miniatura

W 3. niedzielę pasyjną 7 marca 2021 roku ks. Dariusz Madzia został wprowadzony w urzędowanie proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście ks. Janusza Sikory, emerytowanego proboszcza parafii w Cieszynie oraz ks. Marka Londzina, proboszcza parafii w Dzięgielowie, który wcześniej był proboszczem w Istebnej. Podczas nabożeństwa wystąpił parafialny zespół CDN.

Biskup Adrian Korczago oparł swe przemówienie o tekst hasła tygodnia z Ewangelii Łukasza 9,62. Podkreślał, że „na kartach Ewangelii Łukasza zostało zawarte niezwykle zwięzłe, a zarazem bardzo konkretne postrzeganie rzeczywistości, będące cennym wskazaniem dla osób gotowych podejmowania się służby na rzecz Bożej sprawy”. Biskup wskazywał, że „musimy siać, bo nadal panuje głód Słowa Bożego, naszym zadaniem jest tworzyć cud (…), bo naszym przeznaczeniem nie jest rezygnacja, ale zapał; nie wątpliwości, ale otwartość na nowe; nie wycofanie się, ale podejmowanie wyzwań. (…) Żaden z nas, zatem również proboszcz, jeśli przykłada rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego”.

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił ks. Dariusz Madzia. Duchowny rozważając tekst z Listu do Efezjan 5,1-8 podkreślał, że „Chrystus dał i stale daje nam przykład przebaczenia i pojednania. To jest najtrudniejsze do wykonania z naszej strony. Ilekroć udaje się nam wprowadzić to w życie, możemy powiedzieć, że postępujemy jako dzieci światłości. Przebaczenie, pojednanie jest najtrudniejszą miłością. A taką miłością objął nas sam Bóg w swym Synu”.


Ks. Dariusz Madzia został wybrany proboszczem w Istebnej 13 września 2020 r. Urodził się 9 czerwca 1977 roku w Cieszynie. W latach 1997-2001 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dnia 14 lipca 2002 roku został ordynowany w Wiśle i skierowany jako wikariusz do parafii w Cieszynie, w której też odbywał praktykę. W roku 2006 jako proboszcz administrator objął parafię w Legnicy. Po czterech latach wrócił do pracy w cieszyńskiej parafii. W latach 2016-2019 pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. W marcu 2019 roku został proboszczem administratorem w Istebnej. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

„Zwiastun Ewangelicki” 7/2021