miniatura

Dnia 18 grudnia 2021 r. ks. Łukasz Ostruszka został wprowadzony w urzędowanie proboszcza parafii w Krakowie. Uroczystość poprowadził biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec. Przy wprowadzeniu asystowali diakon Małgorzata Gaś, ks. Piotr Gaś i ks. Wojciech Pracki.

W liturgii uczestniczyli ks. Łukasz Gaś i ks. Waldemar Szajthauer. Kazanie wygłosił nowy proboszcz. W trakcie nabożeństwa pożegnano poprzedniego proboszcza ks. Romana Prackiego.

Wybory w Krakowie odbyły się 10 października 2021 r. zgromadzenie parafialne wybrało na proboszcza ks. Łukasza Ostruszkę, który uzyskał 65 głosów. Drugi z kandydatów – ks. Wojciech Rudkowski otrzymał 53 głosy.

Ks. Łukasz Ostruszka ma 34 lata. Pochodzi z Bażanowic pod Cieszynem. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po studiach służył w parafiach w Katowicach-Szopienicach, Wiśle Centrum, a ostatnio, do grudnia 2021 r., był asystentem Biskupa Kościoła.

Oprócz służby w Kościele prowadzi również działalność publicystyczną. Zajmuje się głównie tematyką wpływu nowych technologii na człowieka i społeczeństwo, a także komentuje kwestie społeczne, religijne i etyczne. Ostatnio związany jest z „Gazetą Wyborczą”.

Jest żonaty i ma jedną córkę.

„Zwiastun Ewangelicki” 1/2022