miniatura

3. Ewangelickie Forum Katechetyczne (3EFK) odbyło się w dniach 24-25 listopada 2023 r. w Wiśle-Jaworniku. Temat forum brzmiał Edukacja wspierana AI. Forum inspiracji. Pierwszą częścią forum była integracja podczas gry w kręgle, czyli świetny sposób umożliwiający uczestnikom nawiązanie kontaktów i dzielenie się przemyśleniami w mniej formalnej atmosferze. Następnie katecheci aktywnie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Lechosława Hojnackiego, szkoleniowca i pasjonata technologii. Forum skupiło się na roli sztucznej inteligencji w edukacji i jej potencjalnym wpływie na proces nauczania religii oraz zapoznaniu z możliwościami ChatGPT 4 oraz programu Canva w kontekście edukacyjnym. Podczas forum dyskutowano o możliwościach i wyzwaniach związanych z wykorzystaniem AI w nauce religii. Zastanawiano się, czy sztuczna inteligencja może być zagrożeniem,[...]

miniatura

Dnia 17 kwietnia 2021 r. odbyło się online II Ewangelickie Forum Katechetyczne. W gronie blisko 30 uczestników zastanawiano się, jaka jest Edukacja pełna jakości oraz inspirowano się do dalszej pracy. Spotkanie rozpoczęła Elżbieta Walukiewicz, katechetka z Torunia, rozważaniem dotyczącym miłości bliźniego i siebie samego. „Jak mamy kochać drugiego, jeżeli nie kochamy i nie akceptujemy siebie samych? Pan Jezus sam dał nam wskazówkę: »Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (…) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego« (Mt 22,37.39)”. Elżbieta Łazarewicz -Wyrzykowska, która jest doktorem biblistyki, na przykładzie rozmowy Heliego z Samuelem, wskazała uczestnikom, jak ważne jest żywe doświadczanie Boga już od najmłodszych lat życia. Dzieliła[...]