miniatura

– rozmowa z biskupem Kościoła Jerzym Samcem Za miesiąc rozpocznie się w Krakowie Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. Proszę powiedzieć, co było impulsem do podjęcia starań, aby ten zjazd luteran z całego świata odbył się w Polsce. Kiedy taki pomysł się narodził? W roku 2014 we Wrocławiu organizowaliśmy Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej. Jako ważnego gościa zaprosiliśmy sekretarza generalnego ŚFL ks. Martina Junge. Cieszyliśmy się, że mógł wtedy przyjechać do Polski na kilka dni dłużej niż samo wydarzenie we Wrocławiu. Wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych. Odwiedził także kilka naszych parafii. Rozmawialiśmy z nim o funkcjonowaniu Światowej Federacji Luterańskiej oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Spotkanie we Wrocławiu było tak duże i tak dobrze zorganizowane, że ks.[...]

miniatura

Dnia 18 grudnia 2021 r. ks. Łukasz Ostruszka został wprowadzony w urzędowanie proboszcza parafii w Krakowie. Uroczystość poprowadził biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec. Przy wprowadzeniu asystowali diakon Małgorzata Gaś, ks. Piotr Gaś i ks. Wojciech Pracki. W liturgii uczestniczyli ks. Łukasz Gaś i ks. Waldemar Szajthauer. Kazanie wygłosił nowy proboszcz. W trakcie nabożeństwa pożegnano poprzedniego proboszcza ks. Romana Prackiego. Wybory w Krakowie odbyły się 10 października 2021 r. zgromadzenie parafialne wybrało na proboszcza ks. Łukasza Ostruszkę, który uzyskał 65 głosów. Drugi z kandydatów – ks. Wojciech Rudkowski otrzymał 53 głosy. Ks. Łukasz Ostruszka ma 34 lata. Pochodzi z Bażanowic pod Cieszynem. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.[...]