miniatura

W ramach partnerstwa Kościoła Ewangelickiego Westfalii z Polską Radą Ekumeniczną (PRE) oraz Kościołami ewangelickimi na Węgrzech i we Włoszech odbyło się sympozjum Pandemia koronawirusa i sprawiedliwość klimatyczna. Sympozjum odbyło się 28 września 2020 r. Początkowo miało mieć miejsce w Warszawie, jednak ze względu na pandemię zorganizowano je w formie wideokonferencji przez Internet. Wzięli w nim udział przedstawiciele Kościołów z Polski, Westfalii (Niemcy), Węgier i Włoch. Dyskusje moderowali ks. Stephanie Lüders z Koś-cioła Ewangelickiego Westfalii i ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej. W pierwszej części spotkania przedstawione zostały wyzwania Kościołów wobec pandemii COVID-19 w poszczególnych krajach. Marco Sorg opowiadał o sytuacji w Westfalii, Michał Karski w Polsce, Krisztián Kovács na Węgrzech, zaś Jens Hansen[...]