miniatura

– tablica pamiątkowa bp. Jana Szarka W sobotnie przedpołudnie 15 października 2022 roku w kościele w Bielsku (Bielsko-Biała) odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej bp. Jana Szarka, najpierw proboszcza tej parafii, później też seniora (biskupa) diecezji cieszyńskiej, a w końcu biskupa Kościoła. Bp Jan Szarek dotknięty SARS-CoV-2 zmarł 8 października 2020 roku przeżywszy ponad 84 lata. W kościele obecni byli członkowie synodu Kościoła, duchowni diecezji cieszyńskiej, parafianie z Bielska i innych parafii diecezji. Wydarzenie to miało charakter spotkania wspomnieniowego i prowadził je biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. Przypomniał ostatnie spotkanie ze zmarłym, a także pierwsze, gdy przed laty jako młody wikariusz został skierowany do jednej z parafii diecezji cieszyńskiej. Zaproszeni przez niego goście przypominali[...]

miniatura

– 240 lat temu zaczęto budować domy modlitwy na Śląsku Cieszyńskim Parafie w Jaworzu i Bielsku w diecezji cieszyńskiej świętowały 240. rocznicę powstania swoich kościołów. Były to pierwsze domy modlitwy wybudowane na mocy patentu tolerancyjnego o czym można przeczytać w „Zwiastunie Ewangelickim” 13-14/2022. W niedzielę 21 sierpnia 2022 roku w Jaworzu odbyła się uroczystość 240-lecia rozpoczęcia budowy domu modlitwy. Wszystkich zgromadzonych powitał proboszcz ks. Władysław Wantulok. W liturgii wstępnej udział wzięli: proboszcz pomocniczy ks. Andrzej Krzykowski oraz pochodzący z jaworzańskiej parafii ks. Marcin Pysz z Pisza. Teksty biblijne odczytywali parafianie: Olga Kaulbert i Edward Podstawny. Podczas uroczystości kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec, który swe zwiastowanie oparł na fragmencie z Księgi Izajasza 43,1-5.[...]

miniatura

- 240 lat patentu tolerancyjnego W kolejnych numerach „Zwiastuna Ewangelickiego” w oparciu o książkę Jana Klibera „Radość z domu Bożego” wydaną przez Wydawnictwo Augustana w 2013 roku będziemy prezentować domy modlitwy – kościoły powstałe po patencie tolerancyjnym i znajdujące się dzisiaj na terenie Polski. Wkrótce po objęciu samodzielnych rządów, które nastąpiło 29 listopada 1780 roku, cesarz Austrii Józef II rozpoczął wprowadzanie projektu szeroko zakrojonych reform państwa. Jedną z nich było wprowadzenie tolerancji religijnej dla tzw. „akatolików”, a więc w praktyce dla protestantów oraz wyznawców prawosławia. Zmiana ta wpisywała się w szerszy pakiet nowelizacji polityki kościelnej. To właśnie te zmiany, mające na celu osłabienie roli Kościoła w państwie, były głównym elementem polityki cesarza, zwanej[...]

miniatura

Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach w leśnych kościołach na terenie Śląska Cieszyńskiego Równica, Ustroń - 16 czerwca, godz. 10.00 www.ustron.luteranie.pl Spowiedzisko, Leszna Górna - 19 czerwca, godz. 15.00 www.goleszow.luteranie.pl Wysokie, Jaworze - 15 sierpnia, godz. 11.00 www.jaworze.luteranie.pl Bukowa, Wisła - 28 sierpnia, godz. 11.00 www.wisla.luteranie.pl Stół ołtarzowy Jan, Bielsko-Biała - 3 września, godz. 9.30 www.bielsko.luteranie.pl Jak znaleźć na szlaku leśne kościoły? Polecamy książkę wydaną przez Wydawnictwo[...]

miniatura

Przed 30 laty Kościół Ewangelicko-Augsburski w nowym miejscu i nowej formie rozpoczął swoją działalność wydawniczo-poligraficzną. W Bielsku-Białej, na historycznym Bielskim Syjonie, pracować zaczęły nowa drukarnia oraz wydawnictwo, które przeniosło się do nowej siedziby z Warszawy. Uroczystości jubileuszowe z okazji 30 lat Augustany – taką nazwę przyjęły obie, działające wówczas pod jednym szyldem instytucje – odbyły się w kościele Zbawiciela w dniu 12 kwietnia 2022 r. Jak to się zaczęło Uroczystość rozpoczął modlitwą ks. Krzysztof Cienciała, proboszcz parafii, na terenie której 15 kwietnia 1992 roku z maszyn drukarskich jako pierwsza pozycja wydawnicza nowego kościelnego ośrodka zeszła Confessio Augustana, czyli Wyznanie augsburskie, jedno z zasadniczych pism wyznaniowych luteranizmu. W ten sposób zaakcentowano przyjętą nazwę –[...]

miniatura

Pandemia wpłynęła także na działalność związanych z Kościołem stowarzyszeń. Bardzo mocno odczuł to bielski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, który w październiku 2020 roku stracił swojego prezesa – zmarłego na COVID-19 bpa Jana Szarka. W tamtym roku z powodu lockdownu odbyły się tylko dwa spotkania, jedno na platformie do wideokonferencji. Działalność w roku 2021 roku zainaugurowano w styczniu prelekcją ks. Bogdana Wawrzeczki na temat Światowego Indeksu Prześladowań i sytuacji chrześcijan w świecie, również tylko online. Jednak z racji m.in. wieku, dla części członków oddziału taka forma spotkań była trudna. „Zastanawiałam się, jak najlepiej będzie kontynuować nasze spotkania – mówi Janina Szeruda-Goszyk, wiceprzewodnicząca oddziału. – Pomocą służył mi syn i ostatecznie w każdy 3. czwartek miesiąca zapraszaliśmy na[...]

miniatura

Dni od 3 do 6 września 2020 r. były dla ewangelików z Bielska-Białej świętem muzyki i historii. Tradycyjnie, co roku w pierwszą niedzielę września Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku obchodzi pamiątkę poświęcenia kościoła Zbawiciela. W tym roku oprócz 238. pamiątki świętowano też 120. rocznicę odsłonięcia pomnika ks. Marcina Lutra. Stoi on obok kościoła i jest jedynym pomnikiem Reformatora w Polsce. W sobotę przed świętem, tak jak dzieje się od lat, parafianie z Bielska zgromadzili się w miejskim Cygańskim Lesie, w miejscu, gdzie w czasach kontrreformacji odprawiano tajne nabożeństwa. Przy leśnym ołtarzu stanęli w tym roku proboszcz ks. Krzysztofa Cienciała, wikariusz ks. Karol Długosz oraz ks. Marcin Makula, proboszcz parafii w Golasowicach i prezes Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, który wygłosił kazanie. Podczas nabożeństwa grała[...]

miniatura

„W dziejach Bielska-Białej (…) kluczową rolę odegrali ewangelicy, którzy w ważnym rzemieślniczym, a później przemysłowym ośrodku przez kilka stuleci byli wiodącą grupa wyznaniową” – pisze Piotr Kenig. We wstępie szkicuje rozwój poszczególnych parafii – w Bielsku, Białej i Starym Bielsku – i wskazuje na obszary, w których rozwoju ewangelicy mieli szczególne zasługi. Sama publikacja jest pokłosiem roku jubileuszu 500 lat Reformacji, a konkretnie związanych z nim inicjatyw zorganizowanych w roku 2017 konferencji i wystaw oraz poprzedzających je badań. Do jej powstania przyczynili się, prócz cytowanego bielskiego historyka także historyczka sztuki, duchowny i przedsiębiorca – miłośnicy ewangelickiego dziedzictwa. Album składa się z trzech części, bo tyle jest w tzw. dwumieście luterańskich parafii. Te trzy rozdziały zawierają zdjęcia[...]