miniatura

Wraz z początkiem adwentu, 29 listopada 2020 r., ruszyła doroczna akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Prowadzona jest ona wspólnie przez organizacje czterech Kościołów: Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Eleos Kościoła Prawosławnego, Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego.

Od kilku już lat diakonijnej akcji towarzyszy hasło Świeca, która tworzy polską Wigilię. Płomień zapalonej świecy wskazuje na jedność i pokój przy wigilijnym stole, ale ma też kierować myśli ku osobom potrzebującym wsparcia.

Tegoroczna edycja, realizowana w czasie pandemii i związanych z nią obostrzeń, była szczególna. „Osobiste kontakty zostały ograniczone. Tym bardziej potrzebujemy gestów solidarności, okazania współczucia, wyjścia z pomocą do tych, którzy znaleźli się w potrzebie. Pragniemy, aby wigilijna świeca wskazywała na osoby potrzebujące i wykluczone oraz uwrażliwiała nas na ich potrzeby i zachęcała do niesienia pomocy. Niech będzie oznaką gotowości do dzielenia się miłością, a jej płomień symbolem nadziei, życzliwości i międzyludzkiej solidarności. Niech w czasach niepokoju i obawy o to, co przed nami, podkreśli rolę wspólnoty, wspólnej modlitwy i towarzyszenia sobie nawzajem” – napisano na stronie Diakoni Polskiej.

Akcja rozpoczęła się w 1. Niedzielę Adwentu, chociaż niektóre parafie ewangelickie rozpoczęły sprzedaż wcześniej, z tego względu, że z powodu pandemii parafianie rzadziej uczestniczą w nabożeństwach. „Cieszymy się, że w akcję zaangażowali się wolontariusze, którzy dostarczają świece do domów tych, którzy ze względu na wprowadzone obostrzenia epidemiczne nie mogą opuszczać swojego miejsca zamieszkania” – powiedziała Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Polskiej. – „Niech płomień tej wigilijnej świecy będzie zachętą do pomocy w taki sposób, jaki aktualnie jest bezpieczny i możliwy” – dodała.

W ramach akcji Diakonia Polska rozprowadziła 10 tysięcy świec. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na edukację, rehabilitację i leczenie dzieci oraz zorganizowane formy wypoczynku. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to inicjatywa Caritas Polska, która zrodziła się w 1993 r. w ośrodku pomocy dzieciom niepełnosprawnym w Rusinowicach. W 2000 r. przyłączyły się do niej Diakonia Polska i Eleos Kościoła Prawosławnego, w roku 2009 dołączyła Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Akcja po raz dwudziesty pierwszy ma więc charakter ekumeniczny. Jej celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych i ochrona przed marginalizacją w życiu społecznym.    

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom inaugurowano też lokalnie. W sobotę 28 listopada w archikatedrze oliwskiej w Gdańsku odbyło się ekumeniczne nabożeństwo. Przedstawicielem Kościoła luterańskiego był ks. Marcin Rayss. Modlitwie przewodniczył bp Zbigniew Zieliński (rzym.). Na początku została zapalona pierwsza świeca na adwentowym wieńcu, a następnie zainaugurowano akcję poprzez zapalenie świec sprzedawanych w czasie adwentu w kościołach rzymskokatolickich, ewangelickich oraz prawosławnych.

Inauguracja odbyła się także w diecezji cieszyńskiej. W niedzielę 29 listopada w ewangelickim kościele w Skoczowie odbyło się uroczyste nabożeństwo.

Świece do kościoła wniosły dzieci. Nabożeństwo prowadził ks. Alfred Borski, proboszcz parafii w Skoczowie. Kazanie wygłosił prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz. Pozdrowienia od dyrektor generalnej Diakonii Kościoła Wandy Falk odczytała Agnieszka Borski. W imieniu Diakonii Diecezji Cieszyńskiej głos zabrał jej dyrektor ks. Marek Londzin. W imieniu władz samorządowych pozdrowienia przekazał burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko.    

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2020