miniatura

Międzynarodowa sieć współpracy Eurodiaconia i poseł Sławomir Piechota otrzymali tegoroczną Nagrodę Główną Miłosiernego Samarytanina, przyznawaną przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską). Wyróżniony został Zdzisław Olszak. Nagrody i wyróżnienie zostały wręczone 16 października 2021 r. w rzymskokatolickiej katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas.

Eurodiaconia jest międzynarodową siecią współpracy Kościołów i chrześcijańskich organizacji pozarządowych, które poprzez podejmowane aktywności z zakresu pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej działają na rzecz sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałają marginalizacji i wykluczeniu różnych grup społecznych. Obecnie zrzesza 54 członków z 32 krajów, w tym Diakonię Polską. Eurodiaconia uczestniczy w dyskusjach różnych instytucji Unii Europejskiej na tematy aktualnych wyzwań socjalnych, wnosząc do debaty punkt widzenia swych organizacji członkowskich. Inicjuje też szeroką wymianę doświadczeń między nimi oraz współpracuje z europejskimi organizacjami pozarządowymi, w tym z Caritas Europa. Nagrodę dla Eurodiaconii odebrał przewodniczący jej zarządu ks. Olli Holmström.

Drugi laureat Nagrody Głównej, poseł Sławomir Piechota, od lat zaangażowany jest w działania wspierające osoby potrzebujące. Pracował w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, był pełnomocnikiem wojewody wrocławskiego ds. osób niepełnosprawnych, działał w samorządzie Wrocławia, gdzie pełnił funkcję wiceprezydenta ds. polityki społecznej. W czasie jego kadencji wprowadzono wiele zmian wspierających osoby potrzebujące. Rozwinęło się też wiele inicjatyw pomocowych, np. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działające obecnie jako Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji. Jako poseł Sławomir Piechota aktywnie działał i działa – jako przewodniczący – w komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji ds. petycji. Nagrodę w jego imieniu odebrał bp Waldemar Pytel.

Ponadto Diakonia Polska przyznała wyróżnienie Zdzisławowi Olszakowi zaangażowanemu w działalność diakonijną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Suwałkach, jak również w inicjatywy społeczne tego miasta. Wyróżniony aktywnie wspiera rodziny, dzieci i młodzież, diagnozując ich potrzeby, organizując pomoc finansową i rzeczową. Dzięki temu wsparciu młodzież i dzieci otrzymywały pomoce szkolne i paczki świąteczne, a także miały możliwość wyjeżdżać na ogólnopolskie i międzynarodowe spotkania.

Oprócz Diakonii Polskiej swoje nagrody wręczyły również Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Diakonia Polska od 2007 r. przyznaje nagrody Miłosiernego Samarytanina w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej, pomocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”.

„Zwiastun Ewangelicki” 21/2021