miniatura

W dniu 27 stycznia 2022 r. w Oświęcimiu upamiętniono 77. rocznicę wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz II – Birkenau. W uroczystościach uczestniczył bp Adrian Korczago. Głównym motywem obchodów był początek zagłady w hitlerowskim obozie Auschwitz, która rozpoczęła się wiosną 1942 roku. Wydarzenie rozpoczęto w budynku tzw. Starego teatru, gdzie głos zabrali byli więźniowie: Halina Birenbaum, podkreślająca rolę i wartość historycznej pamięci oraz Bogdan Bartnikowski, przyrównujący doświadczenia więzienne do swoistej szkoły przetrwania. Przemówienia dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotra Cywińskiego oraz przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów Ronalda Laudera przedzielała grana na skrzypcach tradycyjna melodia. Druga część uroczystości miała miejsce pod Pomnikiem Ofiar Obozu, gdzie naczelny rabin Polski Michael Schudrich[...]

miniatura

Yad Vashem w Jerozolimie i Auschwitz w Oświęcimiu – te dwa miejsca w końcu stycznia bieżącego roku były terenem międzynarodowych uroczystości poświęconych ofiarom Holokaustu – zbrodni ludobójstwa popełnionej przez nazistów w czasie II wojny światowej. Pierwsze z wymienionych miejsc, to muzeum pamięci ofiar, drugie – zamienione w muzeum jedno z największych miejsc kaźni milionów, fabryka śmierci mężczyzn, kobiet, dzieci, których hitlerowskie, obłąkane ustawy rasowe postanowiły wykreślić z mapy świata. Zarówno w Jerozolimie, jak w Oświęcimiu było wiele przemówień polityków, ale większość z nich przeminęła w mediach bez echa, z wyjątkiem jednego, wygłoszonego przez historyka i byłego więźnia Auschwitz, 93-letniego Mariana Turskiego. Zwrócił on uwagę na odpowiedzialność za zbrodnie nie tylko ich planistów i bezpośrednich[...]