miniatura

Pandemia wpłynęła także na działalność związanych z Kościołem stowarzyszeń. Bardzo mocno odczuł to bielski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, który w październiku 2020 roku stracił swojego prezesa – zmarłego na COVID-19 bpa Jana Szarka. W tamtym roku z powodu lockdownu odbyły się tylko dwa spotkania, jedno na platformie do wideokonferencji.

Działalność w roku 2021 roku zainaugurowano w styczniu prelekcją ks. Bogdana Wawrzeczki na temat Światowego Indeksu Prześladowań i sytuacji chrześcijan w świecie, również tylko online. Jednak z racji m.in. wieku, dla części członków oddziału taka forma spotkań była trudna. „Zastanawiałam się, jak najlepiej będzie kontynuować nasze spotkania – mówi Janina Szeruda-Goszyk, wiceprzewodnicząca oddziału. – Pomocą służył mi syn i ostatecznie w każdy 3. czwartek miesiąca zapraszaliśmy na kanał YouTube na różne wykłady. Można je było obejrzeć także później, co dla wielu było wygodne. Uwagi o obejrzanym wystąpieniu wymienialiśmy po nabożeństwie w kościele i w ten sposób pielęgnowaliśmy naszą wspólnotę”. Oglądano m.in. filmy dotyczące Matki Ewy i Miechowic – zamiast planowanej wcześniej wycieczki.

Gdy stało się to możliwe, czyli w czerwcu br. odbyło się upragnione spotkanie na żywo w bielskiej parafii. Ks. Tomasz Bujok dzielił się wrażeniami i zdjęciami z Malty, miejsca jednej z podróży apostoła Pawła. Kolejne spotkania dotyczyły: pogrzebowych zwyczajów żydowskich oraz sylwetek Jana Łaskiego oraz dra Jana Błahuta, lekarza Szpitala Śląskiego. Spotkanie 9 grudnia, oprócz wrażeń z Australii, które przekazali Urszula i Witold Gibcowie, było tradycyjną adwentówką ze śpiewaniem pieśni i kolęd z towarzyszeniem gitary bielskiego proboszcza ks. Krzysztofa Cienciały.

W najbliższych planach oddziału, w styczniu, jest zebranie sprawozdawczo-wyborcze i aktywizacja członków parafii, szczególnie z Białej: „Byliśmy już u nowego proboszcza ks. Roberta Augustyna zaprezentować, co robimy i jakie mamy pomysły. Obiecał nam wsparcie” – mówi wiceprzewodnicząca. Do bielskiego oddziału należą ewangelicy z trzech parafii w mieście: Bielska, Białej, Starego Bielska oraz z Międzyrzecza, około 30 osób. W spotkaniach uczestniczą też czasem osoby z zaprzyjaźnionego Klubu Inteligencji Katolickiej.

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2021