miniatura

W ramach partnerstwa Kościoła Ewangelickiego Westfalii z Polską Radą Ekumeniczną (PRE) oraz Kościołami ewangelickimi na Węgrzech i we Włoszech odbyło się sympozjum Pandemia koronawirusa i sprawiedliwość klimatyczna.

Sympozjum odbyło się 28 września 2020 r. Początkowo miało mieć miejsce w Warszawie, jednak ze względu na pandemię zorganizowano je w formie wideokonferencji przez Internet. Wzięli w nim udział przedstawiciele Kościołów z Polski, Westfalii (Niemcy), Węgier i Włoch. Dyskusje moderowali ks. Stephanie Lüders z Koś-cioła Ewangelickiego Westfalii i ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostały wyzwania Kościołów wobec pandemii COVID-19 w poszczególnych krajach. Marco Sorg opowiadał o sytuacji w Westfalii, Michał Karski w Polsce, Krisztián Kovács na Węgrzech, zaś Jens Hansen we Włoszech.

Następnie Jochen Motte ze Zjednoczonej Misji Ewangelickiej (VEM) przedstawił dokument Kairos dla stworzenia – wyznanie nadziei dla Ziemi. Deklaracja z Wuppertalu. Został on podpisany przez przedstawicieli różnych tradycji wyznaniowych i religijnych, którzy w roku 2019 uczestniczyli w konferencji Razem na rzecz ekoteologii, etyki zrównoważonego rozwoju i Kościołów przyjaznych środowisku.

W dokumencie podkreślono, że ruch ekumeniczny opowiada się za zmierzaniem w kierunku sprawiedliwości ekologicznej. Skrytykowano również postawy przeinaczające Ewangelię i legitymizujące zniszczenie, „zamiast stawiać na szerokie rozwiązania kulturowe, moralne i duchowe” – napisali autorzy deklaracji. Przedstawili też konkretne propozycje dla Kościołów, m.in.: wzmacnianie świadomości klimatycznej w parafiach, promowanie sprawiedliwości w odniesieniu do płci w Kościołach i społeczeństwach, wprowadzenie refleksji dotyczącej teologii stworzenia i zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach kształcenia.

Zaprezentowane zostały też projekty działań proekologicznych. Weronika Kluza z PRE opowiadała o projekcie EkoKościół. W ramach tej inicjatywy zorganizowano konferencję, warsztaty, włączono się też w Ekumeniczną Pielgrzymkę dla Sprawiedliwości Ekologicznej.

Krisztián Kovács przedstawił inicjatywy Kościoła ewangelickiego na Węgrzech: ekoparafie, ekojarmark, ogrody parafialne. Niedawno rozpoczęto projekt Rowerem do kościoła i szkoły. „W administracji kościelnej wciąż za dużo zużywamy papieru. Za dużo jeździ się samochodem. Duchowni mają za niską świadomość ekologiczną, szczególnie starsi” – ubolewał przedstawiciel węgierskiego Kościoła. Inicjatywy Kościołów ewangelickich we Włoszech zaprezentował Jens Hansen. Mówił m.in. o motywowaniu do działań.

na podstawie www.ekumenia.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2020