miniatura

Przed 30 laty Kościół Ewangelicko-Augsburski w nowym miejscu i nowej formie rozpoczął swoją działalność wydawniczo-poligraficzną. W Bielsku-Białej, na historycznym Bielskim Syjonie, pracować zaczęły nowa drukarnia oraz wydawnictwo, które przeniosło się do nowej siedziby z Warszawy. Uroczystości jubileuszowe z okazji 30 lat Augustany – taką nazwę przyjęły obie, działające wówczas pod jednym szyldem instytucje – odbyły się w kościele Zbawiciela w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Jak to się zaczęło

Uroczystość rozpoczął modlitwą ks. Krzysztof Cienciała, proboszcz parafii, na terenie której 15 kwietnia 1992 roku z maszyn drukarskich jako pierwsza pozycja wydawnicza nowego kościelnego ośrodka zeszła Confessio Augustana, czyli Wyznanie augsburskie, jedno z zasadniczych pism wyznaniowych luteranizmu. W ten sposób zaakcentowano przyjętą nazwę – Augustana to łacińska nazwa Augsburga, gdzie owo Wyznanie… w 1530 roku ogłoszono.

Ks. Jerzy Below, dyrektor Wydawnictwa Augustana wyrażając radość z obecności wielu dawno nie widzianych osób, które zapisały się w dziejach Augustany, zaczął od nieco wcześniejszej historii. Na rysunku z 1801 roku przedstawiającym panoramę Bielskiego Syjonu z domem modlitwy, dziś kościołem Zbawiciela, wskazał budynek tzw. starej szkoły. W miejscu, gdzie stał on do roku 1987, wzniesiono nowoczesny, oryginalny wówczas gmach Augustany. Dyrektor zachęcił również do wspominania podczas oglądania prezentacji. Na slajdach można było zobaczyć czasy budowy i poświęcenia budynku, zmieniające się wnętrza hali produkcyjnej, przygotowania produkcji, administracji, a także wydawnictwa oraz księgarni. Także samych pracowników drukarni i wydawnictwa przy coraz bardziej nowoczesnych stanowiskach pracy oraz w momentach różnych uroczystości.

O przeszłości, ale też o teraźniejszości oraz przyszłości drukarni i wydawnictwa mówili następnie ich dyrektorzy: Korneliusz Glajcar i ks. Jerzy Below. Rozmawiał z nimi ks. Piotr Sztwiertnia, który również prowadził całą uroczystość. Podsumowaniem tej części była projekcja filmu o wydawnictwie i drukarni.

Znak rozpoznawczy Reformacji

Następnie do zebranych zwrócił się biskup Kościoła Jerzy Samiec, który podkreślił przemiany w zakresie mediów, które szybko następowały po społecznym przełomie 1989 roku. Wspomniał też o głodzie słowa drukowanego i literatury religijnej oraz problemach z wydawniczą działalnością Kościołów w czasach minionego ustroju politycznego. Mówiąc o początkach Augustany, porównał śmiałość marzeń i planów ówczesnego kierownictwa Kościoła z bp. Janem Szarkiem na czele do bezkompromisowej działalności Martina Luthera Kinga i ruchu na rzecz rasowego równouprawnienia. „Marzenie? To jak widać, było nie tylko marzenie. Także niezwykła odwaga i rozmach, bo tu było wszystko, nie tylko drukarnia i wydawnictwo, także studia nagrań audio i wideo – mówił bp Jerzy Samiec. – Życzę wam, aby Pan Bóg dawał wam taką odwagę i taką wizję, a także ludzi, którzy będą realizować kolejne marzenia. Życzę wam, ale i nam wszystkim, abyśmy byli tymi, którzy niosą pokój, i abyśmy sięgali – żeby go osiągnąć – po najlepszy oręż, czyli modlitwę”.

Biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago wspominał swoje doświadczenia związane m.in. ze „Zwiastunem Ewangelickim”: zapamiętane z dzieciństwa oczekiwanie w domu na czasopismo, pracę przy dystrybucji w okresie studenckim, a potem współpracę z redakcją na różnych płaszczyznach, w tym w zespole przygotowującym podręczniki, gdy naukę religii przywrócono do szkół. „Gdy autor przesyła tekst, często wydaje mu się on komunikatywny, jasny dla wszystkich – mówił biskup – ale sam przekonałem się, jak złudne to bywa. Zrozumiałem, na czym polega redakcja i korekta. (…) Gdy ktoś bierze do ręki czasopismo, książkę, przewodnik, to patrzy tylko na efekt waszej pracy, lecz nie widzi towarzyszących jego powstawaniu napięć i emocji; nie widzi waszych twarzy i rąk. Pragnę podziękować wam, którzy pracowaliście lata temu i wam, którzy trudzicie się dziś. Wiele wyzwań, wiele komplikacji, dawniej i obecnie. Jutro może jeszcze więcej. Ale warto” – mówił bp A. Korczago. Życzył dyrektorom, wszystkim pracownikom i współpracownikom, aby odczuwali Bożą inspirację i motywację do działania

Przemawiając w imieniu rady synodalnej i całego Synodu Kościoła, jego prezes ks. Adam Malina zauważył, że Augustana jest synonimem dobrych działań medialnych w Kościele, owocujących publikacjami o wysokim poziomie merytorycznym i wydawniczym. „Tworzenie tekstów i ich druk to znak rozpoznawczy Reformacji. (…) Przed 30 laty ludzie odpowiedzialni za Kościół potrafili właściwie odczytać znaki czasu i postawić na działania, które dosłownie wpisały się w kontynuacje reformacyjnych zasad. (…) Choć żyjemy w innych czasach, to jednak zawsze będziemy potrzebować przekazywania myśli, przez które będziemy mogli tworzyć dobro. (…) Zawsze niezbędny będzie przekaz Słowa Bożego, które będzie to umożliwiać” – mówił ks. Adam Malina.

Podziękowania i życzenia

Głos zabrali również zaproszeni goście. Wiceprezydent Bielska-Białej Adam Ruśniak gratulując jubileuszu podkreślił, że Augustana jest uznaną marką dla lokalnej społeczności – to tu wydrukowano wiele albumów i opracowań ważnych dla dziedzictwa kulturowego, kształtowanego przez mieszkańców różnych wyznań. Przemawiając, wicestarosta powiatu bielskiego Andrzej Kamiński przypomniał nie tylko ogromne zasługi w dziedzinie poligrafii, ale też wydarzenia kulturalne, religijne i społeczne, które przez te wszystkie lata miały miejsce w Augustanie – budynku przy placu Lutra, a współorganizowane były przez parafię luterańską w Bielsku i diecezję cieszyńską, która od kilku lat ma tu swoją siedzibę. Życzył też jubilatom nowych pomysłów i realizacji wszystkich planów.

Obie działające od trzech dziesięcioleci firmy uhonorowały dyplomami swoich zasłużonych i zaangażowanych pracowników, współpracowników oraz członków kolegialnych gremiów zarządzających. Wręczali je biskup Kościoła i biskup diecezjalny. W ten sposób podziękowano m.in. zespołom, które pracowały przy ważnych projektach wydawniczych, m.in. wydaniu podręczników do nauki religii dla wszystkich klas, cyklicznej publikacji Z Biblią na co dzień oraz Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. Te działania na przestrzeni lat intensyfikowały życie Kościoła w różnych dziedzinach, będąc równocześnie wyrazem jego misji.

Poszczególne punkty programu łączyły pieśni w wykonaniu chóru Sola Fide z parafii ewangelickiej w Goleszowie, śpiewającego pod batutą Małgorzaty Konarzewskiej. Zespół wykonał m.in. takie utwory, jak Jezus siła mą czy Latarnia oraz przejmującą modlitwę o pokój zadedykowaną uchodźcom i ofiarom wojny w Ukrainie.

Po błogosławieństwie udzielonym przez biskupa Kościoła, uczestnicy jubileuszu – obecni i byli pracownicy, przedstawiciele kościelnych władz i instytucji, duchowni, przedstawiciele lokalnych samorządów i współpracujących z Augustaną firm – przeszli do sali w budynku Augustana. Tam przy poczęstunku rozmawiano, wspominano i dzielono się wrażeniami.


Wydawnictwo Augustana kontynuuje w Bielsku-Białej wydawanie najstarszego w Polsce czasopisma „Zwiastuna Ewangelickiego”, które w przyszłym roku będzie świętować 160 lat istnienia. Przeprowadzono tu też kilka ważnych projektów wydawniczych, które intensyfikowały życie Kościoła w różnych dziedzinach.

Drukarnia „Augustana” (oficjalnie Ośrodek Wydawniczy „Augustana”) kontynuuje i rozwija tradycje drukarskie Bielska-Białej. Tu drukowano periodyki samorządowe i kulturalne oraz wiele książek o historii i życiu kulturalnym miasta. Niektóre z albumów czy innych zlecanych publikacji różnych wydawnictw startowały w branżowych konkursach.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku i Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przygotowały tu wiele wystaw, koncertów i konferencji. Regularnie obradują tu synody diecezjalne i synody Kościoła. Spotykali się tu chrześcijanie różnych wyznań, ludzie innych religii oraz niewierzący.

Pracownicy Wydawnictwa Augustana i Drukarni Augustana: od lewej ks. Jerzy Below, Małgorzata Malejka, Joanna Śliwka, Łukasz Barański, Magdalena Legendź, Mariola Jeleń, Rafał Śpila, Grzegorz Biesok, Piotr Machalica, Tomasz Frycz, Andrzej Mrowiec, Iwona Malejka, Krzysztof Malejka, Danuta Niemirowska, Danuta Biesok, Marek Rymorz, Katarzyna Olek, Henryk Malejka, Korneliusz Glajcar

Bielski Syjon to ewangelicka enklawa – dziś w centrum Bielska-Białej. Zaczęła powstawać po patencie tolerancyjnym w 1781 roku. Wtedy odbywało się to poza murami miasta. Poprzez wzniesione budowle ewangelicy pokazali wyraźnie swoje zaangażowanie w zwiastowanie Ewangelii, edukację i opiekę nad potrzebującym bliźnim.


zdjęcia Karol Śliwka

„Zwiastun Ewangelicki” 9/2022