miniatura

W 3. niedzielę pasyjną 7 marca 2021 roku ks. Dariusz Madzia został wprowadzony w urzędowanie proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście ks. Janusza Sikory, emerytowanego proboszcza parafii w Cieszynie oraz ks. Marka Londzina, proboszcza parafii w Dzięgielowie, który wcześniej był proboszczem w Istebnej. Podczas nabożeństwa wystąpił parafialny zespół CDN. Biskup Adrian Korczago oparł swe przemówienie o tekst hasła tygodnia z Ewangelii Łukasza 9,62. Podkreślał, że „na kartach Ewangelii Łukasza zostało zawarte niezwykle zwięzłe, a zarazem bardzo konkretne postrzeganie rzeczywistości, będące cennym wskazaniem dla osób gotowych podejmowania się służby na rzecz Bożej sprawy”. Biskup wskazywał, że „musimy siać, bo nadal panuje głód Słowa[...]