miniatura

Nie ukrywam, że gdy jako biskup diecezjalny otrzymałem informację, że rada parafialna chce ogłosić wakans na stanowisko proboszcza, od razu zapytałem księdza administratora, czy się zgłosi. Z radością przyjąłem informację, że chce zostać proboszczem tej parafii. Uradowałem się bardzo, gdy został wybrany jednogłośnie.W ostatnią niedzielę 2019 roku wprowadzałem w urzędowanie wybranego przez wiernych proboszcza parafii w Pokoju ks. Eneasza Kowalskiego. Nowo wybrany proboszcz, który od 2014 roku był proboszczem administratorem, otrzymał klucze od pięknego, zabytkowego kościoła. Uroczyście wypowiedziałem zwyczajową formułę: „Przyjmij teraz klucz od tego kościoła, którego odtąd jesteś gospodarzem. Wraz z nim twojej trosce powierzam także stan materialny tej parafii, zwłaszcza kościół i wszystkie budynki parafialne, abyś wraz z radą[...]

miniatura

Lubię czytać teksty Pascala. Ten siedemnastowieczny genialny matematyk a zarazem filozof, którego dzieła, takie jak Myśli czy Prowincjałki, przyniosły ważne odkrycia w nauce matematyki, ale i w myśli religijnej świata, były nie tylko we Francji przyczyną burzliwych naukowych i pseudonaukowych dyskusji, ale też ataków różnego rodzaju hipokrytów.Dlatego ucieszyłem się, gdy z samego rana, zgodnie ze swym zwyczajem sięgnąłem po książkę Z Biblią na co dzień i pod datą 24 stycznia znalazłem jego dwa krótkie, ale pełne treści zdania, wymagające od czytelnika głębokich przemyśleń. Cóż może bowiem znaczyć: „Znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy przynosi pychę”? Przecież w naszym kraju najczęściej spotykamy ludzi, którzy afiszują się takim znawstwem. Wiemy jednak, że każdy człowiek jest grzeszny, a więc i uwikłany w[...]

miniatura

Czas pasyjny rozpoczyna Środa Popielcowa. Jest ona momentem w roku kościelnym, który kieruje myśli ludzi wiary w stronę cierpiącego Zbawiciela. Właśnie w tym okresie zostajemy wezwani do refleksji nad własnym życiem. I dobrze by było, gdyby z tego zastanowienia się nad sobą zrodziła się myśl prowadząca do poprawy własnego postępowania. Wiąże się to z pokutą i modlitwą.Pokuta Czym jest pokuta? Możemy określić ją tak: to zrozumienie, że jako ludzie nie jesteśmy doskonali. Wiele dziedzin naszego życia wymaga stałego doskonalenia. Zaniechanie czynienia dobra można też określić jako postawę niedoskonałą. „Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu” (Jk 4,17) – to napomnienie apostoła Jakuba jest zawsze na czasie. Nasza wina w tym względzie zakłóca nie tylko to, co należy do sfery spraw ludzkich, lecz również[...]

miniatura

Jak szybko mija czas – 30 stycznia minęła 6. rocznica śmierci bp Tadeusza Szurmana. Ale nie nad przemijaniem chcę się zastanawiać, lecz wspominać jednego z najwybitniejszych duchownych przełomu wieków. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że miał on wielki wpływ na kształt i życie Kościoła. I wbrew pozorom, nie tylko wtedy, gdy sprawował najważniej­sze urzędy, jak na przykład prezesa Synodu Kościoła czy biskupa diecezjalnego.Jako młody duchowny kształtował pobożność młodych ewangelików. Potrafił odczytywać ich oczekiwania. Sam pamiętam, jak czekałem na kolejny zeszyt z młodzieżowymi pieśniami. Do dzisiaj w wielu parafiach na różnych spotkaniach śpiewa się pieśni ze śpiewnika Chwalmy Pana, do którego pieśni wybierał, przepisywał i tworzył ks. Tadeusz Szurman. Jako student teologii spotykałem się z nim na posiedzeniach[...]

miniatura

Dziwne mamy czasy. Z jednej strony racjonalizm, a nawet panujący materializm (nie łączmy ich w jedność, gdyż to byty odmienne). Z drugiej, chaos poglądów i światopoglądów, począwszy od społecznych, aż po religijne. Osobiście nie lubię tego słowa „religijne”, gdyż każdy człowiek inaczej je tłumaczy. Nie potrzeba sięgać do innych religii, na przykład religii Wschodu, ale w obrębie samego chrześcijaństwa dla jednych będzie to Jezus i Ewangelia, dla innych celebracja rytuału. Dla jednych tylko czysta wiara, dla innych uczucia i cuda. Dla jednych codzienna więź z Bogiem przez Jego Słowo i modlitwę, dla innych adoracja i znak krzyża, itd.Gdzieś w tym zgiełku tradycji i przyzwyczajeń znika istota autentycznej wiary i miłości oraz ich owoce, zastąpione w dyskursie społecznym przez rzekome ideologie genderów czy ekologów, zwane przez[...]

miniatura

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan nosił hasło: Życzliwymi bądźmy. Tematykę i hasło przygotowali chrześcijanie z Malty. Do wspólnych rozważań zaproponowali tekst biblijny z Dziejów Apostolskich opisujący katastrofę statku, na którym płynął apostoł Paweł. Na skutek wielodniowej burzy statek rozbił się u wybrzeży Malty. Rozbitkowie zostali bardzo życzliwie przyjęci przez mieszkańców wyspy (Dz 27,18 - 28,10). Ważną rolę w tej historii odgrywał statek.Uczestniczyłem w wielu spotkaniach i nabożeństwach ekumenicznych. Wsłuchiwałem się w wypowiedzi, sam przygotowałem kilka przemówień i kazań. To sprawiło, że zrodził się w mojej głowie obraz dotyczący ekumenii, z którym pragnę się podzielić. Symbolem ekumenii jest statek. Ruch ekumeniczny rozpoczął się wtedy, gdy Kościoły postanowiły wsiąść na statek, żeby razem[...]

miniatura

Mam nadzieję, że Jarosław Makowski wybaczy mi, że te dwa słowa tytułu wyrwałem z tekstu jego felietonu. Świetnie odpowiadają panującemu obecnie trendowi znacznej części społeczeństwa, szczególnie młodzieży: by się nie wychylać, nie angażować, gdyż i tak niczego nie zmienimy. Lepiej słodko spoczywać w tak zwanym „tumiwisizmie”.Branie w obronę niesłusznie atakowanych jest w pewnych środowiskach nietaktem, bo to przecież „nie nasi”. Obojętność, brak racjonalnej oceny i krytyki wielu zjawisk społecznych i politycznych jest tłumaczona racją stanu – osławioną w czasach PRL-u „jednomyślnością moralno-polityczną”, wzorem patriotycznej postawy. Takie postawy jakże słusznie ocenił amerykański dziennikarz Walter Lippman: „Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele”. Bezmyślne społeczeństwa zawsze otwierały[...]

miniatura

Warto na początku roku kalendarzowego pochylić się nad hasłem wybranym przez Kościół i spróbować pomedytować nad chrześcijańską, nad ewangelicką wolnością. Wolność jest jak tlen – utrzymuje nas w stanie aktywności, daje nam poczucie wartości życia i odpowiedzialności za ten szczególny Boży dar. Nie omówimy w całości tego zagadnienia, jednak spróbujmy się z nim skonfrontować, bo wolność jest konieczna dla naszego istnienia.Nie lubimy ograniczeńZgodzimy się wszyscy co do jednego – nie lubimy ograniczeń. Chcemy w każdych okolicznościach i rozmaitych przestrzeniach naszej aktywności czy wypoczynku być przekonani, że nikt nas nie ogranicza. Jeśli i czujemy się otoczeni pierścieniem, czujemy na sobie presję zależności – stajemy się niejednokrotnie ograniczeni w swej podmiotowości.Musimy się szanować. Powinniśmy[...]

miniatura

„W Polsce mamy właśnie czas stawiania murów w rodzinach, między ludźmi, między emocjami. A mury można burzyć tylko wspólnie. Może przydałoby się nam szukanie jedności” – powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Wprost” aktor młodego pokolenia Maciej Musiał.Styczeń to miesiąc z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan. Dawno minął czas wielkiego zapału do wspólnych ekumenicznych spotkań i nabożeństw. Dotyczy to wiernych wszystkich Kościołów. Wydaje się, że mury już zostały rozebrane i w związku z tym nie potrzeba budować jedności. A może i Kościoły przejęły od świata tendencję do stawiania murów? Do czego to doprowadzi? W Katowicach 8 stycznia odbyła się konferencja prasowa poświęcona wydawanemu od ośmiu lat „Kalendarzowi Trzech Religii”. W kalendarzu znajdują się święta żydowskie, islamskie i chrześcijańskie z[...]

miniatura

Słowo wolność niejedno ma imię, już od czasów starożytnych powstawały setki definicji, przysłów, aforyzmów przybliżających znaczenie tego pojęcia. Arystoteles, myśliciel grecki, już 2400 lat temutwierdził, ze „warunkiem istnienia demokratycznego państwa jest wolność”, w czym nie przeszkadzało mu istniejące wtedy niewolnictwo, bowiem demokracja dotyczyła tylko obywateli greckich w polis, czyli miastach-państwach. W historii myśli ludzkiej spotykamy także i w innych dziedzinach nauki i życia takie paradoksy. Dlatego dopiero w XX wieku spotykamy jakościowo inne słowa o takiej wolności, która powinna dotyczyć każdego człowieka: „Wolność to pozbycie się nie tylko panów, ale również niewolników” (Mikołaj Bierdiajew), bo i takich mieliśmy i mamy dzisiaj, o czym pisze dalej. Chrześcijaństwo, zaczynające swa misje w czasie powszechnego[...]