miniatura

Dnia 17 kwietnia 2021 r. odbyło się online II Ewangelickie Forum Katechetyczne. W gronie blisko 30 uczestników zastanawiano się, jaka jest Edukacja pełna jakości oraz inspirowano się do dalszej pracy. Spotkanie rozpoczęła Elżbieta Walukiewicz, katechetka z Torunia, rozważaniem dotyczącym miłości bliźniego i siebie samego. „Jak mamy kochać drugiego, jeżeli nie kochamy i nie akceptujemy siebie samych? Pan Jezus sam dał nam wskazówkę: »Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (…) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego« (Mt 22,37.39)”. Elżbieta Łazarewicz -Wyrzykowska, która jest doktorem biblistyki, na przykładzie rozmowy Heliego z Samuelem, wskazała uczestnikom, jak ważne jest żywe doświadczanie Boga już od najmłodszych lat życia. Dzieliła[...]