miniatura

Jak opowiedzieć 90 lat chóru? To blisko wiek zmagań o piękno śpiewanych pieśni, o ich ewangeliczne przesłanie. Ale też coś znacznie więcej. Chór Nadzieja Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Drogomyślu, który 27 listopada 2022 roku obchodził jubileusz, jest jak filar podtrzymujący ciężar trudnych losów drogomyskiego zboru. A przede wszystkim jest wspólnotą przyjaciół motywujących się wzajemnie do działania.

Podczas jubileuszowego koncertu w 1. Niedzielę Adwentu, który prowadził proboszcz ks. Karol Macura, wystąpił chór jubilat pod dyrekcją Elizy Eliški Latawiec, Orkiestra Kameralna Beskid Sound Project z Żywca pod batutą Sebastiana Niemczyckiego, Bodzio Żydek grający na gongach oraz soliści: Olivia Ohl-Szulik, Hildegarda Płaza, Zbigniew Szczyrba i Mirosław Śliwka. W uroczystości w drogomyskim kościele udział wzięli m.in. przewodniczący Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej ks. Marcin Brzóska, byli dyrygenci chóru oraz autorka wielu tekstów pieśni Anna Mazur. Podczas jubileuszu radny Sejmiku Śląskiego Andrzej Molin wręczył zespołowi złotą odznakę „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”. Gratulacje przekazała burmistrz Strumienia Anna Grygierek oraz biskup diecezjalny Adrian Korczago. W oparciu o fragment Psalmu 24,7 wskazał on, że działalność chóru wypełnia adwentowe przesłanie o czuwaniu na przyjście Króla – we wszystkich okresach roku kościelnego. Życzenia złożyły też delegacje zaprzyjaźnionych chórów i zespołów.


Z historii chóru

Chór został założony w roku 1932 przez Józefa Chmiela w ramach działań Polskiego Związku Młodzieży Ewangelickiej. Tuż po wojnie chórzyści ofiarnie zaangażowali się w odbudowę kościoła. Długa jest lista tych, którzy zaznaczyli w zespole swoją obecność, jednakże należy wymienić imiona kolejnych dyrygentów. W okresie powojennym dyrygentem byli: nauczyciel Jan Szender, organista Gustaw Malina, Paweł Gabryś, Jerzy Redke Henryk Pilich, Bolesław Noga i Jan Chmiel. W bogatym archiwum chórowym przechowywane są liczne opracowania sygnowane przez Henryka Pilicha. W latach 80. chór prowadził Bernard Tront, doświadczony muzyk i kompozytor, który zwracał uwagę na precyzję i emisję śpiewu. W tym okresie dla chóru teksty pieśni tworzyła Anna Mazur. Następnie chór kontynuował pracę kolejno pod dyrekcją Renaty Badury-Sikory i Aleksandry Maciejczyk. Od roku 2005, gdy dyrygentem została Władysława Wilczak, nastąpiło otwarcie na piękno pieśni współczesnej, estradowej. Nie do przecenienia jest praca dyrygencka Haliny Szerudy, córki założyciela chóru, a potem od 2010 roku Moniki Czai-Schier. Od roku rodzina chórowa jest pod skrzydłami Elizy Eliški Latawiec, zarazem śpiewaczki operowej. Po twórczych doświadczeniach w kanadyjskim Toronto, zamieszkała w Polsce i wraz z chórem przygotowała jubileuszowy koncert, który zaskoczył świeżością, muzyczną różnorodnością i odwagą wykonania.

Chór Nadzieja ma pokaźny dorobek nagraniowy, w postaci kaset Chwal duszo Pana oraz Zatrzymaj się na chwilę, a następnie płyt CD pt.: Radujmy się, Narodziny Nadziei oraz Dar Nadziei. Koncertował w wielu miejscach w kraju, a także w Niemczech, Francji, Finlandii, kilkakrotnie w Czechach i w Słowacji. Obok pieśni o charakterze religijnym ma również w repertuarze pieśni ludowe i reprezentował strumieńską gminę oraz region w ramach międzynarodowych kontaktów partnerskich.          

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2022