miniatura

Dnia 6 stycznia 2022 roku w urzędowanie proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu został wprowadzony ks. Dariusz Lerch. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście biskupa diecezji katowickiej Mariana Niemca oraz ks. Marka Londzina z Dzięgielowa. W prze-mówieniu skierowanym do nowego proboszcza bp Adrian Korczago nawiązał do przeżywanego Święta Epifanii, podkreślając, by objawiona światu Światłość, którą jest Jezus Chrystus, przewodziła także służbie ks. Dariusza Lercha. Nowo wprowadzony proboszcz wygłosił kazanie w oparciu o fragment z Ewangelii Jana 14,4-6. W liturgii nabożeństwa czynnie uczestniczyli: ks. Oskar Wild z Wisły oraz ks. Michał Matuszek i diakon Urszula Śliwka z Ustronia. Życzenia ks. Dariuszowi Lerchowi złożyli kurator parafii Marcin Janik oraz burmistrz Ustronia Przemysław Korcz. O[...]

miniatura

Dnia 18 grudnia 2021 r. ks. Łukasz Ostruszka został wprowadzony w urzędowanie proboszcza parafii w Krakowie. Uroczystość poprowadził biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec. Przy wprowadzeniu asystowali diakon Małgorzata Gaś, ks. Piotr Gaś i ks. Wojciech Pracki. W liturgii uczestniczyli ks. Łukasz Gaś i ks. Waldemar Szajthauer. Kazanie wygłosił nowy proboszcz. W trakcie nabożeństwa pożegnano poprzedniego proboszcza ks. Romana Prackiego. Wybory w Krakowie odbyły się 10 października 2021 r. zgromadzenie parafialne wybrało na proboszcza ks. Łukasza Ostruszkę, który uzyskał 65 głosów. Drugi z kandydatów – ks. Wojciech Rudkowski otrzymał 53 głosy. Ks. Łukasz Ostruszka ma 34 lata. Pochodzi z Bażanowic pod Cieszynem. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.[...]

miniatura

W sobotnie popołudnie 4 września 2021 r. parafianie z Białej (Bielsko-Biała) zebrali się na specjalnym nabożeństwie, aby pożegnać odchodzącego na emeryturę proboszcza ks. Henryka Macha i powitać rozpoczynającego u nich służbę proboszcza ks. Roberta Augustyna. W uroczystości uczestniczyli bp Adrian Korczago (diecezja cieszyńska), bp Marian Niemiec (diecezja katowicka), prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina, wielu duchownych: księży i diakonów. Ks. Henryk Mach rozpoczął swoją służbę w Białej 1 września 1988 roku. Przez te 33 lata wspierała go żona Weronika. W imieniu diecezji cieszyńskiej dziękczynienie Bogu za służbę duchownego oraz jego żony wypowiedział bp Adrian Korczago, nawiązując do słów Psalmu 115 i wskazał, że tak naprawdę w duchowym życiu z Bogiem nigdy nie przechodzi się na emeryturę. W imieniu parafian za służbę i oddanie[...]

miniatura

W Wiśle-Jaworniku 11 października 2020 r. ks. Marcin Podżorski został wprowadzony w urzędowanie proboszcza parafii ewangelickiej. Dokonał tego aktu, w zastępstwie bp. Adriana Korczago, ks. radca Waldemar Szajthauer wraz z asystentami – ks. Mirosławem Czyżem z Pszczyny oraz ks. Tymoteuszem Bujokiem z Centrum Misji i Ewangelizacji. W imieniu rady parafialnej nowego proboszcza w parafii przywitał kurator Władysław Szalbot, który odczytał także list gratulacyjny od burmistrza miasta Wisły Tomasza Bujoka. Nowy proboszcz wygłosił do zebranych parafian i gości kazanie w oparciu o tekst z Ewangelii Jana 6,66-69. Podczas uroczystości podziękowano także długoletniemu proboszczowi ks. Zdzisławowi Sztwiertni, który od 1992 roku kierował domem gościnnym, w 1994 roku został administratorem nowo powstałej parafii w Wiśle-Jaworniku, a w 1996 roku został wybrany[...]