miniatura

– zjazdy chórów cz. 2 Diecezja mazurska Zjazd chórów diecezji mazurskiej odbył się w Mrągowie 30 maja 2024 r. W wydarzeniu wzięli udział chórzyści z parafii w: Giżycku, Mikołajkach, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Rynie i Sorkwitach. Nabożeństwo prowadzili ks. Bogusław Juroszek z Mikołajek i ks. Bartłomiej Polok z Mrągowa. Kazanie wygłosił ks. Adrian Lazar ze Szczytna, który podkreślił znaczenie śpiewu w życiu duchowym ewangelików. Zjazd był okazją dla wszystkich uczestników do wspólnego śpiewania i duchowego umocnienia.   Diecezja warszawska Diecezjalne zjazdy chórów to muzyczny czas wypełniony przyjaźnią, dobrą atmosferą, a w tym roku także muzyką lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Odbył się on 18 maja 2024 r. w Żyrardowie. diecezja warszawska Od kilku już lat spotkania chórów w diecezji warszawskiej są zjazdami[...]

miniatura

– wiosenne zjazdy chórów Diecezja cieszyńska W kościele Jezusowym w Cieszynie 28 kwietnia 2024 roku odbył się zjazd chórów diecezji cieszyńskiej. Nabożeństwo w Niedzielę Cantate z udziałem 17 chórów z diecezji cieszyńskiej rozpoczęło się od odśpiewania na schodach kościoła Jezusowego wspólnej pieśni Panie, połącz nas. Przed kazaniem zaśpiewały chóry z Dzięgielowa, Goleszowa, Lesznej Górnej, Ustronia, Hażlacha-Zamarsk, Białej oraz Cieszyński Chór Misyjny. Po kazaniu wystąpiły chóry z parafii cieszyńskiej – parafialny chór mieszany oraz chór męski, a także chóry z Drogomyśla, Skoczowa i Wisły Centrum. Nabożeństwo prowadził proboszcz ks. Marcin Brzóska. Pomiędzy występami zebrani w kościele wspólnie śpiewali pieśni. W trzecim, ostatnim bloku wystąpiły chóry z: Jaworza, Bażanowic, Wisły-Głębce, Cisownicy oraz[...]

miniatura

W niedzielę 5 maja 2024 r. chór parafii ewangelickiej w Cisownicy obchodził jubileusz 35 lat swojego istnienia. Wszystko zaczęło się w Niedzielę Cantate 23 kwietnia 1989 r., kiedy to po nabożeństwie odbyło się spotkanie założycielskie. Początkowo chór liczył około 60 osób, z czasem jednak liczba chórzystów ustabilizowała się na poziomie 40 członków. Od początku chór prowadzi cisownicki organista Wiesław Jakubik.  Podczas uroczystości chórzyści zaśpiewali osiem pieśni z starego i nowszego repertuaru. Gratulacje chórowi i dyrygentowi złożyli: ks. Jan Kozieł – inicjator powstania chóru i pierwszy jego opiekun, proboszcz ks. Marek Twardzik oraz kurator parafii Mirosław Gluza. Obecny prezes Bogusław Konecki podziękował długoletniej prezes Halinie Sikorze, która do minionego roku, przez 23 lata przewodziła chórowi. Na tę uroczystość[...]

miniatura

Święto Pieśni Diecezji Mazurskiej odbyło się w Dźwierzutach 8 czerwca 2023 roku. Uczestniczyły w nim chóry z parafii ewangelickich w: Giżycku, Mikołajkach, Mrągowie, Nidzicy, Rynie i Sorkwitach. Każdy chór zaśpiewał dwie pieśni. Nabożeństwu muzycznemu przewodniczył ks. Bogusław Juroszek z Mikołajek, który także wygłosił kazanie. W liturgii udział wzięli ks. Krzysztof Mutschmann z Sorkwit i ks. Roland Zagóra z Nidzicy. Za kontuarem dźwierzuckich organów zasiadł ks. Witold Twardzik – proboszcz w Pasymiu, której to parafii Dźwierzuty są filiałem. Uczestnicy mogli też usłyszeć pieśni i zobaczyć występy ze zjazdu chórów w Dźwierzutach w 2016 roku. Na zakończenie muzycznego nabożeństwa wszyscy zaśpiewali kanon będący wołaniem o pokój: Dona nobis pacem. Po nabożeństwie uczestnicy spotkali się przy poczęstunku i rozmowach. Zjazd[...]

miniatura

Przez 15 lat organizowany był w Żorach Ogólnopolskich Przeglądów Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej. Impreza ta powróciła po pandemii w zmienionej formie – Międzynarodowy, Ekumeniczny Koncert Muzyki Pokutnej i Pasyjnej odbył się 24 i 25 marca 2023 r. W dwudniowym koncercie wzięły udział 4 chóry. W trakcie koncertu inauguracyjnego w żorskim kościele ewangelickim wystąpił Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna pod dyrekcją Piotra Sikory oraz Chór Mieszany Katedry Wawelskiej pod dyrekcją Andrzeja Korzeniowskiego. Następnego dnia w kościele rzymskokatolickim wystąpili: chór mieszany „HRON” ze Słowacji pod dyrekcją Petera Bibzy oraz Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak. Honorowy patronat nad koncertem objął biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec, abp Wiktor Skworc (rzym.), a także minister[...]

miniatura

Jak opowiedzieć 90 lat chóru? To blisko wiek zmagań o piękno śpiewanych pieśni, o ich ewangeliczne przesłanie. Ale też coś znacznie więcej. Chór Nadzieja Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Drogomyślu, który 27 listopada 2022 roku obchodził jubileusz, jest jak filar podtrzymujący ciężar trudnych losów drogomyskiego zboru. A przede wszystkim jest wspólnotą przyjaciół motywujących się wzajemnie do działania. Podczas jubileuszowego koncertu w 1. Niedzielę Adwentu, który prowadził proboszcz ks. Karol Macura, wystąpił chór jubilat pod dyrekcją Elizy Eliški Latawiec, Orkiestra Kameralna Beskid Sound Project z Żywca pod batutą Sebastiana Niemczyckiego, Bodzio Żydek grający na gongach oraz soliści: Olivia Ohl-Szulik, Hildegarda Płaza, Zbigniew Szczyrba i Mirosław Śliwka. W uroczystości w drogomyskim kościele udział wzięli m.in. przewodniczący[...]

miniatura

W Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, 16 czerwca 2022 r. w Mikołajkach odbył się zjazd chórów diecezji mazurskiej. Było to niezwykłe wydarzenie z dwóch powodów. Po pierwsze, zjazd odbył się w 70. rocznicę organizowania zjazdów mazurskich chórów parafialnych, po drugie, był to pierwszy zjazd po przerwie spowodowanej przez pandemię. Wystąpiło siedem chórów z: Giżycka, Mrągowa, Mikołajek, Nidzicy, Olsztyna, Rynu i Sorkwit, a także solistka z Ukrainy. Wykonywane przez nią pieśni, przepełnionym bólem głosem, poruszyły serca zgromadzonych, mimo bariery językowej. Kazanie wygłosił biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause. Po spotkaniu w kościele zebrani tradycyjnie spotkali się, by spędzić czas na rozmowach przy ciastach i grillu. „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

W Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łodzi 28 maja 2022 r. odbył się pierwszy po pandemicznej przerwie Diecezjalny Zjazd Chórów Diecezji Warszawskiej. Na zjazd przybyło ponad 70 chórzystek i chórzystów z: Kielc, Lublina, Łodzi, Ozorkowa, Radomia i Zgierza. Uczestników przywitali kurator diecezji Karol Werner oraz proboszcz łódzkiej parafii ks. Michał Makula. Celem tegorocznego spotkania była przede wszystkim integracja uczestników, dlatego diecezjalna komisja ds. muzyki oraz gospodarze zjazdu pod kierownictwem Adama Świderskiego przygotowali bogaty program. Diecezjalny zjazd chórów zakończył się koncertem w kościele św. Mateusza w Łodzi, który prowadziła Emilia Dziubińska. Symbolicznym momentem jedności z cierpiącym narodem ukraińskim było wspólne wykonanie przez wszystkie chóry pieśni Молитва за Україну, czyli Modlitwa dla Ukrainy[...]

miniatura

Dnia 31 października 2021 r. w trakcie nabożeństwa w parafii w Bielsku (Bielsko-Biała) wręczono Luterańskiemu Chórowi Graduale, któ-ry działa w parafii, Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego. Została ona przyznana już rok temu, jednak z powodu pandemii przekazano ją dopiero teraz. W 2020 r. chór obchodził 75-lecie powojennej działalności. W imieniu sejmiku wojewódzkiego nagrodę oraz dyplom i list gratulacyjny przekazał jego radny Andrzej Molin. Obecny był także Adam Ruśniak, zastępca prezydenta miasta Bielska-Białej, który odczytał list gratulacyjny prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. Ze strony parafii gratulacje na ręce dyrygentki Agaty Fender złożył proboszcz ks. Krzysztof Cienciała. Podczas uroczystości Graduale zaśpiewał kilka pieśni. Chórzyści zaznaczyli, że wyróżnienie ma wymiar wielopokoleniowy. Należy[...]

miniatura

W niedzielę 5 września 2021 r. chór parafii ewangelickiej w Dzięgielowie obchodził 90. rocznicę działalności. Podczas nabożeństwa, związanego też z 16. rocznicą istnienia samodzielnej parafii w Dzięgielowie, chór zaśpiewał dwie pieśni, zaś po południu odbył się w kościele „Eben-Ezer” jubileuszowy koncert. Na początku zabrzmiała aria Chór niewolników z opery Giuseppe Verdiego Nabucco. Chór wystąpił w trzech blokach przeplatanych wyjątkową, zarówno pod względem treści, jak i formy narracją Bogdany Zakolskiej o historii chóru. W drugim bloku diakon Helena Gajdacz przeczytała wiersz Romana Brandstaettera Modlitwa bez słów. Całość prowadził opiekun chóru, dzięgielowski proboszcz ks. Marek Londzin. Były też jubileuszowe podziękowania dla dyrygentki Anny Stanieczek, były upominki od parafii dla chórzystów oraz życzenia i wyrażane[...]