miniatura

– 71. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie

Nie było namiotów, stoisk, parkingów wypełnionych samochodami, ludzi spieszących na spotkania, wykłady, koncerty, do kawiarni czy księgarni. Rozległa łąka, kobierzec traw i kwiatów, szpaler szumiących w ciszy drzew wzdłuż ulicy Misyjnej – to niezwykła sceneria tegorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego, który odbył się w dniach 5-12 lipca 2020 r. w Dzięgielowie. Był to jedyny Tydzień Ewangelizacyjny w tym roku. Pozostałe – w Mrągowie, Zelowie, Karpaczu w tradycyjnej formie zostały odwołane z powodu pandemii.

Wspólnota w sieci

W tym roku tętniła życiem inna wioska, jakby wyjęta z wizji kanadyjskiego filozofa i medioznawcy Marshalla McLuhana.

W wirtualnej wiosce od rana spotykały się setki odbiorców biblijnych wykładów poświęconych wolności. Zamiast w namiocie, przebywali w swoich domach – przed ekranem telewizora, komputera, smartfona. Pisząc na bieżąco podczas trwania przekazu na tzw. czacie mogli pozdrawiać się, dzielić refleksjami. Mogli też zadawać pytania ks. Bartoszowi Cieślarowi odnośnie tego, co o wolności mówi Stary Testament albo Piotrowi Lorkowi, który mówił na temat obrazu wolności w Nowym Testamencie. Zamiast dyskusji w grupach po wykładach było zaproszenie na spotkanie z wykładowcami w ramach Dnia Otwartego Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie, które odbędzie się 19 września br.

Inaczej wyglądały także zajęcia dla dzieci. Zamiast rozśpiewanych, kolorowych namiotów przygotowano programy nagrane w studiu w budynku Syloe. Liczna grupa wolontariuszy Centrum Misji i Ewangelizacji, pracowników Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Miłość Edukacja Dojrzałość oraz dzieci, pod kierunkiem Sylwii McKenzie, Elżbiety Frydy i Joanny Pilch-Lewickiej, przygotowała interaktywny program, w którym dzieci wraz z rodzicami mogły brać udział online, wykonując w swoich domach prace plastyczne, ucząc się piosenek i ważnych prawd biblijnych.

Nagranie spotkania ewangelizacyjnego dla dzieci

Webinaria

Popołudnia wypełniały webinaria, czyli wirtualne seminaria. Zamiast kilku równoczesnych spotkań w różnych miejscach dzięgielowskiego miasteczka ewangelizacyjnego były transmisje webinariów w dwóch cyklach. Codzienne transmisje na żywo przekazywane były ze studia w budynku CME, a wykłady prowadzili eksperci z różnych dziedzin. Dobrze ułożone relacje pomiędzy państwem i Kościołem, rola ślubu kościelnego w dobie intensywnych zmian obyczajowych, czy narastający problem samobójstw wśród dzieci, to tematy, do których warto wracać, podobnie jak do zagadnień apologetycznych, omawianych w czasie webinariów przez Mateusza Jakubowskiego, czy tematów rodzinnych, społecznych, biblijnych, misyjnych, przedstawionych przez innych wykładowców.

Ewangelizacje

Główny punkt programu jak co roku stanowiły spotkania ewangelizacyjne. Nie było wielkiego namiotu mieszczącego wielką liczbę krzeseł i ławek pod drzewami. Były transmisje z kościoła Eben-Ezer w Dzięgielowie, dokąd co wieczór, od niedzieli do niedzieli, przyjeżdżali kolejni mówcy, by dzielić się Ewangelią. Mówcami byli luterańscy duchowni: ks. Jan Kurko z Bytomia-Miechowic, ks. Andrzej Wójcik z Gliwic, ks. Marcin Podżorski z Cieszyna, ks. Wojciech Pracki z Opola i ks. Sławomir Sikora ze Szczecina oraz pastor Ewangelicznego Kościoła Metodystycznego w Krakowie Piotr Gąsiorowski, proboszcz parafii reformowanej w Zelowie ks. Tomasz Pieczko, pastor Kościoła Zielonoświątkowego „Oaza” w Jastrzębiu-Zdroju Leszek Mocha.

Tematy ich wystąpień były różne, poruszano między innymi problemy kryzysu, potrzeby rozmowy, budowania wartościowych relacji, okazywania wdzięczności, poszerzania granic, przynoszenia owoców Ducha Świętego, angażowania rozumu i serca. Nieodmiennie w centrum każdego przesłania znajdował się Chrystus i Jego spotkania z ludźmi. Jego słowa i czyny ucieleśniające miłość Boga, która może przezwyciężyć każdy problem, zmienić każdą, nawet najbardziej skomplikowaną i trudną sytuację.

Ewangelizacje były na żywo tłumaczone na język migowy

Świadectwa, modlitwa, śpiew

Co wieczór jedna z zaproszonych osób dzieliła się swoimi historiami, świadczącymi o działaniu Boga w swoim życiu. Na każdym spotkaniu ewangelizacyjnym na żywo lub za pomocą transmisji wideo, uczestników pozdrawiał i w modlitwie prowadził jeden z biskupów diecezjalnych z Kościoła luterańskiego lub innych Kościołów ewangelickich. Był to czas wsłuchiwania się w Słowo Chrystusowe, czas modlitwy i wielbienia Boga śpiewem, w czym, jak co roku, uczestników spotkań prowadził Zespół CME. Tym razem uczestnictwo w spotkaniach było wprawdzie wirtualne, ale każdy z odbiorców mógł śpiewać i modlić się, całkiem realnie, w swoim domu.

Nabożeństwa

W trakcie TE odbyły się także dwa nabożeństwa. W czasie nabożeństwa inaugurującego Słowo Boże zwiastował biskup Kościoła Jerzy Samiec. Kaznodzieją w czasie nabożeństwa zamykającego tegoroczny TE był diakon Paweł Gumpert Obst, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji.

„Ciąg dalszy nastąpi” te słowa były hasłem Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie 2020. Od każdego z nas zależy, czy staną się też wyrazem ufności i wiary, iż Bóg jest z nami i pragnie nadawać naszemu życiu sens i kierunek, że chce nas kształtować, przemieniać, prowadzić i błogosławić, w swej wielkiej miłości, dobroci i mądrości.

Od prawej: siostra Ewa Cieślar i Marek Cieślar w trakcie transmisji na żywo

Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza na swój kanał na YouTubie @tydzienewangelizacyjny oraz na www.te.cme.org.pl, gdzie znajdują się nagrania wszystkich punktów programu tegorocznego TE. Program, przygotowywany i realizowany przez wiele miesięcy i tygodni, z udziałem ponad stu wolontariuszy, transmitowany w ciągu ośmiu dni, dostępny jest obecnie dla każdego. Można go oglądać o dowolnej porze. Warto zaprosić do odbioru także przyjaciół, znajomych, sąsiadów.

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2020