty opisujące doświadczenia nowych parafian oraz duchownych przygotowujących ich do zmiany wyznania, publikowaliśmy na przełomie lat 2018/2019. Minął pewien czas i pojawili się kolejni nowi ewangelicy, chętni podzielić się swoimi przeżyciami i przemyśleniami. Poznanie ich losów może stać się pomocne w zakorzenieniu się w nowej parafii i nowym środowisku, a z drugiej strony może być pomocą dla duchownych w ich służbie. Może być także szczerym zaproszeniem do naszego Kościoła.   Życiowa wędrówka przypomina górską wyprawę. Na szczyt można wyznaczyć wiele szlaków. Od nas zależy, którym pójdziemy.   Po pierwsze Jestem na[...]