miniatura

– tablica pamiątkowa bp. Jana Szarka

W sobotnie przedpołudnie 15 października 2022 roku w kościele w Bielsku (Bielsko-Biała) odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej bp. Jana Szarka, najpierw proboszcza tej parafii, później też seniora (biskupa) diecezji cieszyńskiej, a w końcu biskupa Kościoła. Bp Jan Szarek dotknięty SARS-CoV-2 zmarł 8 października 2020 roku przeżywszy ponad 84 lata.

W kościele obecni byli członkowie synodu Kościoła, duchowni diecezji cieszyńskiej, parafianie z Bielska i innych parafii diecezji. Wydarzenie to miało charakter spotkania wspomnieniowego i prowadził je biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. Przypomniał ostatnie spotkanie ze zmarłym, a także pierwsze, gdy przed laty jako młody wikariusz został skierowany do jednej z parafii diecezji cieszyńskiej. Zaproszeni przez niego goście przypominali różne aktywności bp. Jana Szarka. Pierwszy blok można by zatytułować parafia. O swoim duszpasterzu mówił bielski parafianin Jan Machalica, który wspominał wspólne rozmowy na życiowych zakrętach. To wsparcie sprawiło, że aktywnie angażował się w życie parafialne, był prezesem chóru parafialnego, przewodniczącym rady parafialnej, a także radcą konsystorza. Swojego nauczyciela na lekcjach religii przywoływała dk. Ewa Below, generalna wizytator nauczania kościelnego. Z kolei bp Waldemar Pytel, także pochodzący z tej parafii, mówił o swoim przewodniku wiary i ojcu duchowym.

Drugi blok to Słowo. Pisane oczywiście z wielkiej litery i wskazujące na różne sposoby zwiastowania Bożego Słowa. Kreatywność Jana Szarka w tym względzie była bardzo duża. Wyjątkowym dokonaniem było otwarcie w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Cieszynie księgarni ewangelickiej. Mówiła o tym obecnie pracująca tam Ewa Londzin. Ważnym miejscem dla Słowa był zawsze Dzięgielów. O zasługach Jana Szarka dla tygodni ewangelizacyjnych i Centrum Misji i Ewangelizacji mówił ks. Leszek Czyż. Swój znaczący wkład w rozpowszechnianie Słowa ma też Augustana, czyli drukarnia i wydawnictwo. O jej budowie i byciu wówczas wikariuszem w Bielsku mówił ks. Jerzy Below.

Trzecie ważne pojęcie to diakonia. O zasługach bp. Jana Szarka w powołanie i rozwój instytucjonalnej diakonii opowiadała Wanda Falk, dyrektor generalna tej instytucji. Na koniec można wskazać jeszcze czwarty blok pod hasłem dziedzictwo. Bp Jan Szarek nadał nowe oblicze Bielskiemu Syjonowi przez budowę Augustany i renowację studni pastorów, która upamiętnia zasłużonych duchownych. O tym mówiła prof. Ewa Chojecka, historyk sztuki. Ta lista nie kończy aktywności Jana Szarka. Pełniej opisał je w swojej autobiografii Niosła mnie radość służby, która ukazała się w 2016 roku z okazji jego 80 urodzin.

W czasie uroczystości fragmenty kazań zmarłego biskupa odczytywał proboszcz bielskiej parafii ks. Krzysztof Cienciała, natomiast cytaty ze sprawozdań o Kościele w czasach jego służby zaprezentował Adam Bujok. Muzyczną oprawę zapewnili: ks. Piotr Sztwiertnia, Tomasz Lorek oraz Krzysztof Lorek wraz z zespołem młodzieżowym. Akompaniował im Mateusz Walach. Wystąpił także chór parafialny Graudale pod dyrekcją Agaty Fender, która grała również na organach.

Tablicę pamiątkową odsłonił syn biskupa Jana Szarka – ks. Piotr Szarek, proboszcz parafii w Starym Bielsku (Bielsko-Biała). Biskup Kościoła Jerzy Samiec wraz z pozostałymi biskupami, radą synodalną oraz radcami konsystorza złożyli kwiaty pod tablicą.                                    

zdjęcia ks. Jerzy Below

„Zwiastun Ewangelicki” 21/2022