miniatura

Dnia 31 października 2021 r. w trakcie nabożeństwa w parafii w Bielsku (Bielsko-Biała) wręczono Luterańskiemu Chórowi Graduale, któ-ry działa w parafii, Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego. Została ona przyznana już rok temu, jednak z powodu pandemii przekazano ją dopiero teraz. W 2020 r. chór obchodził 75-lecie powojennej działalności.

W imieniu sejmiku wojewódzkiego nagrodę oraz dyplom i list gratulacyjny przekazał jego radny Andrzej Molin. Obecny był także Adam Ruśniak, zastępca prezydenta miasta Bielska-Białej, który odczytał list gratulacyjny prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. Ze strony parafii gratulacje na ręce dyrygentki Agaty Fender złożył proboszcz ks. Krzysztof Cienciała.

Podczas uroczystości Graduale zaśpiewał kilka pieśni. Chórzyści zaznaczyli, że wyróżnienie ma wymiar wielopokoleniowy. Należy się ono również Marii Wegert, która reaktywowała chór tuż wojnie oraz wszystkim chórzystom, którzy przez ostatnie 76 lat śpiewali w chórze.

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2021