miniatura

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 27 sierpnia 2021 r. zaapelował o wsparcie dla osób przebywających w pasie nadgranicznym między Polską a Białorusią. Radcy konsystorza napisali:

„Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pol­sce z uwagą śledzi wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej oraz ogólnospołeczną debatę na temat uchodźców z Afganistanu. Solidaryzujemy się ze słowami zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp. Jerzego Samca wypowiedzianymi 19 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem mediów społecznościowych, który zaapelował o chrześcijańskie działania wobec bezbronnych ludzi, uciekających przed wojną. Wspieramy także wszystkich – zarówno wierzących, jak i niewierzących – którzy nie ustają w apelach o chrześcijańskie bądź po prostu humanitarne podejście do sprawy.

Szanując i w pełni aprobując obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulacje prawne, apelujemy o podjęcie zwyczajnych i nadzwyczajnych działań, mających na celu ochronę życia ludzkiego – widzialnego, namacalnego i proszącego o pomoc. Tym samym wspieramy apel Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, innych instytucji oraz pojedynczych osób, którym nieobojętny jest los tych, którzy stracili wszystko poza skrawkami nadziei.

Szanując zasadę rozdziału Kościoła od Państwa, upominamy się o prawa człowieka, szczególnie słabszego, pozbawionego wolności i cierpiącego. Jako wspólnota chrześcijan chcemy na wszelkie możliwe i dostępne nam spo­soby wspierać działania humanitarne i takie rozwiązania prawne, które będą w zgodzie z prawem polskim i mię­dzyna­rodowym.

Nasza Ojczyzna – przez wieki wielokulturowa, wielonarodowa i wieloreligijna – była przystanią bezpieczeństwa dla tych, którzy uciekali przed prześladowaniami. Wyrażamy nadzieję, że wciąż tak jest. Chrześcijańskiej tożsamości naszego kraju nie można zamknąć w kościelnych kryptach, zredukować do religijnych deklaracji czy eksponować na sztandarach. Nie znamy innej Ewangelii niż tej o Bogu, który w Jezusie Chrystusie stał się miłością dla nas, a którą wyraża przypowieść Jezusa o miłosiernym Sama­rytaninie.

Prosimy o podjęcie pilnych działań dla dobra wspól­nego”.

Biskup Kościoła Jerzy Samiec prosił o wspólną modlitwę podczas nabożeństw 29 sierpnia. W swoim liście napisał m.in.: „Ludzie koczujący na polsko-białoruskiej granicy odczuwający zimno, głód i przerażenie są tylko pionkami skomplikowanej układanki problemów, z którymi ponownie się zderzyliśmy. Ostatnie wydarzenia wywołały eksplozję pytań o przyszłość Europy, kryzys i naszą tożsamość, w tym także chrześcijańską. (…) Mamy prawo się niepokoić i bać, zadawać pytania, ale mamy też obowiązek poszukiwania odpowiedzi, które będą inspirowane nau­czaniem Jezusa, Tego, przez którego i dla którego jesteśmy Kościołem, jesteśmy ewangelikami. (…) W naszym ewangelickim rozumieniu chrześcijaństwo nie sprowadza się do deklaracji wiary (…) wszystko, co czynimy, wynikać powinno z wdzięczności za miłość, jaką Bóg bezwarunkowo ukazał nam w Jezusie”.

Na początku września Kościół rozpoczął zbiórkę ofiar na rzecz uchodźców, która trwała do 15 września 2021 r. Zebrane środki przekazane zostaną Fundacji Ocalenie, która udziela bezpośredniej pomocy uchodźcom, obecnie również na polsko-białoruskiej granicy. Fundacja jest wieloletnim partnerem Kościoła luterańskiego – prowadzi szkolenia, dzieli się doświadczeniami, doradza w kwestiach związanych z uchodźcami.

„Zwiastun Ewangelicki” 18/2021