miniatura

Święto Pieśni Diecezji Mazurskiej odbyło się w Dźwierzutach 8 czerwca 2023 roku. Uczestniczyły w nim chóry z parafii ewangelickich w: Giżycku, Mikołajkach, Mrągowie, Nidzicy, Rynie i Sorkwitach. Każdy chór zaśpiewał dwie pieśni. Nabożeństwu muzycznemu przewodniczył ks. Bogusław Juroszek z Mikołajek, który także wygłosił kazanie. W liturgii udział wzięli ks. Krzysztof Mutschmann z Sorkwit i ks. Roland Zagóra z Nidzicy. Za kontuarem dźwierzuckich organów zasiadł ks. Witold Twardzik – proboszcz w Pasymiu, której to parafii Dźwierzuty są filiałem.

Uczestnicy mogli też usłyszeć pieśni i zobaczyć występy ze zjazdu chórów w Dźwierzutach w 2016 roku. Na zakończenie muzycznego nabożeństwa wszyscy zaśpiewali kanon będący wołaniem o pokój: Dona nobis pacem.

Po nabożeństwie uczestnicy spotkali się przy poczęstunku i rozmowach. Zjazd chórów był nie tylko okazją do wspólnego śpiewania, ale też do integracji oraz umocnienia więzi między chórzystami.

„Zwiastun Ewangelicki” 12/2023