miniatura

W sobotnie popołudnie 4 września 2021 r. parafianie z Białej (Bielsko-Biała) zebrali się na specjalnym nabożeństwie, aby pożegnać odchodzącego na emeryturę proboszcza ks. Henryka Macha i powitać rozpoczynającego u nich służbę proboszcza ks. Roberta Augustyna. W uroczystości uczestniczyli bp Adrian Korczago (diecezja cieszyńska), bp Marian Niemiec (diecezja katowicka), prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina, wielu duchownych: księży i diakonów.

Ks. Henryk Mach rozpoczął swoją służbę w Białej 1 września 1988 roku. Przez te 33 lata wspierała go żona Weronika. W imieniu diecezji cieszyńskiej dziękczynienie Bogu za służbę duchownego oraz jego żony wypowiedział bp Adrian Korczago, nawiązując do słów Psalmu 115 i wskazał, że tak naprawdę w duchowym życiu z Bogiem nigdy nie przechodzi się na emeryturę. W imieniu parafian za służbę i oddanie parafii odchodzącemu proboszczowi dziękował kurator Tomasz Żurawski.

Od lewej: bp Adrian Korczago, ks. Henryk Mach, Weronika Mach

Wprowadzenia nowego proboszcza ks. Roberta Augustyna dokonał bp Adrian Korczago w asyście ks. Adama Maliny i ks. Michała Makuli proboszcza parafii w Łodzi. Przemówienie skierowane do nowego proboszcza biskup oparł o fragment z Listu do Filipian 3,12-14. Przestrzegał, by nie traktował on tego momentu jako finału i zwieńczenia swoich pragnień i marzeń, lecz zachęcał go do jeszcze większej aktywności i zaangażowania na rzecz parafii i całego Kościoła. Życzył nowemu proboszczowi, by zawsze pozostawał sobą. Następnie nowy proboszcz w otoczeniu członków rady parafialnej ślubował sprawować obowiązki proboszcza zgodnie ze Słowem Bożym i Księgami wyznaniowymi. Na znak nowej służby biskup przekazał mu klucz do kościoła. Życzenia oraz gratulacje przekazał nowemu proboszczowi kurator Tomasz Żurawski.

Na nabożeństwie obecny był też prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. W imieniu władz miasta podziękował ks. Henrykowi Machowi za współpracę i działania na rzecz Bielska-Białej. Z kolei rozpoczynającemu w tym mieście służbę ks. Robertowi Augustynowi życzył Bożego prowadzenia.

W trakcie liturgii wstępnej teksty biblijne czytały pastorowe – Weronika Mach i Irena Augustyn. Kazanie wygłosił nowo wprowadzony proboszcz. Podczas nabożeństwa wystąpiły: chór Jubilate Deo z Mysłowic pod dyrekcją Joanny Bliwert-Hoderny oraz chór z parafii w Białej pod dyrekcją Sławomira Chmiela oraz Dominika Centner i Weronika Aleksandrowicz, a także chór Laudate z Bładnic.

Ks. Robert Augustyn został wybrany na stanowisko proboszcza przez zgromadzenie parafialne w niedzielę 20 czerwca 2021 r. Pochodzi z Wisły-Malinki. Ordynowany został w 2014 roku. Był wikariuszem w Mikołajkach (diecezja mazurska) i Katowicach-Szopienicach (diecezja katowicka). Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Parafia w Białej położona jest po wschodniej stronie rzeki Białej. Parafianie mieszkają też w miejscowościach na wschód od Bielska-Białej oraz na Żywiecczyźnie, a szczególnie w okolicach Węgierskiej Górki. Z kolei w Szczyrku-Salmopolu znajduje się filiał parafii wraz z kościołem i domem parafialnym. W parafii służy jeszcze dwoje duchownych: proboszcz pomocniczy ks. Jan Byrt oraz diakon Ewa Below.

„Zwiastun Ewangelicki” 18/2021