miniatura

W dniu 27 stycznia 2022 r. w Oświęcimiu upamiętniono 77. rocznicę wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz II – Birkenau. W uroczystościach uczestniczył bp Adrian Korczago.

Głównym motywem obchodów był początek zagłady w hitlerowskim obozie Auschwitz, która rozpoczęła się wiosną 1942 roku. Wydarzenie rozpoczęto w budynku tzw. Starego teatru, gdzie głos zabrali byli więźniowie: Halina Birenbaum, podkreślająca rolę i wartość historycznej pamięci oraz Bogdan Bartnikowski, przyrównujący doświadczenia więzienne do swoistej szkoły przetrwania. Przemówienia dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotra Cywińskiego oraz przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów Ronalda Laudera przedzielała grana na skrzypcach tradycyjna melodia.

Druga część uroczystości miała miejsce pod Pomnikiem Ofiar Obozu, gdzie naczelny rabin Polski Michael Schudrich zmówił modlitwę żałobną, a następnie w modlitewnych westchnieniach zgromadzonych poprowadzili duchowni trzech wyznań chrześcijańskich – bp Piotr Greger z Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. Aleksander Mokriszczew z Kościoła Prawosławnego oraz bp Adrian Korczago z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zwierzchnik luterańskiej diecezji cieszyńskiej modlił się tymi słowy: „Wszechmogący Boże, ponownie przed Twoim obliczem wspominamy dziś tych, którzy na tym szczególnym miejscu kaźni bestialsko byli mordowani. Ufamy, że w Tobie, Bogu, znaleźli wybawienie z cierpienia i doświadczyli zwycięstwa życia nad śmiercią oraz obdarowani zostali wiecznością. Wspomóż nas, abyśmy czerpiąc naukę z przeszłości przezwyciężali w sobie wszelką niechęć do drugiego człowieka. Motywuj nas do życia w pokoju, zgodzie i miłości. Amen”.

Wszyscy czterej przedstawiciele religii Abrahamowych wspólnie odczytali Psalm 42. Na zakończenie obchodów uczestnicy ceremonii złożyli przy pomniku znicze upamiętniające ofiary nazistowskiego obozu w Oświęcimiu.

W związku z pandemią w obchodach na terenie Miejsca Pamięci wzięła udział niewielka grupa gości, głównie ocalałych więźniów. Obecni byli też przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, ambasadorzy i dyplomaci.

„Zwiastun Ewangelicki” 4/2022