miniatura

Dnia 17 kwietnia 2021 r. odbyło się online II Ewangelickie Forum Katechetyczne. W gronie blisko 30 uczestników zastanawiano się, jaka jest Edukacja pełna jakości oraz inspirowano się do dalszej pracy.

Spotkanie rozpoczęła Elżbieta Walukiewicz, katechetka z Torunia, rozważaniem dotyczącym miłości bliźniego i siebie samego. „Jak mamy kochać drugiego, jeżeli nie kochamy i nie akceptujemy siebie samych? Pan Jezus sam dał nam wskazówkę: »Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (…) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego« (Mt 22,37.39)”.

Elżbieta Łazarewicz -Wyrzykowska, która jest doktorem biblistyki, na przykładzie rozmowy Heliego z Samuelem, wskazała uczestnikom, jak ważne jest żywe doświadczanie Boga już od najmłodszych lat życia. Dzieliła się własnymi doświadczeniami oraz refleksjami po lekturze prac psycholog Rebecci Nye.

Podczas prelekcji prof. Jacka Pyżalskiego, który zajmuje się m.in. cyberprzemocą wśród młodzieży, uczestnicy uświadomili sobie, że prowadząc lekcje online także budują i pielęgnują prawdziwe relacje z uczniami, między uczniami, a także z rodzicami. Prowadzący zwracał uwagę, że tak naprawdę małe rzeczy, codzienne zachowanie w stosunku do drugiego człowieka sprawia, że się do niego zbliżamy.

Specjalistka ds. szkoleń edukacyjnych Wioletta Matusiak opowiadając o swojej działalności, zachęcała, aby niezależnie od nastawienia dokonywać zmian, pracować nad sobą i nad swoimi uczniami. Każdy, niezależnie czy jest duchownym, katechetą, prowadzącym szkółki niedzielne, rodzicem czy dziadkiem, ma wpływ na ludzi, których spotyka. Prelegentka zaznaczyła, że ważne jest, aby się wzajemnie inspirować i być dla siebie wsparciem w działaniu na rzecz budowania Bożej rodziny.

Po każdej sesji uczestnicy mieli czas na dyskusje w grupach – był to moment wymiany poglądów, myśli i doświadczeń oraz wzajemnej zachęty.

Organizatorem Forum Katechetycznego była Synodalna Komisja ds. Edukacji i Wychowania Chrześcijańskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Księży i Katechetów oraz Generalną Wizytator Nauczania Kościelnego. Nad organizacją spotkania pracowała grupa w składzie: Monika Cieślar, Anna Fiedor, Tomasz Marek, dk. Dorota Obracaj.    

DO


„Gdy pojawiło się zaproszenie na pierwsze forum, myśleliśmy, że jest ono przeznaczone typowo dla teologów, katechetów i księży. Cieszę się, że w tegorocznym zaproszeniu były wyszczególnione »osoby, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą w swoich zborach i parafiach«. Dzięki temu odważyłam zgłosić się i wziąć udział.

Był to dla mnie niezwykle inspirujący czas. W szczególności dyskusje, które nie tylko nas integrowały, ale też pokazywały, jak m.in. edukacja funkcjonuje w poszczególnych parafiach czy diecezjach.

Cieszę się, że forum zrzesza ludzi, którzy chcą towarzyszyć młodym w ich dojrzewaniu i kształtowaniu. Dobrze, że powstała przestrzeń dla katechetów i tych osób, które są najbliżej młodych. Cieszę się, że mogłam stać się częścią tego projektu. Mam nadzieję i wierzę, że to dopiero początek czegoś wielkiego!”

Sandra


„Zwiastun Ewangelicki” 9/2021