miniatura

„Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne”. 2 Kor 4,16-18 Bardzo lubię opowieść, którą przeczytałem kiedyś w religijnym kalendarzu. Pewien misjonarz na Papui Nowej Gwinei przeżył osobistą, ogromną tragedię. Otóż zmarł jego dopiero co narodzony syn. Warunki były prymitywne i misjonarz sam musiał wykopać grób i pochować niemowlę. Był tak zdruzgotany bolesnym doświadczeniem, że nie potrafił nawet płakać. Wszystkie czynności wykonywał machinalnie. Całej sytuacji przyglądał się mały papuaski chłopiec. Był mocno[...]

miniatura

„I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, która ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę”. 1 Mż 12,1-4 Są już wakacje i w wielu parafiach zakończył się konfirmacyjny sezon. Były uroczystości, kwiaty i odświętne stroje, życzenia i upominki od rodziny oraz przyjaciół. Dla wielu konfirmantów to na pewno niezapomniane przeżycie i zachęta do codziennego składania świadectwa przynależności do Zbawiciela i Kościoła. Sądzę jednak, że dla sporej grupy była to konieczność motywowana postulatem zadośćuczynienia[...]

miniatura

„Abyś nie myślał w swoim sercu: Moja moc i siła ręki zdobyła mi to bogactwo”. 5 Mż 8,17 (BE) Do tej pory Tegoroczne Dziękczynne Święto Żniw odbieram zdecydowanie inaczej niż wszystkie poprzednie. W dzieciństwie i wczesnej młodości razem z rodzicami tworzyliśmy kwietno-warzywne kompozycje i dostarczaliśmy je do kościołów w Ostrowie Wielkopolskim lub w Czarnymlesie, filiale parafii w Kępnie. Miło było mi patrzeć na ołtarze, przy których strojeniu miałem swój drobny wkład z rodzinnego ogrodu i sadu. Gdy byłem wikariuszem w Hażlachu i Zamarskach pod Cieszynem, wyglądało to już inaczej. Z radością obserwowałem zaangażowanie w ten zwyczaj miejscowych gospodarzy, a szczegóły dopracowywała moja żona. W Opolu jest w pewnym sensie podobnie, choć z racji miejskiego charakteru – rolników w parafii nie ma. Ale za to zawsze na ołtarzu stoi[...]

miniatura

„Wielokrotne i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach”. Hbr 1,1-3 Tekst biblijny, który mamy w Boże Narodzenie rozważać, nie nawiązuje do spisu ludności za cesarza Augusta, nie wspomina o konieczności podróży Marii i Józefa do Betlejem. Pasterze też się nie pojawiają. Próżno tu szukać choinkowo-bombkowego lukru. Nie taki jest też zamysł autora. Być może znał już treść przynajmniej jednej z Ewangelii i nie było jego celem jej kopiowanie. Centralną postacią apostolskiego listu jest osoba[...]

miniatura

„Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i domem judzkim nowe przymierze. (...) Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan – Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nie wspomnę”. Jr 31,31.33-34 Są takie filmy, do których zawsze wracam z radością, pomimo że znam je niemal na pamięć. Jeden z nich to Poszukiwacze zaginionej arki Stevena Spielberga. Fabuła opowiada o perypetiach archeologa Indiany Jonesa, który w pierwszej części filmowej serii odnajduje Arkę Przymierza. Niestety wkrótce odbierają mu ją hitlerowcy, jako że akcja toczyła się w trakcie II wojny światowej. Na widzach wielkie wrażenie robiła scena[...]

miniatura

– refleksji o ordynacji kobiet na księży   Podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła w 2016 roku prawdopodobnie odbędzie się głosowanie nad wnioskiem biskupa Kościoła o umożliwienie ordynacji kobiet na księży. Na posiedzeniach synodów diecezjalnych i w parafiach toczą się wieloaspektowe rozmowy wokół tego tematu. Zagadnienie nie sprowadza się bowiem tylko do kwestii gotowości parafii do przyjęcia księdza kobiety w charakterze wikariusza, proboszcza czy biskupa. Sięga ono znacznie głębiej i ma kilka istotnych wątków. Teologia i emocje Kilka lat temu synodalna komisja ds. teologii orzekła w swoim oświadczeniu, że nie ma teologicznych przeciwwskazań co do ordynacji kobiet nie tylko na diakonów, ale też na księży. To mogłoby oznaczać, że zasadniczo droga jest prosta. Część naszego Kościoła jest otwarta i gotowa na podjęcie takiej[...]