miniatura

W niedzielę 5 września 2021 r. chór parafii ewangelickiej w Dzięgielowie obchodził 90. rocznicę działalności. Podczas nabożeństwa, związanego też z 16. rocznicą istnienia samodzielnej parafii w Dzięgielowie, chór zaśpiewał dwie pieśni, zaś po południu odbył się w kościele „Eben-Ezer” jubileuszowy koncert. Na początku zabrzmiała aria Chór niewolników z opery Giuseppe Verdiego Nabucco. Chór wystąpił w trzech blokach przeplatanych wyjątkową, zarówno pod względem treści, jak i formy narracją Bogdany Zakolskiej o historii chóru.

W drugim bloku diakon Helena Gajdacz przeczytała wiersz Romana Brandstaettera Modlitwa bez słów. Całość prowadził opiekun chóru, dzięgielowski proboszcz ks. Marek Londzin. Były też jubileuszowe podziękowania dla dyrygentki Anny Stanieczek, były upominki od parafii dla chórzystów oraz życzenia i wyrażane nadzieje na dalszą działalność chóru. Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć wystawę zdjęć oraz 20 tomów kroniki chóru.

W swojej opowieści o dziejach chóru Bogdana Zakolska przypomniała, że jego początki przypadają na czas wielkiego kryzysu w świecie, także odrodzonego z niebytu państwa polskiego, a więc i luteran z Dzięgielowa. Był to czas „lizania ran” po strasznej światowej wojnie, czas twórczego zrywu i heroicznej budowy od podstaw, czas scalania struktur społecznych i kościelnych oraz więzi kulturowych. To czas przebudzenia. Młodzież uwierzyła, że świat może być już tylko lepszy, a to dało jej impuls do zorganizowania się.

Był rok 1931. Młodzież z Dzięgielowa, Bażanowic i Puńcowa utworzyła Koło Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej z siedzibą w Dzięgielowie. Stworzono różne sekcje, m.in. śpiewaczą. Od tamtej chwili chór trwa do dziś z przerwą na II wojnę światową.

Dzięgielowscy ewangelicy w dniach 4-5 września dziękowali Bogu za swą parafię także podczas różnych innych wydarzeń składających się na Święto Zborowe: Międzypokoleniowego Wieczoru Chwały, koncertu orkiestry dętej z parafii ewangelickiej w Oldrzychowicach (Czechy) oraz pikniku.

W niedzielę 19 września 2021 r., podczas nabożeństwa upamiętniającego 98. rocznicę istnienia Diakonatu „Eben-Ezer”, również wystąpił chór jubilat. Obecna na nim wójt gminy Goleszów Sylwia Cieślar przekazała pozdrowienia, gratulacje, podziękowania oraz życzenia dyrygentce i chórzystom, którym wręczono także czerwone róże.

Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ks. Jan Kurko z Miechowic, który w symboliczny sposób połączył dwa dzieła miłosierdzia: miechowickie Matki Ewy i prowadzone przez siostry diakonise z Dzięgielowa. Ponadto tego dnia jubileusz 60-lecia swojej służby obchodziła diakonisa s. Daniela Ferek. Jej zaangażowanie przedstawiła siostra przełożona Ewa Cieślar, a życzenia jubilatce złożył m.in. bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej i przewodniczący Rady Opiekuńczej Diakonatu.

H.G.

fot. Krzysztof Rakowski

„Zwiastun Ewangelicki” 19/2021