miniatura

– Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022

Od 18 do 25 stycznia 2022 r. w całej Polsce odbywały się nabożeństwa, spotkania, koncerty w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tematem spotkań był tekst biblijny zaczerpnięty z Ewangelii Mateusza 2,1-12, który przedstawia historię mędrców, którzy podążyli za gwiazdą do Betlejem. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu.

Warszawa

Główne nabożeństwo odbyło się 23 stycznia w prawosławnej katedrze św. Magdaleny w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Obecni byli m.in. członkowie zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej: prezes bp Andrzej Malicki (met.), wiceprezes abp Abel (praw.) i bp Marek Izdebski (ref.), a także dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Iga Zalisz oraz proboszczowie warszawskich parafii: luterańskiej – ks. Piotr Gaś, polskokatolickiej – ks. Henryk Dąbrowski i mariawickiej – kapł. M. Dominik Miller. Ze strony rzymskokatolickiej w nabożeństwie uczestniczyli bp Romuald Kamiński, bp Michał Janocha i ks. Andrzej Gałka.

Nabożeństwo przebiegało według liturgii prawosławnej i uczestniczyli w nim licznie prawosławni duchowni na czele z abp. Jerzym, zwierzchnikiem diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Kazanie wygłosił bp Michał Janocha, biskup pomocniczy rzymskokatolickiej archidiecezji warszawskiej. Odwołał się do ewangelicznego tekstu o mędrcach ze Wschodu, którzy przyszli do Betlejem oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi. Nawiązując do tej historii mówił, że wierzący powinni być wierni jednej gwieździe spośród wielu. Podkreślił również, że wiara jest drogą pod prąd. W tym kontekście wspomniał o chrześcijanach ze Wschodu doświadczających prześladowań.

Na koniec nabożeństwa abp Abel podziękował obecnym za przybycie. „Przed nami pielgrzymowanie podczas całego roku 2022. Bądźmy blisko siebie, miłujmy się i dawajmy jak najwięcej świadectwa tego blasku naszej betlejemskiej gwiazdy” – mówił prawosławny hierarcha.

Pozdrowienia przekazali również prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki i rzymskokatolicki ordynariusz warszawsko-praski bp Romuald Kamiński. Prezes PRE zwrócił uwagę, że Ewangelia czytana na nabożeństwie nie tylko mówiła o tym, by oddawać Bogu pokłon, ale też by iść i czynić uczniami. Z kolei bp Kamiński podkreślił, że bardzo sobie ceni takie wspólne spotkania i apelował o wzajemne wspieranie się.

na podstawie relacji (mk)

Warszawa

Gdańsk-Oliwa

W Centrum Ekumenicznym Sióstr Brygidek w Gdańsku-Oliwie 19 stycznia odbyło się spotkanie międzyreligijne. W spotkaniu uczestniczył m.in. bp Marcin Hintz. Oprócz duchownych chrześcijańskich w spotkaniu brali udział przedstawiciele Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego oraz Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku.

Częstochowa

Debata ekumeniczna odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej 21 stycznia. W spotkaniu brali udział prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina i proboszcz parafii w Częstochowie ks. Adam Glajcar.

Przedstawiciele różnych odłamów chrześcijaństwa – prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego i rzymskokatolickiego – rozmawiali o budowaniu wspólnoty oraz o możliwościach jedności. Wydarzenie było skierowane głównie do młodych kleryków z seminarium.

Katowice-Panewniki

W Katowicach-Panewnikach 23 stycznia odbyło się główne nabożeństwo w regionie. Przewodniczył mu abp Wiktor Skworc. Przedstawicielami Kościoła luterańskiego byli ks. Adam Malina i bp Marian Niemiec, który wygłosił kazanie. „Żeby zobaczyć Zbawiciela leżącego w żłobie, żeby Go zauważyć, trzeba się pochylić. Wydaje mi się, że współczesnemu człowiekowi czasami przychodzi to z wielkim trudem. Wyniosłość, pycha, pewność siebie sprawiają, że trudno się pokłonić i zobaczyć prawdziwą świętość. Zobaczyć prawdziwą miłość. A jeszcze trudniej coś ofiarować” – mówił kaznodzieja. Zwrócił też uwagę, że to Kościół ma być gwiazdą, która oświetla drogę do Chrystusa.

Opole

Ks. Wojciech Pracki, proboszcz parafii w Opolu, wygłosił kazanie w trakcie Ekumenicznej Modlitwy Młodych. Odbyła się ona 23 stycznia w kościele rzymskokatolickim, a jego formę zaczerpnięta była z liturgii Taizé. „Nie bierzmy przykładu z Heroda. Nie musimy się siebie obawiać. Możemy wzajemnie sobie zaufać” – mówił ks. Pracki. Zachęcał także, abyśmy byli ciekawi siebie nawzajem, bo dzięki temu znajdziemy nie tylko różnice, ale też to, co mamy wspólnego jako chrześcijanie.

Jaworze

Jaworze

Centralne nabożeństwo w rzymskokatolickiej diecezji bielsko-żywieckiej i luterańskiej diecezji cieszyńskiej odbyło się 25 stycznia w katolickim kościele w Jaworzu, któremu przewodniczył bp Piotr Greger. Kazanie wygłosił bp Adrian Korczago, który zachęcił do podążania inną, nową drogą w budowaniu jedności i składaniu świadectwa o tym, który narodził się w Betlejem. Słowa pozdrowienia przekazał uczestnikom prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina.

Świdnica

Świdnica

W kościele Pokoju w Świdnicy 25 stycznia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Witając zgromadzonych bp Waldemar Pytel powiedział, że niegdyś mędrców do Chrystusa prowadziła gwiazda, a dla nas taką gwiazdą jest Słowo Boże. W wygłoszonym kazaniu bp Adam Bałabuch odniósł się między innymi do mędrców, którzy wracali po spotkaniu z Chrystusem inną drogą. Podobnie jest i w naszym życiu: gdy spotkamy Jezusa, także zaczynamy iść inną drogą. Drogą pojednania i bratniej miłości.


Diecezja mazurska

W diecezji mazurskiej odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne 17 stycznia w kościele ewangelickim w Olsztynie. Kazanie wygłosił biskup rzymskokatolicki Józef Górzyński. We wspólnej modlitwie uczestniczyli duchowni z kościołów zrzeszonych w PRE oraz z Kościoła Greckokatolickieo. Na zakończenie biskupi udzielili zebranym błogosławieństwa.
Bp Paweł Hause wygłosił kazanie w kościele rzymskokatolickim w Korszach. Z zachowaniem obostrzeń i reżimu sanitarnego uczestnicy spotkali się również na ekumenicznej agape. 
Ekumeniczna modlitwa miała również miejsce w Działdowie z udziałem luterańskiego biskupa diecezji mazurskiej i rzymskokatolickiego biskupa diecezji toruńskiej. Uroczystość była połączona z upamiętnieniem ofiar dwóch totalitaryzmów: hitlerowskiego i stalinowskiego.
Odbyło się także doroczne ekumeniczne spotkanie, w tym roku w formie online, przedstawicieli kościołów mniejszościowych z marszałkiem województwa.

P.H.

Ustroń

Ustroń

W tegorocznym spotkaniu ekumenicznym w kościele ewangelickim w Ustroniu 22 stycznia uczestniczyli, prócz duchownych z ustrońskiej parafii luterańskiej – ks. Dariusza Lercha i dk. Urszuli Śliwka, księża z parafii rzymskokatolickiej św. Klemensa w Ustroniu: ks. Wiesław Bajger oraz ks. Rafał Dendys. Obecni byli także przedstawiciele władz miasta – burmistrz Przemysław Korcz oraz przewodniczący rady miejskiej Marcin Janik. Wśród zebranych był także Łukasz Sitek, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu.

Uczestnicy modlili się o wzajemny szacunek i jedność w Chrystusie. „Tak jak mędrcy ze wschodu, którzy podążając za gwiazdą przyszli do Betlejem, tak i my idźmy przez życie wpatrując się w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela” – podkreślono w trakcie nabożeństwa.

Orzesze

Orzesze

W ostatnim dniu Tygodnia Modlitw, 25 stycznia, odbyło się wspólne nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim w Orzeszu. W nabożeństwie uczestniczyli wierni orzeskich parafii katolickich i parafii ewangelickiej wraz ze swoimi duszpasterzami: ks. Aleksandrem Wojtalą z parafii św. Wawrzyńca, który wygłosił kazanie, ks. Grzegorzem Hawlem z parafii NNMP, ks. Edwardem Kopką z parafii w Zawiści oraz ks. Henrykiem Reske z parafii ewangelickiej. Wśród uczestników byli dyrektorzy i nauczyciele orzeskich szkół i instytucji miejskich.


Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował o. Paul Couturier.

Nabożeństwa, w których brali udział luterańscy duchowni odbyły się również m.in. w: Krakowie, Golasowicach, Gołkowicach, Łodzi, Goleszowie, Dzięgielowie.

„Zwiastun Ewangelicki” 3/2022